Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Uzyskaj od 80 do nawet 100% dofinansowania do naszych szkoleń!

Dobrze widzisz - przeszkolimy Ciebie i Twoich pracowników za okrągłe zero złotych!
Mało tego! Poinformujemy Cię o starcie naborów wniosków w Twoim Urzędzie Pracy!

Sprawdź szczegóły

Miej pewność, że nie przegapisz terminu i zostaw nam swój kontakt, abyśmy mogli powiadomić Cię o rozpoczęciu przyjmowania wniosków KFS w Urzędzie Pracy, który podlega pod Twoją firmę.

warning

Po wypełnieniu formularza, otrzymasz od nas wiadomość email z prośbą o potwierdzenie zapisu na newsletter dotyczący Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Kliknij w link zawarty w wiadomości email, aby potwierdzić swój zapis.

Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: [email protected]. Dodatkowe informacje znajdują się w https://dagma.eu/pl/privacy.

Zobacz aktualną listę naborów w poszczególnych województwach:

Lista naborów

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2024

Wraz z nowym rokiem, rusza kolejna pula środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pula środków przewidziana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynosi 294,383 mln złotych. Jest to kwota znacznie wyższa niż w 2023 roku, co oznacza większe możliwości pozyskania dofinansowania oraz korzystniejsze warunki dla tych, którzy będą składać wnioski o dofinansowanie szkoleń! Dla przedsiębiorców jest to doskonała okazja, aby inwestować w rozwój swojego personelu.

Chcę skorzystać z dofinansowania KFS

Priorytety tzw. „puli ministra” czyli kwota 233,2 mln złotych

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS czyli kwota 58,3 mln złotych

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Najważniejsze informacje

1. Instytucja Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

2. Wartość wsparcia

W bieżącym roku środki KFS przewidują pokrycie:

 • 80% kosztów szkolenia kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów szkolenia kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

3. Kto może korzystać z KFS?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowy-fundusz-szkoleniowy

4. Krok po kroku

Pomagamy uzupełnić wnioski! Krótka instrukcja poniżej, a po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

 • Zakładamy, że wybrałeś już pracowników do szkolenia oraz ośrodek szkoleniowy.
 • Wybierz szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb- w naszym portfolio z pewnością znajdziesz coś dla siebie.
 • Wypełnij wniosek. Znajdziesz go w lokalnym urzędzie pracy. Pamiętaj, że wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów pracy.
 • Wniosek złożony? Świetnie. Zatem czekasz na decyzję UP. Jeśli decyzja jest pozytywna, to..
 • Twoja firma podpisuje umowę z UP.
 • Otrzymujesz dofinansowanie na wskazany numer konta bankowego, dzięki któremu opłacasz fakturę za szkolenie.
 • Ostatnim etapem jest rozliczenie się Twojej firmy z UP na podstawie faktury, potwierdzenia wpłaty.

A Ty wychodzisz ze szkolenia z nową wiedzą i nowymi możliwościami.

Jako najlepiej oceniany Ośrodek Szkoleniowy IT
w Polsce (4.9* w Google) gwarantujemy:

 • Cenione na całym świecie certyfikowane szkolenia wielu gigantów branży IT!
 • Gwarantowane terminy szkoleń w formule hybrydowej.
 • 100% Twojego zadowolenia!

Dlaczego jeszcze warto szkolić się w DAGMA Szkolenia IT?

Masz pytania o dofinansowanie
do swojego szkolenia?

Z przyjemnością pomożemy przebrnąć przez formalności, czy dobrać szkolenie odpowiednie dla Twoich potrzeb. Wypełnij formularz, zadzwoń pod numer: 800 080 322 lub napisz: [email protected].

Kliknij, aby rozwinąć formularz

warning
warning
warning
warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning