Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20409 Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center

ATTENTION! Training withdrawn from the offer.

To get updated information about Microsoft trainings, please contact our consultant: [email protected] or 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie skierowane jest do administratorów oraz specjalistów IT którzy są odpowiedzialni za projektowanie, wdrażanie, zarządzanie i utrzymywanie infrastruktury wirtualizacji w firmie, a także do osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu Microsoft Certified Specialist: Server Virtualization with Hyper-V and System Center.

Wymagania:

 • znajomość TCP/IP i zagadnień sieciowych
 • wiedza na temat technologii przechowywania danych
 • rozumienie zagadnień Windows Power Shell
 • zdolność do pracy w grupie bądź grupie wirtualnej

Korzyści po szkoleniu:

Po szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu projektowania,wdrażania, zarządzania i utrzymywania infrastruktury wirtualizacji.

Długość szkolenia:

40 h (5 days x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego: 74-409: Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Ocena środowiska wirtualizacji

 • przegląd rozwiązań wirtualizacyjnych firmy Microsoft
 • przegląd komponentów System Center 2012 R2
 • ocena aktualnego środowiska wirtualizacji
 • rozszerzenie wirtualizacji do chmury

Moduł 2: Instalacja i konfiguracja roli Hyper-V

 • instalowanie Hyper-V
 • zarządzanie Hyper-V
 • konfiguracja ustawień Hyper-V
 • konfiguracja przestrzeni dyskowych i sieci komputerowej dla Hyper-V

Moduł 3: Tworzenie i zarządzanie wirtualnymi dyskami, wirtualnymi maszynami i punktami kontrolnymi

 • tworzenie i konfigurowanie wirtualnych dysków twardych
 • tworzenie i konfiguracja maszyn wirtualnych
 • instalacja i importowanie maszyn wirtualnych
 • zarządzanie punktami kontrolnymi maszyn wirtualnych
 • monitorowanie Hyper-V
 • projektowanie i zarządzanie maszynami wirtualnymi

Moduł 4: Tworzenie i konfigurowanie sieci dla wirtualnych maszyn

 • tworzenie i korzystanie z wirtualnych przełączników Hyper-V
 • zaawansowane funkcje sieciowe Hyper-V
 • wirtualizacja sieci z Hyper-V

Moduł 5: Migracja maszyn wirtualnych i replikacja Hyper-V

 • zapewnienie wysokiej dostępności i redundancji dla wirtualizacji
 • wdrożenie migracji maszyn wirtualnych
 • wdrażanie i zarządzanie replikacją Hyper-V

Moduł 6: Wdrażanie klastra pracy awaryjnej z Hyper-V

 • omówienie klastrów pracy awaryjnej
 • konfiguracja i obsługa Shared Storage
 • wdrażanie i zarządzanie klastrem pracy awaryjnej z Hyper-V

Moduł 7: Instalowanie i konfigurowanie System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

 • integracja środowiska wirtualizacji za pomocą System Center
 • przegląd System Center 2012 Virtual Machine Manager
 • instalacja System Center 2012 Virtual Machine Manager
 • dodawanie hostów i zarządzanie grupą hostów

Moduł 8: Zarządzanie infrastrukturą sieciową i przestrzeni dyskowej za pomocą System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

 • zarządzanie infrastrukturą sieciową
 • zarządzanie infrastrukturą przestrzeni dyskowej
 • zarządzanie aktualizacją infrastruktury

Moduł 9: Tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi za pomocą Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

 • zadania zarządzania w VMM
 • tworzenie, klonowanie i konwersja maszyn wirtualnych
 • aktualizacja maszyn wirtualnych

Moduł 10: Konfiguracja i zarządzanie bibliotekami i obiektami w bibliotekach System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

 • przegląd bibliotek Virtual Machine Manager
 • praca z profilami i szablonami

Moduł 11: Zarządzanie Chmurą poprzez System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

 • wprowadzenie do Chmury
 • tworzenie i zarządzanie Chmurą
 • praca z rolami użytkowników w Virtual Machine Manager

Moduł 12: Zarządzanie usługami w system Center 2012 R2 Virtual Machine Manager i App Controller

 • zrozumienie usług w System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager
 • tworzenie i zarządzanie usługami w VMM vkorzystanie z System Center 2012 R2 App Controller

Moduł 13: Ochrona i monitoring infrastruktury wirtualizacji

 • przegląd opcji kopii zapasowych i przywracania dla maszyn wirtualnych
 • ochrona infrastruktury wirtualizacji przy użyciu Data Protection Manager
 • korzystanie z System Center Operations Manager do monitorowania i sprawozdawczości
 • integracja Virtual Machine Manager z Operations Manager

NÄCHSTMÖGLICHE TERMINE:

Rufen Sie uns an: +48 800 080 322

Hast du Fragen?
Benötigst du zusätzliche Informationen
Möchtest du einen Platz vorreservieren?

Rufen Sie uns an!
+48 32 259 11 80