Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 6420 Fundamentals of Windows Server 2008 Network and Applications Infrastructure

ATTENTION! Training withdrawn from the offer.

To get updated information about Microsoft trainings, please contact our consultant: [email protected] or 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie, gdzie uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z pracą w środowisku Windows Server 2008.

Wymagania:

 • znajomość podstawowych zagadnień pracy w środowisku Windows,
 • zrozumienie podstawowych potrzeb w realizacji zadań administracyjnych,
 • doświadczenie w pracy z klienckimi systemami operacyjnymi.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • używać właściwej terminologii,
 • realizować podstawowe zadania administracyjne,
 • tworzyć i zarządzać wirtualnymi maszynami,
 • wybierać właściwe narzędzia do wykonania określonych zadań.

Długość szkolenia:

40 h (5 days x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie nie jest związane z żadną ścieżką certyfikacji.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Rozumienie infrastruktury sieciowej

 • Standardy architektury sieciowej
 • Sieci lokalne
 • Sieci rozległe
 • Sieć bezprzewodowa
 • Łączenie się z Internetem
 • Zdalny dostęp

LAB: Wybór elementów infrastruktury sieci

Moduł 2: Łączenie komponentów sieci

 • Zrozumienie modelu OSI
 • Zrozumienie: adaptery, huby, switche
 • Zrozumienie: routing
 • Zrozumienie: rodzaje mediów

LAB: Łączenie komponentów sieci

Moduł 3: Wdrażanie TCP/IP

 • Omówienie protokołu TCP / IP
 • Adresowanie IPv4
 • Konfigurowanie IPv4
 • Rozumienie: IPv6
 • Rozpoznawanie nazw

LAB: Implementacja TCP/IP

Moduł 4: Składnice danych w Windows Server

 • Identyfikacja technologii składnic danych
 • Zarządzanie dyskami i woluminami
 • Wdrażanie RAID

LAB: Wdrażanie mechanizmów przechowywania danych w systemie Windows Server

Moduł 5: Instalacja i konfiguracja Windows Server

 • Instalowanie systemu Windows Server
 • Zarządzanie usługami
 • Zarządzanie i urządzenia peryferyjne

LAB: Instalowanie systemu Windows Server

Moduł 6: Role Windows Server

 • Wdrożenia oparte na rolach
 • Wdrażanie określonych ról serwerów

LAB: Wdrażanie ról serwera

Moduł 7: Wdrażanie Active Directory Domain Services

 • Wprowadzenie AD DS
 • Wdrażanie AD DS
 • Zarządzanie użytkownikami, grupami i komputerami
 • Wdrażanie jednostek organizacyjnych
 • Wdrażanie zasad grupy

LAB: Wdrażanie AD DS

Moduł 8: Wdrażanie warstw zabezpieczeń IT

 • Przegląd Defense-in-Depth
 • Ochrona fizyczna
 • Ochrona w sieci

LAB: Wdrażanie warstw zabezpieczeń IT

Moduł 9: Wdrażanie zabezpieczeń systemu Windows Server

 • Omówienie zabezpieczeń systemu Windows
 • Zabezpieczanie plików i folderów
 • Szyfrowanie danych

LAB: Wdrażanie zabezpieczeń systemu Windows

Moduł 10: Wdrażanie zabezpieczeń sieci

 • Przegląd zabezpieczeń sieci
 • Wdrażanie zapory ogniowej
 • Network Access Protection

LAB: Wdrażanie zabezpieczeń sieci

Moduł 11: Wdrażanie oprogramowania zabezpieczającego

 • Funkcje ochrony klienta
 • Ochrona poczty e-mail
 • Ochrona serwerów

LAB: Wdrażanie oprogramowania zabezpieczającego

Moduł 12: Monitorowanie wydajności serwera

 • Omówienie komponentów serwerowych
 • Monitorowanie wydajności

LAB: Monitorowanie wydajności serwera

Moduł 13: Utrzymanie Windows Server

 • Rozwiązywanie problemów z uruchomieniem Windows Server
 • Dostępność serwera i odzyskiwanie danych
 • Wdrażanie aktualizacji do systemu Windows Server
 • Rozwiązywanie problemów z Windows Server

LAB: Utrzymanie Windows Server

Moduł 14: Wdrażanie wirtualizacji

 • Przegląd technologii wirtualizacji
 • Wdrażanie roli Hyper-V

LAB: Wdrożenie wirtualizacji

CLOSEST DATES:

Call Us: +48 800 080 322

Do you have any questions?
Do you need more information?
Do you want to pre-book the place?

Call Us!
+48 32 259 11 80