Autoryzowane szkolenia MicrosoftAZ 220T00 Deweloper rozwiązań IoT na platformie Microsoft Azure

Co zawiera cena?

3 390 zł netto *

2 790 zł netto * Online

3 790 zł netto *

3 790 zł netto * Stacjonarne

3 990 zł netto *

3 990 zł netto * Online

4 390 zł netto *

4 390 zł netto * Stacjonarne

4 690 zł netto *

4 690 zł netto * Online

5 090 zł netto *

5 090 zł netto * Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe dostępne w platformie MS Learn

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

21 dni

21 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia i konserwacji elementów chmurowych i brzegowych rozwiązania IoT na platformie Azure.

Szkolenie obejmuje pełny zakres materiału dotyczącego podstawowych usług IoT na platformie Azure, takich jak IoT Hub, IoT Hub Device Provisioning Service, Azure Stream Analytics i Time Series Insights. Kurs koncentruje się na usługach PaaS dostępnych na platformie Azure, ale zawiera także rozdziały poświęcone usłudze IoT Edge, zarządzaniu urządzeniami, monitorowaniu urządzeń i rozwiązywaniu problemów z urządzeniami, kwestiom bezpieczeństwa oraz usłudze Azure IoT Central.

Korzyści po szkoleniu

 • tworzenie i konfigurowanie centrum IoT na platformie Azure oraz zarządzanie nim,
 • inicjowanie obsługi urządzeń przy użyciu usług IoT Hub i DPS, w tym inicjowanie obsługi na dużą skalę,
 • nawiązywanie bezpiecznej łączności 2-kierunkowej między urządzeniami a usługą IoT Hub,
 • implementowanie mechanizmów przetwarzania komunikatów przy użyciu funkcji routingu udostępnianych przez usługę IoT Hub oraz przy użyciu usługi Azure Stream Analytics,
 • konfigurowanie połączenia z usługą Time Series Insights i spełnianie wymagań w zakresie integracji biznesowej,
 • realizowanie scenariuszy IoT Edge przy użyciu modułów z platformy handlowej i różnych wzorców bram brzegowych,
 • realizowanie scenariuszy IoT Edge wymagających opracowania i wdrożenia niestandardowych modułów i kontenerów,
 • implementowanie funkcji zarządzania urządzeniami przy użyciu bliźniaczych reprezentacji urządzeń i metod bezpośrednich,
 • implementowanie funkcji monitorowania, rejestrowania i testowania diagnostycznego rozwiązań,
 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem oraz implementowanie usługi Azure Security Center dla IoT,
 • budowanie rozwiązania IoT przy użyciu usługi Azure IoT Central i rozpoznawanie możliwości wykorzystania usług SaaS w obszarze Internetu rzeczy.

Wymagania:

 • Znajomość rozwiązań chmurowych. Uczestnicy powinni mieć doświadczenie w korzystaniu z portalu Azure Portal oraz podstawową wiedzę na temat implementacji usług PaaS, SaaS i IaaS,
 • Doświadczenie w tworzeniu oprogramowania. Warunkiem wstępnym uczestnictwa w szkoleniu jest doświadczenie w tworzeniu oprogramowania, ale nie jest wymagana znajomość konkretnego języka programowania ani doświadczenie na poziomie profesjonalnym,
 • Doświadczenie w przetwarzaniu danych. Ogólna wiedza na temat magazynowania i przetwarzania danych jest wskazana, ale nie wymagana.

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do Internetu rzeczy (IoT) i usług IoT na platformie Azure

 • Możliwości biznesowe w zakresie rozwiązań IoT
 • Wprowadzenie do architektury rozwiązań IoT
 • Sprzęt i usługi w chmurze związane z Internetem rzeczy
 • Scenariusze ćwiczeń związanych ze szkoleniem
 • Ćwiczenia:
  • Wprowadzenie do platformy Azure
  • Wprowadzenie do usług IoT na platformie Azure

Moduł 2: Urządzenia i komunikacja między urządzeniami

 • Usługa IoT Hub i urządzenia
 • Narzędzia deweloperskie w obszarze IoT
 • Konfiguracja urządzeń i komunikacja między nimi
 • Ćwiczenia:
  • Konfigurowanie środowiska deweloperskiego
  • Podłączanie urządzenia IoT do platformy Azure

Moduł 3: Inicjowanie obsługi urządzeń na dużą skalę

 • Terminy i pojęcia związane z usługą Device Provisioning Service
 • Konfigurowanie usługi Device Provisioning Service i zarządzanie nią
 • Czynności związane z inicjowaniem obsługi urządzeń
 • Ćwiczenia:
  • Indywidualne rejestrowanie urządzeń w usłudze DPS
  • Automatyczne rejestrowanie urządzeń w usłudze DPS

Moduł 4: Przetwarzanie i analiza komunikatów

 • Komunikaty i przetwarzanie komunikatów
 • Opcje magazynowania danych
 • Usługa Azure Stream Analytics
 • Ćwiczenia:
  • Routing komunikatów urządzeń
  • Filtrowanie i agregowanie danych komunikatów

Moduł 5: Szczegółowe informacje i integracja biznesowa

 • Integracja biznesowa na potrzeby rozwiązań IoT
 • Wizualizacja danych za pomocą usługi Time Series Insights
 • Wizualizacja danych za pomocą rozwiązania Power BI
 • Ćwiczenia:
  • Integrowanie usługi IoT Hub z usługą Event Grid
  • Eksplorowanie i analizowanie danych opatrzonych znacznikami czasu za pomocą usługi Time Series Insights

Moduł 6: Proces wdrażania usługi Azure IoT Edge

 • Wprowadzenie do usługi Azure IoT Edge
 • Proces wdrażania usługi IoT Edge
 • Urządzenia bramy usługi IoT Edge
 • Ćwiczenia:
  • Wprowadzenie do usługi IoT Edge
  • Konfigurowanie bramy usługi IoT Edge

Moduł 7: Moduły i kontenery usługi Azure IoT Edge

 • Tworzenie modułów niestandardowych usługi Edge
 • Magazyn offline i magazyn lokalny
 • Ćwiczenia:
  • Tworzenie, wdrażanie i debugowanie modułu niestandardowego w usłudze Azure IoT Edge
  • Uruchamianie urządzenia usługi IoT Edge w sieci z ograniczeniami i w trybie offline

Moduł 8: Zarządzanie urządzeniami

 • Wprowadzenie do zarządzania urządzeniami IoT
 • Zarządzanie urządzeniami IoT i urządzeniami usługi IoT Edge
 • Zarządzanie urządzeniami na dużą skalę
 • Ćwiczenia:
  • Zdalne monitorowanie urządzeń i sterowanie nimi za pomocą usługi Azure IoT Hub
 • Automatyczne zarządzanie urządzeniami

Moduł 9: Testowanie, diagnozowanie i rejestrowanie rozwiązań

 • Monitorowanie i rejestrowanie
 • Rozwiązywanie problemów
 • Ćwiczenia:
  • Konfigurowanie metryk i dzienników w usłudze Azure IoT Hub
  • Monitorowanie i debugowanie nieudanych prób połączeń

Moduł 10: Usługa Azure Security Center i uwarunkowania związane z bezpieczeństwem rozwiązań IoT

 • Podstawy bezpieczeństwa rozwiązań IoT
 • Wprowadzenie do usługi Azure Security Center dla IoT
 • Zwiększanie bezpieczeństwa przy użyciu agentów usługi Azure Security Center dla IoT
 • Ćwiczenia:
  • Implementowanie usługi Azure Security Center dla IoT

Moduł 11: Budowanie rozwiązania IoT przy użyciu usługi IoT Central

 • Wprowadzenie do usługi IoT Central
 • Tworzenie szablonów urządzeń i zarządzanie nimi
 • Zarządzanie urządzeniami w usłudze Azure IoT Central
 • Ćwiczenia:
  • Wprowadzenie do usługi Azure IoT Central
  • Implementowanie rozwiązań IoT za pomocą usługi Azure IoT Central

Tagi:

Intermediate Azure Microsoft Deweloper Padnij! Lecą gadżety Rabat Microsoft

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

4 d
(Łącznie 28 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie