Pakiety szkoleń

Kup szkolenia w pakiecie - pozwala zaoszczędzić ponad 1300zł!

Pakiety szkoleń to propozycja dla osób chcących rozwijać się kompleksowo. Skorzystanie z oferty pakietowej pozwala zaoszczędzić ponad 1300zł!

 

Jak zamówić?

 1. Wybierz pakiet. Jednorazowo możesz zamówić dowolną liczbę pakietów.
 2. Wypełnij poniższy formularz.
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza, otrzymasz od nas:
  • Indywidualny numer Twojego zamówienia
  • Dokument PDF z zamówieniem na Pakiet. Podpisz go i wyślij do nas na adres [email protected].
  • Proformę, którą prześlemy po otrzymaniu podpisanego dokumentu PDF.
 4. Po opłaceniu proformy, zarejestruj się na wybrany wcześniej termin szkolenia.
  • Aby odszukać wybrany termin, sprawdź Kalendarz szkoleń lub kliknij w dostępne poniżej szkolenia.
  • UWAGA! Podczas rejestracji na szkolenia, w polu Uwagi wpisz swój Indywidualny numer zamówienia, jaki otrzymałeś przy zamówieniu pakietu szkoleń.
 5. Na realizację szkoleń, masz czas do końca roku kalendarzowego.

Dostępne pakiety szkoleń:

Pakiet szkoleń ESET w cenie 2 990 zł netto

Obejmuje szkolenia:

Pakiet szkoleń ESET z egzaminem w cenie 3 490 zł netto

Obejmuje szkolenia:

Pakiet szkoleń Hacking Poziom 1 + 2 w cenie 7 990 zł netto

Obejmuje szkolenia:

Pakiet szkoleń Hacking Poziom 3 + 4 w cenie 8 190 zł netto

Obejmuje szkolenia:

Pakiet szkoleń Microsoft Windows Server 2019/2022 w cenie 3 290 zł netto

Obejmuje szkolenia:

Pakiet szkoleń Licencjonowanie Microsoft w cenie 2 890 zł netto

Obejmuje szkolenia:

Pakiet szkoleń Sieci w cenie 2 590 zł netto

Obejmuje szkolenia:

Pakiet szkoleń Windows Server - Autoryzowane w cenie 6 790 zł netto

Obejmuje szkolenia:

Pakiet szkoleń BLUE TEAM w cenie 4 290 zł netto

Obejmuje szkolenia:

 

 

Wybierz Pakiety jakie zamawiasz

warning
warning

Dane do wystawienia faktury

warning
warning
warning
warning
warning
warning
warning

Osoba kontaktowa (nie jest widoczna na fakturze)

warning
warning
warning

 

Dane odbiorcy końcowego szkoleń

warning
warning
warning
warning
warning
warning
warning

Osoba kontaktowa

warning
warning
warning
 1. Zamawiający oświadcza, że akceptuje niniejsze zamówienie jako podstawę do wystawienia faktury/rachunku oraz że faktura wystawiona przez DAGMA Sp. z o.o. nie musi zawierać podpisu Zamawiającego.
 2. Zamawiający dokona wpłaty zaliczki w wysokości 100% ceny pakietu nie później niż na dzień przed datą pierwszego szkolenia. Wpłaty należy dokonać na konto PKO BP o/K-ce 88 1020 2313 0000 3402 0344 6267.
 3. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy zamawiającej pakiet szkoleniowy pod warunkiem zgłoszenia tej zmiany najpóźniej pierwszego dnia szkolenia z pakietu szkoleniowego.
 4. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu Zamawiającego ze szkolenia, zgłoszonej w terminie krótszym niż:
  • 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem, wymagane jest pokrycie 20% kosztów szkolenia,
  • 2 dni robocze przed planowanym szkoleniem, wymagane jest pokrycie 100% kosztów szkolenia.
  • Brak informacji o nieobecności na szkoleniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia 100% kosztów udziału w szkoleniu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 5. Faktura VAT za zakupioną usługę zostanie dostarczona w formie elektronicznej w postaci pliku PDF zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j.t. ze zm.). Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość przesłania faktury w formie papierowej za pośrednictwem firmy kurierskiej. Jeżeli życzą sobie Państwo fakturę w takiej formie, prosimy o informację zwrotną w polu UWAGI. Brak informacji zwrotnej oznacza zgodę odbiorcy faktury na otrzymywanie faktur elektronicznych.
warning
Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: [email protected]. Dodatkowe informacje znajdują się w https://dagma.eu/pl/privacy.