Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 10775 Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases

ATTENTION! Training withdrawn from the offer.

To get updated information about Microsoft trainings, please contact our consultant: [email protected] or 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie, podczas którego uczestnicy zapoznają się z konfiguracją oraz zasadami wykonywania zadań konfiguracji baz danych w SQL Server 2012. Szkolenie przedstawia zagadnienia poprawnego tworzenia, konfigurowania i utrzymania baz danych.

Wymagania:

 • znajomość administracji Windows Server,
 • umiejętność pracy z kodem w języku Transact-SQL,
 • rozumienie koncepcji działania transakcyjnych baz danych.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • wykonywać zadania tworzenia i konfiguracji baz danych,
 • monitorować i utrzymywać ciągłość działania baz danych,
 • realizować podstawową optymalizację wydajności zapytań,
 • tworzyć i modyfikować indeksy dla różnych rodzajów tabel i danych.

Długość szkolenia:

40 h (5 days x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie związane jest z egzaminem 70-462 - Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do SQL Server i jego zestawu narzędzi

 • Wprowadzenie do platformy SQL Server
 • Praca z narzędziami SQL Server
 • Konfiguracja usług SQL Server

LAB: Wprowadzenie do SQL Server i jego zestawu narzędzi

Moduł 2: Przygotowanie Systemu dla SQL Server 2012

 • Omówienie architektury SQL Server
 • Planowanie zapotrzebowania na zasoby serwera
 • Preinstalacja testowana dla SQL Server

LAB: Przygotowanie systemu dla SQL Server

Moduł 3: Instalacja i konfiguracja SQL Server 2012

 • Przygotowanie do instalacji SQL Server
 • Instalowanie SQL Server
 • Modernizacja i automatyzacja instalacji

LAB: Instalacja i konfiguracja SQL Server

Moduł 4: Praca z bazami danych

 • Omówienie baz danych SQL Server
 • Praca z plikami i grupami plików
 • Przenoszenie plików bazy danych

LAB: Praca z bazami danych

Moduł 5: Poznanie modeli SQL Server 2012 Recovery

 • Strategie tworzenia kopii zapasowych
 • Zrozumienie rejestrowania transakcji SQL Server
 • Planowanie strategii tworzenia kopii zapasowych SQL Server

LAB: Poznanie modeli SQL Server Recovery

Moduł 6: Tworzenie kopii zapasowych baz danych SQL Server 2012

 • Tworzenie kopii zapasowych baz danych i dzienników transakcji
 • Zarządzanie kopiami zapasowymi bazy danych
 • Praca z opcjami kopii zapasowej

LAB: Tworzenie kopii zapasowych baz danych SQL Server

Moduł 7: Przywracanie baz danych SQL Server 2012

 • Zrozumienie procesu przywracania
 • Przywracanie bazy danych
 • Przywracanie do punktu w czasie
 • Przywracanie bazy danych systemu i pojedynczych plików

LAB: Przywracanie bazy danych SQL Server2012

Moduł 8: Importowanie i eksportowanie danych

 • Przesyłanie danych do oraz z SQL Server
 • Importowanie i eksportowanie danych w tabeli
 • Wstawianie danych luzem

LAB: Importowanie i eksportowanie danych

Moduł 9: Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników

 • Uwierzytelnianie połączenia do SQL Server
 • Autoryzacja loginów dostępu do bazy danych
 • Autoryzacja na różnych serwerach

LAB: Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników

Moduł 10: Przypisywanie ról serwerów i baz danych

 • Praca z rolami serwera
 • Praca z rolami bazy danych
 • Tworzenie zdefiniowanych przez użytkownika roli bazy danych

LAB: Przypisywanie ról serwerów i baz danych

Moduł 11: Autoryzacja użytkowników do zasobów

 • Autoryzacja dostępu użytkownika do obiektów
 • Autoryzacja użytkowników do wykonywania kodu
 • Konfiguracja uprawnień na poziomie schematu

LAB: Autoryzacja użytkowników do dostępu do zasobów

Moduł 12: Kontrolowane środowiska SQL Server

 • Opcje kontroli dostępu do danych SQL
 • Wdrażanie SQL Server Audit
 • Zarządzanie SQL Server Audit

LAB: Kontrola w środowisku SQL Server

Moduł 13: Automatyzacja zarządzania SQL Server 2012

 • Automatyzacja zarządzania SQL Server 2012
 • Praca z SQL Server Agent
 • Zarządzanie zadaniami SQL Server Agent

LAB: Automatyzacja zarządzania SQL Server

Moduł 14: Konfiguracja zabezpieczeń dla SQL Server Agent

 • Zrozumienie zabezpieczeń SQL Server Agent
 • Konfiguracja referencji
 • Konfiguracja kont proxy

LAB: Konfiguracja zabezpieczeń SQL Server Agent

Moduł 15: Monitorowanie SQL Server 2012 za pomocą alertów i powiadomień

 • Konfiguracja funkcji poczty
 • Monitorowanie błędów SQL Server
 • Konfiguracja operatorów, alarmów i powiadomień

LAB: Monitorowanie zadań SQL Agent za pomocą alertów i powiadomień

Moduł 16: Wykonywanie konserwacji bazy danych

 • Zapewnienie integralności bazy danych
 • Utrzymanie indeksów
 • Automatyzacja rutynowych czynności konserwacyjnych

LAB: Wykonywanie bieżącej konserwacji bazy danych

Moduł 17: Przechwytywanie aktywności w SQL Server 2012

 • Przechwytywanie aktywności za pomocą SQL Server Profilerv
 • Poprawa wydajności z Database Engine Tuning Advisor
 • Praca z opcjami Tracing

LAB: Przechwytywanie aktywności w SQL Server 2012

Moduł 18: Monitorowanie SQL Server

 • Aktywny monitoring
 • Przechwytywanie i zarządzanie danymi dotyczącymi skuteczności
 • Analiza zebranych danych wydajnościowych

LAB: Monitorowanie SQL Server

Moduł 19: Zarządzanie wieloma serwerami

 • Praca z wieloma serwerami
 • Wirtualizacja SQL Server
 • Wdrażanie i uaktualnianie aplikacji Data-Tier

LAB: Zarządzanie wieloma serwerami

Moduł 20: Rozwiązywanie problemów związanych ze sprawami administracyjnymi SQL Server 2012

 • Metodologia rozwiązywania problemów SQL Server
 • Rozwiązywanie problemów związanymi z usługami
 • Rozwiązywanie problemy współbieżności
 • Rozwiązywanie problemów logowania i łączności

LAB: Rozwiązywanie typowych problemów

CLOSEST DATES:

Call Us: +48 800 080 322

Do you have any questions?
Do you need more information?
Do you want to pre-book the place?

Call Us!
+48 32 259 11 80