Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20765 Wdrażanie i udostępnianie baz danych SQL

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 55369

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie pokazuje jak udostępniać bazy danych SQL Server zarówno w środowisku lokalnym jak i SQL Azure. Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów odpowiedzialnych za tworzenie i administrowanie rozwiązaniami ze składowaniem danych w bazach Microsoft SQL Server oraz SQL Azure.

Wymagania:

 • Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows
 • Znajomość języka T-SQL
 • Robocza wiedza na temat relacyjnych baz danych
 • Podstawowe doświadczenie w projektowaniu baz danych

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Uaktualnić program SQL Server
 • Skonfigurować serwer SQL
 • Zarządzać bazami danych i plikami
 • Zarządzać bazami danych w chmurze

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

 

Moduł 1 Komponenty systemu SQL Server

 • Wprowadzenie do platformy SQL Server
 • Przegląd architektury SQL Server
 • Usługi i ich konfiguracja

Moduł 2 Instalowanie SQL Server

 • Zagadnienia związane z instalacją SQL Server
 • Pliki TempDB
 • Instalacja SQL Server
 • Automatyzacja instalacji

Moduł 3 Aktualizacja SQL Server do SQL Server 2017

 • Wymagania dotyczące aktualizacji
 • Aktualizacja serwisów SQL Server
 • Migracja danych i aplikacji SQL Server

Moduł 4 Praca z bazami danych

 • Wprowadzenie do systemu składowania danych w SQL Server
 • Zarządzanie składowaniem dla baz systemowych
 • Zarządzanie składowaniem dla baz użytkownika
 • Przenoszenie i kopiowanie plików z danymi
 • Wykorzystanie Buffer Pool Extension

Moduł 5 Wykonywanie konserwacji bazy danych

 • Zapewnienie integralności bazy danych
 • Praca z indeksami
 • Automatyzacja zadań rutynowych

Moduł 6 Opcje składowania w bazach danych

 • Monitorowanie wydajności
 • Wykorzystanie systemu SMB Fileshare
 • Konfigurowanie składowania w SQL Azure
 • Technologia Stretch Databases

Moduł 7 Planowanie i wdrażanie rozwiązań SQL Server na platformie Azure

 • Maszyny wirtualne Azure
 • Usługa Azure Storage
 • Uwierzytelnienie Azure SQL
 • Wdrażanie bazy danych SQL Azure

Moduł 8 Migrowanie danych do SQL Azure

 • Narzędzia do testowania migracji
 • Zagadnienia kompatybilności
 • Migrowanie bazy danych SQL Server do bazy danych Azure SQL

Moduł 9 Wdrażanie SQL Server na maszynach wirtualnych Azure

 • Wdrażanie programu SQL Server na maszynie wirtualnej platformy Azure
 • Realizacja wdrożenia ze wsparciem kreatora

Moduł 10 Zarządzanie bazami danych w chmurze

 • Zarządzanie bezpieczeństwem baz danych SQL Azure
 • Konfiguracja składowania
 • Automatyzacja w Azure

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie