Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 10992 Integracja infrastruktury podstawowej z infrastrukturą Microsoft Azure

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami infrastruktury chmurowej, w tym: przetwarzanie w chmurze (Azure Compute), chmurowego magazynu danych (Azure Storage) i usług sieciowych. Szkolenie to obejmuje swoim zakresem podstawy wymienionych usług, dostarczając niezbędnej wiedzy do właściwego zaprojektowania rozwiązań hybrydowych. Zawiera również prezentacje i laboratoria, które umożliwią uczestnikom szkolenia pogłębić wiedzę niezbędną przy wdrażaniu tych rozwiązań.

Wymagania:

 • Znajomość lokalnych technologii wirtualizacji, w tym maszyn wirtualnych, wirtualnych sieci i wirtualnych dysków twardych;
 • Znajomość konfiguracji sieci, w tym TCP / IP, systemu nazw domen (DNS), sieci VPN, zapór ogniowych i technologii szyfrowania;
 • Znajomość aplikacji internetowych, w tym tworzenie, konfigurowanie, monitorowanie i wdrażanie aplikacji internetowych;
 • Znajomość podstaw Windows Server 2012 i Windows Server 2016;
 • Znajomość podstaw interfejsu wiersza poleceń programu Windows PowerShell;
 • Znajomość podstaw cloud computing.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • Opisać podstawowe pojęcia Azure;
 • Wyjaśnić podstawowe metody integrowania środowiska lokalnego z wirtualnymi maszynami Azure i usługami chmurowymi Azure;
 • Opisać rozwiązania do monitorowania i zarządzania Azure, które oferują funkcje hybrydowe.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie nie jest związane z żadną ścieżką certyfikacji.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały są w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1 Wprowadzenie do Microsoft Azure

 • Wprowadzenie do przetwarzania danych w Azure
 • Wprowadzenie do modeli wdrożeń Azure

Moduł 2 Integracja z usługami Microsoft Azure

 • Wprowadzenie do maszyn wirtualnych i usług chmurowych Azure
 • Migracja maszyn wirtualnych do Azure za pomocą obrazów i dysków wirtualnych
 • Rozszerzanie obciążeń HPC do Azure
 • Integracja obciążeń obliczeniowych przez wykorzystanie kontenerów i Azure Service Fabric

Moduł 3 Integracja sieci wirtualnych z Microsoft Azure

 • Przygotowanie usług wirtualizacji sieci Azure
 • Rozszerzanie sieci lokalnych do Azure

Moduł 4 Integracja usług magazynowych z Azure Storage

 • Wstęp do usług magazynowych Azure Storage
 • Wdrażanie usługi Azure Backup dla danych lokalnych

Moduł 5 Projektowanie i wdrażanie rozwiązań Azure Site Recovery

 • Wstęp do Azure Site Recovery
 • Planowanie Azure Site Recovery
 • Wdrażanie rozwiązań odzyskiwania lokalizacji za pomocą Azure Site Recovery

Moduł 6 Projektowanie i wdrażanie aplikacji w rozwiązaniach chmurowych

 • Wprowadzenie do możliwości wdrożeniowych aplikacji w konfiguracji hybrydowej
 • Wdrożenie rozwiązań hybrydowych dla stacji roboczych, aplikacji WWW i mobilnych

Moduł 7 Integracja działań zarządzania i monitoringu aplikacji

 • Wprowadzenie do możliwości zarządzania i monitoringu w rozwiązaniach hybrydowych Microsoft Azure
 • Wdrażanie rozwiązań hybrydowych monitoringu i zarzadzania Azure
   

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

3 d
(Łącznie 24 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie