Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 10991 Rozwiązywanie problemów Windows Server 2016

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


SZKOLENIE DLA ADMINISTRATORÓW CHCĄCYCH POGŁĘBIĆ SWOJĄ WIEDZĘ W ZAKRESIE OBSŁUGI INTEGRACJI I DIAGNOSTYKI USŁUG. SZKOLENIE DEDYKOWANE OSOBOM, KTÓRE MAJĄ DOŚWIADCZENIE W PODSTAWOWYM ZARZĄDZANIEM ŚRODOWISKIEM WINDOWS SERVER.

Wymagania:

 • Znajomość podstaw zarządzania infrastrukturą sieciową, włączając w to konfigurację protokołu IPv4 i Domain Name System (DNS)
 • Wiedza z zależności i zarządzania obiektami w AD DS
 • Podstawowa wiedza na temat public key infrastructure (PKI)
 • Podstawy Windows PowerShell
 • Hyper-V
 • Load balancing
 • Failover clustering

Korzyści po szkoleniu:

Celem szkolenia jest omówienie szeroko pojętej tematyki diagnostycznej zagadnień w codziennej pracy podczas zarządzania środowiskiem w oparciu o system Windows Server 2016. Podczas szkolenia uczestnik poznaje metodykę zintegrowanych narzędzi diagnostycznych. Nadrzędnym celem szkolenia MS 10991 jest zapoznanie uczestnika z rozwiązaniami najczęstszych problemów spotykanych w pracy ze środowiskiem Windows Server 2016

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Metodyka implementacji i diagnostyki

 • Prezentacja zarządzania procesem diagnostycznym
 • Przegląd narzędzi diagnostycznych
 • Używanie narzędzi zdalnego zarządzania.
 • Diagnostyka poleceń I skryptów Windows PowerShell.

Moduł 2: Diagnostyka połączeń sieciowych

 • Diagnozowanie za pomocą Message Analyzer
 • Diagnozowanie ustawień konfiguracji IP
 • Diagnostyka połączeń sieciowych
 • Diagnozowanie DHCP
 • Diagnozowanie problemów z rozwiązywaniem nazw od strony klienckiej usługi
 • DNS

Moduł 3: Diagnostyka problemów z procesem uwierzytelniania

 • Diagnozowanie procesu uwierzytelniania użytkowników oraz kont
 • komputerowych.
 • Diagnostyka problemów z replikacją AD DS
 • Diagnostyka procesów uwierzytelniania w Office 365

Moduł 4: Diagnostyka problemów dostępowych aplikacji

 • Diagnozowanie dostępu aplikacji do środowiska Windows Server
 • Diagnozowanie problemów z certyfikatami
 • Diagnozowanie dostępu aplikacji web-based

Moduł 5: Diagnostyka problemów z dostępem do plików

 • Diagnozowanie dostępu do plików I folderów
 • Zarządzanie I diagnozowanie usługą BitLocker

Moduł 6: Diagnostyka problemów z miejscem magazynowania danych

 • Diagnozowanie problemów z magazynem danych
 • Diagnostyka DFS
 • Diagnostyka zaawansowanych usług magazynowych

Moduł 7: Diagnostyka Group Policy

 • Wprowadzenie do Group Policy
 • Diagnostyka aplikacji Group Policy

Moduł 8: Diagnozowanie AD DS

 • Prezentacja narzędzi administracyjnych usługi AD DS.
 • Zarządzanie administracją AD DS
 • Eksport I odzyskiwanie obiektów usługi AD DS
 • Diagnostyka problemów związanych z kontrolerami domeny
 • Diagnostyka zasad zaufania w AD DS

Moduł 9: Diagnostyka zdalnego zarządzania dostępem do zasobów I aplikacji

 • Diagnostyka połączeń VPN
 • Przegląd aplikacji zdalnego dostępu do danych
 • Diagnostyka usługami Remote Desktop

Moduł 10: Diagnostyka problemów z wirtualizacją maszyn wirtualnych VM

 • Problemy konfiguracji VM
 • Diagnostyka zasobów VM

Moduł 11: Diagnozowanie mechanizmów wysokiej dostępności

 • Rozważania scenariuszy na implementacje rozwiązań typu load balancing
 • Diagnozowanie failover clustering
 • Diagnozowanie Hyper-V clusters

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie