Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Uzyskaj od 80 do nawet 100% dofinansowania do naszych szkoleń!
Dobrze widzisz - przeszkolimy Ciebie i Twoich pracowników za okrągłe zero złotych!

Mało tego! Poinformujemy Cię o starcie naborów wniosków
w Twoim Urzędzie Pracy!

Sprawdź szczegóły

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Uzyskaj od 80 do nawet 100% dofinansowania do naszych szkoleń!
Dobrze widzisz - przeszkolimy Ciebie i Twoich pracowników za okrągłe (dobra, jajowate) zero złotych!

Sprawdź szczegóły

Miej pewność, że nie przegapisz terminu i zostaw nam swój kontakt, abyśmy mogli powiadomić Cię o rozpoczęciu przyjmowania wniosków KFS w Twoim mieście!

warning
Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: [email protected]. Dodatkowe informacje znajdują się w https://dagma.eu/pl/privacy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2024

Wraz z nowym rokiem, rusza kolejna pula środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pula środków przewidziana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynosi 294,383 mln złotych. Jest to kwota znacznie wyższa niż w 2023 roku, co oznacza większe możliwości pozyskania dofinansowania oraz korzystniejsze warunki dla tych, którzy będą składać wnioski o dofinansowanie szkoleń! Dla przedsiębiorców jest to doskonała okazja, aby inwestować w rozwój swojego personelu.

Zaplanuj szkolenia już teraz, by później czekać tylko na datę przyjmowania wniosków w Twoim urzędzie pracy.


 

Priorytety tzw. „puli ministra” czyli kwota 233,2 mln złotych

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia,
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych,
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

 

Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS czyli kwota 58,3 mln złotych

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju,
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli i kształcenia zawodowego,
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Co ważne - o środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Uwaga! Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Jako najlepiej oceniany Ośrodek Szkoleniowy IT w Polsce (4.9* w Google) gwarantujemy:

 • Cenione na całym świecie certyfikowane szkolenia wielu gigantów branży IT!
 • Gwarantowane terminy szkoleń w formule hybrydowej
 • 100% Twojego zadowolenia!

 

Dlaczego jeszcze warto szkolić się w DAGMA Szkolenia IT?


 

Masz pytania o dofinansowanie do swojego szkolenia?
Z przyjemnością pomożemy przebrnąć przez formalności, czy dobrać szkolenie odpowiednie dla Twoich potrzeb. Wypełnij formularz, zadzwoń pod numer: 800 080 322 lub napisz: [email protected].

warning
warning
warning
warning

 

Sprawdź kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podane wyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych w celu wykonania usługi jest także dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ("Prawo do zapomnienia"), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której  stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, tel: 32 259 11 46, adres e-mail: [email protected]. Dodatkowe informacje znajdują się w www.dagma.com.pl/O-nas/Prywatnosc.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning