Skuteczne zarządzanie projektami na podstawie PMBoK Guide 6th ed (PMI)

Co zawiera cena?

2 590 zł netto *Online

2 790 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Lunch i przerwy kawowe

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Szkolenie uczy kluczowych elementów zarządzania projektami wg normy PMI-PMBoK Guide 6th (jest skróconą wersją pełnego szkolenia). Szkolenie przeznaczone jest dla Kierowników Projektów oraz Kierowników Zespołów.


Program szkolenia

 

Moduł 1 

 • Co to jest projekt i dlaczego nim zarządzamy?
 • Co to jest PMI i PMBoK
 • Projekt wg PMBoK Guide 6th ed. 
 • Cykl Deminga i proces uczenia się
 • Zarządzanie wiedzą w projekcie
 • Uzasadnienie biznesowe projektu

Moduł 2

 • Projekt w organizacji
 • Interesariusze projektu
 • Struktura organizacyjna projektu
 • Rola PMO
 • Zarządzanie integralnością projektu
 • Project Charter (Karta Projektu)
 • Ćwiczenie wypełnianie karty projektu

Moduł 3 

 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Planowanie zarządzania zakresem
 • Analiza wymagań
 • Lista produktów
 • Bazowy zakres a zarządzanie zmianą
 • Ćwiczenie wypełnianie listy produktów

Moduł 4

 • WBS (Struktura Podziału Prac)
 • Słownik WBS
 • Jak stworzyć Plan Zarządzania Projektem?
 • Zarządzanie harmonogramem
 • Ćwiczenie Techniki zarządzania projektem

Moduł 5

 • PERT i estymacja WAVE
 • Pozostałe techniki szacowania
 • CPM
 • Prawo Parkinsona i CCM
 • Wykres Gantta
 • Diagram kamieni milowych
 • Wybrane techniki Agile
 • Ćwiczenie budowa harmonogramu

Moduł 6 

 • Planowanie budżetu projektu
 • Zarządzanie Budżetem
 • Rezerwy budżetowe
 • Monitorowanie postępu prac (EV)
 • Podstawy zarządzania zakupami projektowymi
 • Ćwiczenie plan zakupów

Moduł 7 

 • Identyfikacja ryzyka
 • Analiza ilościowa i jakościowa ryzyka
 • Reakcje na ryzyko
 • Podstawowe zagadnienia jakości
 • Techniki zarządzania jakością
 • Zarządzanie Zasobami
 • Ćwiczenie Rejestr ryzyka

Moduł 8

 • Podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania zespołem projektowym
 • Rola przywództwa w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie
 • Raportowanie
 • Zamknięcie projektu
 • Podsumowanie szkolenia
   

Tagi:

Zarządzanie projektami

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

2 d (Łącznie 16 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie