Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20767 Wdrażanie hurtowni danych SQL

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 55321

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

W jego miejsce, polecamy:

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie dostarcza wiedzę potrzebną do zaimplementowania rozwiązań hurtowni danych dla analityki Business Intelligence. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności tworzenia hurtowni danych w środowisku Microsoft SQL Server 2016 oraz Azure SQL Data Warehouse, budowania rozwiązań ETL z wykorzystaniem SQL Server Integration Services a także weryfikacji i czyszczenia danych z zastosowaniem SQL Server Data Quality Services i SQL Server Master Data Services.

Wymagania:

 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z relacyjnymi bazami danych;
 • Znajomość koncepcji normalizacji danych;
 • Umiejętność tworzenia tabel i relacji;
 • Wiedza w zakresie zapytań Transact-SQL;
 • Znajomość podstawowych pojęć analizy biznesowej.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Opisać kluczowe elementy rozwiązania do hurtowni danych;
 • Opisać główne zagadnienia sprzętowe związane z budową hurtowni danych;
 • Wdrożyć hurtownię danych Azure SQL;
 • Wdrażać projekty SSIS;
 • Wdrożyć model Master Data Services.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1 Wprowadzenie do hurtowni danych

 • Omówienie magazynowania danych
 • Zalecenia stosowane w rozwiązaniach hurtowni danych

Moduł 2 Planowanie infrastruktury magazynu danych

 • Rozważania dotyczące konstruowania magazynu danych
 • Planowanie architektury warstwy sprzętowej

Moduł 3 Projektowanie i wdrażanie hurtowni danych

 • Przegląd projektu hurtowni danych
 • Projektowanie tabel wymiarów
 • Projektowanie tabel faktów
 • Projekt fizyczny hurtowni danych

Moduł 4 Indeksy kolumnowe

 • Wprowadzenie do indeksowania kolumnowego
 • Tworzenie indeksów kolumnowych
 • Wykorzystywanie indeksów kolumnowych

Moduł 5 Wdrażanie rozwiązań Azure SQL Data Warehouse

 • Korzyści z wykorzystania Azure SQL Data Warehouse
 • Przygotowanie rozwiązania dla Azure
 • Wdrażanie rozwiązań Azure SQL Data Warehouse
 • Migracja do rozwiązań opartych na chmurze

Modul 6 Tworzenie rozwiązań ETL (pobranie, transformacje, składowanie)

 • Wprowadzenie do ETL z wykorzystaniem SSIS
 • Eksploracja danych źródłowych
 • Implementacja przepływu danych

Moduł 7 Sterowanie przetwarzaniem w pakiecie SSIS

 • Wprowadzenie do kontroli przepływu
 • Tworzenie pakietów dynamicznych
 • Stosowanie kontenerów
 • Zarządzanie spójnością.

Moduł 8 Śledzenie uruchamiania pakietów i rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów

 • Debugowanie pakietu SSIS
 • Rejestrowanie zdarzeń pakietów SSIS
 • Obsługa błędów w pakietach SSIS

Moduł 9 Implementacja przyrostowego przetwarzania ETL

 • Wprowadzenie do ładowania danych przyrostowych
 • Wydobywanie danych zmodyfikowanych
 • Ładowanie zmodyfikowanych danych
 • Tabele tymczasowe

Moduł 10 Kontrola jakości danych

 • Wprowadzenie do monitorowania jakości danych
 • Wykorzystanie Data Quality Services do oczyszczania danych
 • Wykorzystanie Data Quality Services do wykrywania powtórzeń

Modul 11 Praca z Master Data Services

 • Wprowadzenie do Master Data Services
 • Wdrożenie modelu Master Data Services
 • Zarządzanie danymi głównymi
 • Tworzenie centrum danych głównych

Moduł 12 Rozszerzanie SQL Server Integration Services

 • Wykorzystanie własnych komponentów w SSIS
 • Wykorzystanie skryptów w SSIS

Moduł 13 Wdrażanie i konfiguracja pakietów SSIS

 • Omówienie wdrażania SSIS
 • Realizacja wdrożeń SSIS
 • Planowanie wykonywania pakietów SSIS

Moduł 14 Wykorzystywanie danych z hurtowni

 • Wprowadzenie do Business Intelligence
 • Wprowadzenie do raportowania
 • Wprowadzenie do analityki danych
 • Analizowanie danych z Azure SQL Data Warehouse
   

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie