Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 10776 Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases

ATTENTION! Training withdrawn from the offer.

To get updated information about Microsoft trainings, please contact our consultant: [email protected] or 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów posiadających wiedzę z zakresu pisania zapytań T-SQL oraz znających podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych.

Wymagania:

 • Wiedza z tworzenia zapytań w T-SQL

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie znał:

 • SQL Server i jego główne narzędzia
 • Typy danych do wykorzystania podczas projektowania tabel konwersji danych pomiędzy typami danych i tworzenia ich aliasów.
 • Dobre praktyki w zakresie projektowania tabel programu SQL Server i tworzenie tabel za pomocą T-SQL.
 • Klucze podstawowe i obce.
 • Indeksy klastrowane i nieklastrowane
 • Metody odczytu i interpretacji planów wykonania.
 • Procedury, funkcje skalarne i tabelaryczne, triggery, widoki.
 • Typy tabel, tabele parametrów, użycie instrukcji MERGE.
 • Sposoby integracji SQL Server z .NET Framework. Pisanie własnych komponentów.
 • Sposoby przechowywania danych XML i ich schematów w SQL Server.
 • Sposoby wykonywania podstawowych zapytań na danych XML w SQL Server.
 • Sposoby użycia indeksu pełnotekstowego.

Długość szkolenia:

40 h (5 days x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Ścieżka certyfikacji:

MCSA: SQL Server. Szkolenie związane jest z egzaminem 70-463 – Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do SQL Server 2012 i narzędzi

 • Wstęp do platformy SQL Server
 • Praca z narzędziami SQL Server
 • Konfiguracja usług SQL Server

Moduł 2: Praca z typami danych

 • Zastosowanie typów danych
 • Korzystanie z danych znakowych
 • Konwertowanie typów danych
 • Specjalistyczne typy danych

Moduł 3: Projektowanie i wdrażanie tabel

 • Projektowanie tabel
 • Praca ze schematami
 • Kreowanie i przerabianie tabel

Moduł 4: Zapewnianie integralności danych przez ograniczenia

 • Wymuszanie integralności danych
 • Wdrażanie integralności domeny
 • Implementacja integralności encji I integralności referencyjnej

Moduł 5: Planowanie indeksowania dla SQL Server 2012

 • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami indeksowania
 • Rodzaje danych i indeksy
 • Pojedyncze kolumny i indeksy złożone

Moduł 6: Wdrażanie struktur tabeli w SQL Server 2012

 • Struktury tabeli w SQL Server
 • Praca z klastrowanymi indeksami
 • Projektowanie efektywnie klastrowanych indeksów

Moduł 7: Odczytywanie planów wykonawczych SQL Server 2012

 • Podstawowe zagadnienia na temat planów wykonywania
 • Typowe elementy planu wykonywania
 • praca z planami wykonywania

Moduł 8: Zwiększanie wydajności poprzez nieklastrowane indeksy

 • Projektowanie efektywnych niezgrupowanych indeksów
 • Wdrażanie nieklastrowanych indesków
 • Wykorzystanie Database Engine Tuning Advisor

Moduł 9: Projektowanie i implementacja widoków

 • Wprowadzenie do widoków
 • Tworzenie i zarzadzanie widokami
 • Zalecenia wydajnościowe dla widoków

Moduł 10: Projektowanie i implementacja procedur składowanych

 • Wprowadzenie do procedur składowanych
 • Praca z procedurami składowanymi
 • Implementacja saprametryzowanych procedur składowanych
 • Kontrola kontekstu wykonania

Moduł 11: Łączenie danych i tabel

 • Użycie twierdzenia MERGE
 • Implementacja typów tabel
 • Użycie typów TABLE jako parametrów

Moduł 12: Projektowanie i implementacja funkcji zdefiniowanych przez użytkownika

 • Przegląd funkcji
 • Projektowanie i implementacja funkcji skalarnych
 • projektowanie i implementacja funkcji zwracających tabele
 • Implementacja zaleceń dla funkcji
 • Alternatywy dla funkcji

Moduł 13: Tworzenie wysoce współbieżnych aplikacji SQL Server 2012

 • Wprowadzenie do transakcji
 • Wprowadzenie do blokad
 • Zarządzanie blokadami
 • Poziomy izolacji transakcji

Moduł 14: Obsługa błędów w kodzie T-SQL

 • Rozumienie obsługi błędów w kodzie T-SQL
 • Implementacja obsługi błędów w kodzie T-SQL
 • Implementacja obsługi wyjątków strukturalnych

Moduł 15: Odpowiadanie na manipulację danych poprzez wyzwalacze

 • Projektowanie wyzwalaczy DML
 • Implementacja wyzwalaczy DML
 • Zaawansowane pojęcia dotyczące wyzwalaczy

Moduł 16: Implementacja zarządzanego kodu w SQL 2012

 • Wstęp do integracji SQL CLR
 • Importowanie i konfiguracja zestawów
 • Implementacja integracji SQL CLR
 • Poziomy izolacji transakcji

Moduł 17: Przechowywanie danych XML w SQL Server 2012

 • Wstęp do XML i schematów XML
 • Przechowywanie danych XML i schematów w SQL Server
 • Implementacja danych typu XML

Moduł 18: Zapytania do danych XML w SQL Server

 • Użycie składni T-SQL dla XML
 • Rozpoczynanie pracy z XQuery
 • Dzielenie XML

Moduł 19: Praca z danymi przestrzennymi SQL Server 2012

 • Wstęp do danych przestrzennych
 • Praca z typami danych przestrzennych SQL Server
 • Wykorzystanie danych przestrzennych w aplikacjach

Moduł 20: Praca z indeksami pełnotekstowymi i zapytaniamii

 • Wstęp do indeksowania pełnotekstowego
 • implementacja indeksów pełnotekstowych w SQL Server
 • Praca z zapytaniami pełnotektowymi

NÄCHSTMÖGLICHE TERMINE:

Rufen Sie uns an: +48 800 080 322

Hast du Fragen?
Benötigst du zusätzliche Informationen
Möchtest du einen Platz vorreservieren?

Rufen Sie uns an!
+48 32 259 11 80