Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20696 Administering System Center Configuration Manager and Intune

ATTENTION! Training withdrawn from the offer.

To get updated information about Microsoft trainings, please contact our consultant: [email protected] or 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie ma na celu dostarczenie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie konfigurowania i zarządzania systemami klienckimi oraz urządzeniami z wykorzystaniem Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager oraz Windows Intune.

Szkolenie skierowane jest do administratorów oraz specjalistów IT odpowiedzialnych za wdrażanie, zarządzanie i utrzymanie systemów desktopowych i urządzeń mobilnych z wykorzystaniem Configuration Manager.

Wymagania:

 • Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania ruchem sieciowym (protokoły sieciowe, topologie, sprzęt, media, trasowanie, przełączniki i adresowanie)
 • Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania Active Directory Domain Services
 • Umiejętność instalowania, konfigurowania i rozwiązywania problemów występujących na komputerach osobistych zarządzanych przez system operacyjny Windows
 • Podstawowa wiedza na temat bezpieczeństwa infrastruktury klucza publicznego (PKI) i związanych z nim pojęć
 • Podstawowe rozumienie skryptów i składni Windows PowerShell
 • Podstawowe rozumienie ról i usług serwera Windows

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Opisać funkcje Menedżera konfiguracji i Windows Intune oraz wyjaśnić, w jaki sposób używać tych funkcji do zarządzania komputerami osobistymi i urządzeniami przenośnymi w środowisku korporacyjnym
 • Wdrażać i zarządzać Menedżerem konfiguracji
 • Konfigurować i zarządzać zasobami sprzętowymi i programowymi
 • Zidentyfikować i skonfigurować najodpowiedniejszą metodę rozpowszechniania i zarządzania treścią używaną podczas wdrażania
 • Używać Menedżera konfiguracji do wdrożenia programu Endpoint Protection
 • Konfigurować strategię wdrażania systemu operacyjnego za pomocą Menedżera konfiguracji

Długość szkolenia:

40 h (5 days x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program / Harmonogram szkolenia

Moduł 1 Zarządzanie komputerami stacjonarnymi oraz urządzeniami przenośnymi w przedsiębiorstwie

 • Zarządzanie systemami z wykorzystaniem narzędzia Menedżer konfiguracji oraz Windows Intune
 • Przegląd Menedżera konfiguracji oraz architektury usług chmurowych
 • Przegląd narzędzi administracyjnych Menedżera konfiguracji
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących witryny Menedżera konfiguracji
 • Wprowadzenie do zapytań i raportów

Moduł 2 Przygotowanie infrastruktury do obsługi komputerów stacjonarnych oraz urządzeń mobilnych    

 • Konfigurowanie granic i grup granic
 • Konfigurowanie wykrywania zasobów
 • Konfigurowanie łącznika serwera Exchange w celu zarządzania urządzeniami przenośnymi
 • Konfigurowanie zbiorów użytkowników i urządzeń

Moduł 3 Wdrażanie i zarządzanie klientem Menedżera konfiguracji

 • Przegląd klienta Menedżera konfiguracji
 • Wdrażanie klienta Menedżera konfiguracji
 • Konfigurowanie i monitorowanie statusu klienta
 • Zarządzanie ustawieniami klienta w Menedżerze konfiguracji

Moduł 4 Zarządzanie inwentaryzacją komputerów i aplikacji

 • Przegląd kolekcji inwentaryzacji
 • Konfigurowanie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania
 • Zarzadzanie kolekcją inwentaryzacji
 • Konfigurowanie pomiaru wykorzystania aplikacji
 • Konfigurowanie Asset Intelligence

Moduł 5 Dystrybucja i zarządzanie treścią używaną do wdrożenia

 • Przygotowanie infrastruktury do zarządzania zawartością
 • Dystrybucja i zarządzanie treścią w punktach dystrybucyjnych

Moduł 6 Wdrażanie i zarządzanie aplikacjami

 • Przegląd zarządzania aplikacjami
 • Tworzenie aplikacji
 • Wdrażanie aplikacji
 • Zarządzanie aplikacjami
 • Wdrażanie i konfigurowanie aplikacji Windows Store

Moduł 7 Utrzymywanie aktualizacji oprogramowania dla komputerów zarządzanych

 • Proces aktualizacji oprogramowania
 • Przygotowywanie witryny aktualizacji do aktualizacji oprogramowania
 • Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania
 • Konfigurowanie zasad automatycznego wdrażania
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z aktualizacjami oprogramowania

Moduł 8 Wdrażanie ochrony punktów końcowych dla komputerów zarządzanych

 • Omówienie programu Endpoint Protection w Menedżerze konfiguracji
 • Konfigurowanie, wdrażanie i monitorowanie zasad ochrony przed kradzieżą

Moduł 9 Zarządzanie zgodnością i zabezpieczaniem dostępu do danych

 • Przegląd ustawień zgodności
 • Konfigurowanie ustawień zgodności
 • Wyświetlanie wyników zgodności
 • Zarządzanie dostępem do zasobów i danych

Moduł 10 Zarządzanie wdrożeniami systemu operacyjnego

 • Przegląd wdrożenia systemu operacyjnego
 • Przygotowanie do wdrożenia systemu operacyjnego
 • Wdrażanie systemu operacyjnego

Moduł 11 Zarządzanie urządzeniami przenośnymi za pomocą oprogramowania Menedżera konfiguracji oraz Microsoft Intune

 • Przegląd zarządzania urządzeniami przenośnymi
 • Zarządzanie urządzeniami przenośnymi z infrastrukturą lokalną
 • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi przy użyciu Menedżera konfiguracji i Intune
 • Zarządzanie ustawieniami i ochroną danych na urządzeniach mobilnych
 • Wdrażanie aplikacji na urządzeniach mobilnych

Moduł 12 Zarządzanie witrynami Menedżera konfiguracji oraz systemami witryn

 • Konfigurowanie administrowania opartego na rolach
 • Przegląd obsługi witryn Menedżera konfiguracji
 • Konfigurowanie narzędzi zdalnych
 • Wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie witryny Menedżera konfiguracji

CLOSEST DATES:

Call Us: +48 800 080 322

Do you have any questions?
Do you need more information?
Do you want to pre-book the place?

Call Us!
+48 32 259 11 80