Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20697-2 Wdrażanie i zarządzanie Windows 10 w środowisku przedsiębiorstwa

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów IT koncentrujących się na procesach wdrażania i zarządzania systemów i aplikacji w dużych środowiskach. Dodatkowo szkolenie pomaga w przygotowaniach do egzaminu certyfikacyjnego 70-697.

Szkolenie zapewnia wiedzę i umiejętności niezbędne do planowania, wdrażania i zarządzania systemami z Windows 10 wraz z aplikacjami w dużych sieciach. Dodatkowo uczestnicy poznają mechanizmy Group Policy, Microsoft Azure, Microsoft Intune oraz RMS.

Wymagania:

 • Znajomość podstaw sieci TCP/IP, DNS,
 • Znajomość usług Active Directory (AD DS).
 • Znajomość zabezpieczeń opartych na certyfikatach.
 • Znajomość systemu Windows Server 2008 lub Windows Server 2012,
 • Znajomość systemu Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Wdrożyć system Windows Enterprise 10
 • Zarządzać profilami użytkowników i Wirtualizacją środowiska użytkownika.
 • Zarządzać ustawieniami pulpitu i aplikacji za pomocą Group Policy.
 • Zarządzać tożsamością w Windows 10.
 • Zarządzać dostępem do danych dla urządzeń opartych na Windows.
 • Zarządzać zdalnym dostępem.
 • Zarządzać urządzeniami Windows 10 przy użyciu rozwiązania Enterprise Mobility.
 • Zarządzać desktopami i urządzeniami mobilnymi przy użyciu Intune.
 • Zarządzać aplikacjami i dostępem do zasobów za pomocą Intune.
 • Konfigurować i zarządzać klientem Hyper-V.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Zarządzanie komputerów i urządzeń w środowisku przedsiębiorstwa

 • Zarządzanie Windows 10 w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie pracownikami mobilnymi

Moduł 2: Wdrażanie systemów Windows 10 w przedsiębiorstwie

 • Przegląd wdrażania Enterprise systemu Windows 10
 • Wdrażanie systemu Windows 10 za pomocą MDT
 • Aktywacja licencji dla Windows 10

Moduł 3: Zarządzanie profilami i wirtualizacji stanu środowiska użytkownika UE-V

 • Zarządzanie profilami i środowiskiem użytkownika
 • Wdrażanie wirtualizacji stanu środowiska użytkownika przy użyciu GPO
 • Konfigurowanie UE-V
 • Zarządzanie migracją środowiska użytkownika

Moduł 4: Zarządzanie tożsamością w Windows 10

 • Tożsamość w przedsiębiorstwie
 • Planowanie integracji z rozwiązaniami typu Cloud

Moduł 5: Zarządzanie pulpitem i aplikacjami przy użyciu GPO

 • Zarządzanie obiektami GPO
 • Konfigurowanie komputerów Enterprise za pomocą GPO
 • Omówienie preferencji

Moduł 6: Zarządzanie dostępem do danych na urządzeniach opartych na systemie Windows-

 • Przegląd rozwiązań dostępu do danych
 • Rejestracja Urządzeń
 • WorkFolders
 • Zarządzanie danymi za pomocą rozwiązań opartych na chmurze

Moduł 7: Zarządzanie zdalnym dostępem

 • Przegląd rozwiązań zdalnego dostępu
 • Wspieranie funkcji DirectAccess
 • Konfigurowanie sieci VPN
 • Wspieranie programów RemoteApp

Moduł 8: Konfigurowanie i zarządzanie funkcją Hyper-V

 • Instalowanie i konfigurowanie funkcji Hyper-V
 • Konfigurowanie wirtualnych przełączników
 • Tworzenie i zarządzanie wirtualnymi dyskami
 • Tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi

Moduł 9: Zarządzanie urządzeniami Windows 10 za pomocą Enterprise Mobility Solutions

 • Omówienie pakietu Enterprise Mobility
 • Omówienie usługi Active Directory Azure
 • Omówienie programu RMS Azure
 • Przegląd Intune

Moduł 10: Zarządzanie desktopami i urządzeniami mobilnymi przy pomocy Microsoft Intune

 • Wdrażanie oprogramowania klienckiego Intune
 • Przegląd polityk Microsoft Intune
 • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi za pomocą Intune

Moduł 11: Zarządzanie aktualizacjami i zabezpieczenie końcówek przy użyciu Microsoft Intune

 • Zarządzania aktualizacjami za pomocą Intune
 • Zarządzanie Endpoint Protection

Moduł 12: Dostępu do zasobów i aplikacji za pomocą Microsoft Intune

 • Zarządzanie aplikacjami za pomocą Intune
 • Proces wdrażania aplikacji
 • Zarządzanie dostępem do zasobów w organizacji

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie