Autoryzowane szkolenia MicrosoftAZ 900T01 Podstawy platformy Microsoft Azure

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis kursu


Szkolenie obejmuje podstawowe informacje o usługach chmurowych oraz sposobie ich świadczenia w ramach Microsoft Azure. Można je potraktować jako opcjonalny pierwszy etap nauki o usługach chmurowych i Microsoft Azure, przed odbyciem bardziej zaawansowanych szkoleń poświęconych Microsoft Azure lub usługom chmurowym Microsoft.

W ramach szkolenia zostaną omówione ogólne koncepcje dotyczące przetwarzania w chmurze oraz ogólne modele i usługi przetwarzania w chmurze, takie jak chmura publiczna, prywatna i hybrydowa oraz modele „infrastruktura jako usługa” (IaaS), „platforma jako usługa” (PaaS) i „oprogramowanie jako usługa” (SaaS).

Zostaną też omówione podstawowe usługi i rozwiązania Azure, jak również kluczowe usługi Azure dotyczące bezpieczeństwa, prywatności, zaufania i zgodności z przepisami. Szkolenie obejmie również usługi wyceny i wsparcia dostępne w Azure.

Wymagania:

W odniesieniu do tego szkolenia nie ma żadnych wymagań wstępnych. Doświadczenie techniczne w dziedzinie informatyki nie jest wymagane, ale ogólna wiedza lub doświadczenie informatyczne mogą być pomocne.

 


Harmonogram

Moduł 1: Koncepcje dotyczące przetwarzania w chmurze

Uczestnicy tego modułu poznają podstawowe koncepcje dotyczące przetwarzania w chmurze.

Program:

 • Zakres materiału
 • Dlaczego warto wybrać usługi chmurowe?
 • Infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako usługa (PaaS) i oprogramowanie jako usługa (SaaS)
 • Chmura publiczna, prywatna i hybrydowa

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą:

 • znać ogólne koncepcje dotyczące przetwarzania w chmurze

Moduł 2: Podstawowe usługi Azure

Uczestnicy tego modułu poznają podstawowe usługi dostępne w ramach Microsoft Azure.

Program:

 • Kluczowe komponenty architektury Azure
 • Kluczowe produkty i usługi Azure
 • Rozwiązania Azure
 • Narzędzia Azure do zarządzania

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą:

 • znać podstawowe usługi dostępne w ramach Microsoft Azure

Moduł 3: Bezpieczeństwo, prywatność, zaufanie i zgodność z przepisami

Uczestnicy tego modułu poznają usługi Microsoft Azure dotyczące bezpieczeństwa, prywatności, zaufania i zgodności z przepisami.

Program:

 • Bezpieczna łączność sieciowa w Azure
 • Podstawowe usługi Azure dotyczące tożsamości
 • Narzędzia i funkcje związane z bezpieczeństwem
 • Metody nadzoru Azure
 • Monitorowanie i raportowanie w Azure
 • Standardy prywatności, zgodności z przepisami i ochrony danych na platformie Azure

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą:

 • znać usługi Microsoft Azure dotyczące bezpieczeństwa, prywatności, zaufania i zgodności z przepisami.

Moduł 4: Usługi Azure dotyczące wyceny i wsparcia

Uczestnicy tego modułu poznają modele wyceny i wsparcia oferowane przez Microsoft.

Program:

 • Subskrypcje Azure
 • Planowanie kosztów i zarządzanie nimi
 • Opcje wsparcia dostępne w Azure
 • Cykl życia usług w Azure

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą:

 • znać modele wyceny i wsparcia oferowane przez Microsoft.

Tagi:

Beginner Administrator Azure Microsoft Padnij! Lecą gadżety Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

1 d
(Łącznie 8 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie