Autoryzowane szkolenia MicrosoftAZ 201 Zaawansowane rozwiązania Microsoft Azure dla programistów

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone dla developerów Azure, którzy chcą przystąpić do egzaminu AZ – 201 Azure Developer.

Program szkolenia 4-dniowego obejmuje zagadnienia ujęte w szkoleniach 1-dniowych i 2-dniowym:

 


Program szkolenia

Dzień 1

Moduł 1 Przetwarzanie asynchroniczne

 • Implementacja procesów
 • Implementacja Azure Functions i Azure Logic Apps
 • Implementacja interfejsu przechowywania danych i dostępu do danych
 • Implementacja asynchronicznych modeli

Moduł 2 Opracuj autoskalowanie

 • Implementacja reguł i wzorców automatycznego skalowania
 • Implementacja kodu adresującego pojedyncze aplikacje
 • Implementacja kodu adresującego stan przejściowy

Moduł 3 Rozwijanie długo działających zadań

 • Implementacja aplikacji równoległych i wysoko wydajnych na dużą skalę
 • Tworzenie kolejek
 • Implementacja kodu do adresowania zdarzeń aplikacji
 • Adresowanie zadań przetwarzania ciągłego za pomocą usługi Azure WebJobs

Moduł 4 Implementacja transakcji rozproszonych

 • Zidentyfikowanie narzędzi do wdrażania transakcji rozproszonych
 • Zarządzanie zasięgiem transakcji
 • Zarządzanie transakcjami w wielu bazach danych i serwerach

Moduł 5 Zastosowanie wyszukiwania treści tekstowych

 • Utworzenie indeksu Azure Search
 • Importowanie danych do przeszukiwania
 • Tworzenie zapytań Azure Search za pomocą kodu

Moduł 6 Przypisywanie aplikacji lub usługi i rejestrowanie narzędzi

 • Konfiguracja oprzyrządowania w aplikacji lub usłudze
 • Konfiguracja usługi rejestrowania

Dzień 2

Moduł 1 Zarządzanie API za pomocą API Management (APIM)

 • Analiza rekomendacji w centrum zabezpieczeń
 • Utworzenie APIM
 • Konfiguracja uwierzytelniania dla API
 • Utworzenie bramki API
 • Zdefiniowanie zasady dla API

Moduł 2 Konfiguracja architektury integracji opartej na komunikatach

 • Konfiguracja aplikacji lub usług do wysyłania e-maili
 • Konfiguracja modeli publikowania i subskrybowania zdarzeń
 • Konfiguracja usługi Azure Relay
 • Utworzenie i konfiguracja centrum powiadomień
 • Utworzenie i konfiguracja event hub
 • Utworzenie i konfiguracja magistrali usług
 • Konfiguracja aplikacji lub usług za pomocą Microsoft Graph

Moduł 3 Opracowanie modeli wiadomości aplikacji

 • Utworzenie modelu zdarzenia
 • Tworzenie tematów i subskrypcji

Dzień 3

Moduł 1 Rozwijanie usługi Azure Cognitive Services

 • Omówienie usług Azure Cognitive
 • Tworzenie rozwiązania za pomocą Computer Vision
 • Rozwijanie rozwiązania za pomocą Bing Web Search
 • Tworzenie rozwiązania za pomocą Custom Speech Service
 • Tworzenie rozwiązania za pomocą QnA Maker

Moduł 2 Tworzenie i integrowanie botów

 • Omówienie usługi Azure Bot Service
 • Utworzenie bota za pomocą zestawu SDK Builder dla systemu .NET
 • Używanie języka w bocie
 • Zarejestrowanie bota za pomocą Bot Service
 • Zarządzanie botem za pomocą portalu Azure

Moduł 3 Tworzenie i wdrażanie rozwiązania IoT

 • Praca z Azure IoT Hub
 • Praca z Azure Time Series Insights
 • Praca z platformą Azure Stream Analytics

Tagi:

Beginner Azure Microsoft Deweloper Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

4 d
(Łącznie 32 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie