Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 6423 Implementing and Managing Windows Server 2008 Clustering

ATTENTION! Training withdrawn from the offer.

To get updated information about Microsoft trainings, please contact our consultant: [email protected] or 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie dla administratorów, które zapozna z mechanizmami ochrony przed skutkami awarii w oparciu o klastry wysokiej dostępności Windows Server 2008. Przedstawione zostaną zagadnienia budowy, zarządzania i konfiguracji funkcji Failover Clustering.

Wymagania:

 • podstawowe umiejętności administracyjne w Windows Server 2008,
 • znajomość mechanizmów sieciowych i zabezpieczeń,
 • doświadczenie w konfiguracji i zarządzaniu systemami Windows.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • konfigurować i zarządzać klastrami systemu Windows Server 2008,
 • zaplanować architekturę klastrów pracy awaryjnej i równoważenia obciążenia sieciowego,
 • zarządzać rolami i funkcjami serwera pracującego w klastrze,
 • skonfigurować składnice danych w Windows Server 2008.

Długość szkolenia:

24 h (3 days x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie nie jest związane z żadną ścieżką certyfikacji.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do klastrów

 • Omówienie klastrów
 • Korzyści płynące z używania klastrów
 • Przegląd rozwiązań wysokiej dostępności systemu Windows Server 2008

LAB: Identyfikacja rozwiązań wysokiej dostępności Windows Server 2008

Moduł 2: Wprowadzenie do Microsoft Windows Server 2008 Failover Cluster

 • Przegląd funkcji Failover Cluster
 • Kluczowe funkcje klastrów Windows Server 2008
 • Przegląd modeli Quorum systemu Windows Server 2008

LAB: Identyfikacja scenariuszy użycia klastrów

Moduł 3: Przygotowanie do instalacji klastra pracy awaryjnej

 • Przegląd wymagań dotyczących instalowania klastra pracy awaryjnej
 • Planowanie wdrożenia klastra pracy awaryjnej
 • Instalowanie funkcji klastra pracy awaryjnej i weryfikacja konfiguracji
 • Instalacja klastra pracy awaryjnej w systemie Windows Server 2008 Server Core

LAB: Przygotowanie do instalacji klastra

Moduł 4: Przegląd wymagań dla składnic danych

 • Przegląd składnic danych
 • Wprowadzenie do SAN
 • Planowanie rozwiązań dla klastrów pracy awaryjnej
 • Konfiguracja połączenia iSCSI

LAB: Identyfikacja komponentów SAN

Moduł 5: Konfiguracja klastra pracy awaryjnej

 • Tworzenie nowego klastra pracy awaryjnej
 • Zarządzanie klastrem pracy awaryjnej
 • Weryfikacja funkcjonalności klastrów

LAB: Tworzenie i administrowanie klastrem

Moduł 6: Konfiguracja zasobów klastra oraz ról serwera

 • Konfiguracja zasobów klastra
 • Wdrażanie klastrów pracy awaryjnej dla ról serwera
 • Tworzenie klastrów dla ról Windows Server 2008 wersji Core

LAB: Klastry dla ról i funkcji Windows Server 2008

Moduł 7: Konserwacja klastrów pracy awaryjnej

 • Monitorowanie klastrów pracy awaryjnej
 • Kopie zapasowye i przywracanie klastrów pracy awaryjnej
 • Rozwiązywanie problemów klastrów pracy awaryjnej

LAB: Utrzymanie klastrów pracy awaryjnej

Moduł 8: Wdrażanie klastrów rozproszonych geograficznie

 • Przegląd klastrów rozproszonych geograficznie
 • Wdrażanie klastrów rozproszonych geograficznie w Windows Server 2008

Moduł 9: Równoważenie obciążenia sieciowego

 • Przegląd Network Load Balancing (NLB)
 • Konfiguracja klastrów NLB
 • Utrzymanie klastrów NLB

LAB: Wdrażanie klastrów NLB

NÄCHSTMÖGLICHE TERMINE:

Rufen Sie uns an: +48 800 080 322

Hast du Fragen?
Benötigst du zusätzliche Informationen
Möchtest du einen Platz vorreservieren?

Rufen Sie uns an!
+48 32 259 11 80