Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 200 Planowanie i konfigurowanie platformy komunikacyjnej

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

W jego miejsce, polecamy:

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia

MS-200T01: Nowoczesna infrastruktura przesyłania wiadomośc


W ramach tego szkolenia uczestnicy poznają architekturę nowoczesnej infrastruktury przesyłania wiadomości opartej na oprogramowaniu Exchange Server i Exchange Online.

Omawiane są sposoby wdrażania mechanizmów przesyłania wiadomości w różnych przypadkach użycia i w różnych przedsiębiorstwach. Szkolenie prezentuje kolejne kroki procesu wstępnego wdrożenia oraz narzędzia do zarządzania środowiskiem. Uczestnicy poznają sposoby tworzenia różnych typów adresatów i zarządzania nimi, a także sposoby tworzenia baz danych skrzynek pocztowych na serwerze Exchange Server, w których przechowywane są wszystkie dane związane z przesyłaniem wiadomości, oraz metody zarządzania takimi skrzynkami. Tematyka szkolenia obejmuje również ustawienia organizacyjne infrastruktury obsługi wiadomości, np. sposoby zarządzania uwierzytelnianiem w środowisku, określania limitów dla użytkowników w organizacji oraz konfigurowania udostępniania organizacji z wykorzystaniem mechanizmu federacji.

Wymagania:

 • Biegła znajomość systemu DNS
 • Podstawowa znajomość działania oprogramowania Exchange Server lub Exchange Online
 • Podstawowa znajomość usługi Active Directory i infrastruktury kontrolerów domeny, a także mechanizmów zarządzania tożsamością
 • Praktyczna znajomość usług Microsoft 365 i synchronizacji katalogów w podstawowym zakresie
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w dziedzinie informatyki.

Program szkolenia

Moduł 1: Zarządzanie nowoczesną infrastrukturą przesyłania wiadomości

 • Omówienie nowoczesnej infrastruktury przesyłania wiadomości
 • Wdrażanie nowoczesnej infrastruktury przesyłania wiadomości
 • Zarządzanie nowoczesną infrastrukturą przesyłania wiadomości

Moduł 2: Zarządzanie obiektami i zasobami adresatów

 • Adresaci w systemie Exchange
 • Tworzenie adresatów w systemie Exchange i zarządzanie nimi
 • Zarządzanie adresami e-mail, listami i zasobami

Moduł 3: Zarządzanie bazami danych skrzynek pocztowych

 • Bazy danych skrzynek pocztowych na serwerze Exchange Server
 • Planowanie baz danych skrzynek pocztowych
 • Tworzenie baz danych skrzynek pocztowych i zarządzanie nimi
 • Rozwiązywanie problemów dotyczących baz danych skrzynek pocztowych

Moduł 4: Zarządzanie ustawieniami organizacyjnymi

 • Zarządzanie uwierzytelnianiem w systemie przesyłania wiadomości
 • Konfigurowanie ustawień organizacyjnych
 • Projektowanie rozwiązań dla dostępu zewnętrznego

Moduł 5: Zakończenie szkolenia

 • Ćwiczenie: Zarządzanie infrastrukturą adresatów
 • Tworzenie adresata lokalnego
 • Tworzenie adresata w chmurze
 • Tworzenie lokalnej grupy dystrybucyjnej
 • Tworzenie grupy dystrybucyjnej w chmurze
 • Tworzenie grupy Office 365

MS-200T02: Zarządzanie dostępem klientów i przepływem poczty


W ramach tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób serwer Microsoft Exchange Server zapewnia dostęp do skrzynek pocztowych użytkowników z poziomu różnych klientów.

Ponieważ wszystkie klienty pocztowe uzyskują dostęp do skrzynek pocztowych serwera Exchange Server za pośrednictwem usług dostępu klienta, w trakcie szkolenia omawiane są sposoby planowania i konfigurowania takich usług oraz zarządzania nimi w programie Exchange Server. Coraz częściej do przesyłania wiadomości wykorzystywane są smartfony i tablety, a wielu użytkowników smartfonów intensywnie korzysta ze swoich urządzeń do obsługi poczty elektronicznej, kalendarza, zadań i innych aplikacji ułatwiających komunikację, dlatego szkolenie obejmuje również zagadnienia zarządzania urządzeniami mobilnymi. Szkolenie prezentuje także opcje planowania i konfigurowania transportu wiadomości w organizacji na serwerze Exchange Server. Omawiane są sposoby planowania i konfigurowania usług transportowych i zarządzania nimi w celu zapewnienia efektywnej komunikacji między serwerami Exchange Server, Exchange Online i innymi serwerami poczty w Internecie. Ostatnim omawianym zagadnieniem jest rozwiązywanie problemów dotyczących usług transportowych występujących w różnych scenariuszach w celu zagwarantowania sprawnego i niezawodnego działania infrastruktury przesyłania wiadomości.

Wymagania:

 • Biegła znajomość systemu DNS
 • Podstawowa znajomość działania oprogramowania Exchange Server lub Exchange Online
 • Podstawowa znajomość usługi Active Directory i infrastruktury kontrolerów domeny, a także mechanizmów zarządzania tożsamością
 • Praktyczna znajomość usług Microsoft 365 i synchronizacji katalogów w podstawowym zakresie
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w dziedzinie informatyki.

Program szkolenia

Moduł 1: Zarządzanie dostępem klientów

 • Wdrażanie usług dostępu klienta
 • Zarządzanie urządzeniami klienckimi
 • Konfigurowanie aplikacji Outlook on the Web
 • Rozwiązywanie problemów dotyczących dostępu klientów

Moduł 2: Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

 • Zasady skrzynki pocztowej urządzenia mobilnego do zarządzania dostępem urządzeń mobilnych

Moduł 3: Zarządzanie procesem transportu

 • Omówienie usług transportowych
 • Konfigurowanie transportu wiadomości
 • Zarządzanie regułami transportu

Moduł 4: Zarządzanie przepływem poczty i rozwiązywanie problemów

 • Zarządzanie przepływem poczty
 • Rozwiązywanie problemów dotyczących przepływu poczty
 • Rozwiązywanie problemów dotyczących transportu
 • Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem dzienników

Moduł 5: Zakończenie szkolenia

 • Ćwiczenie: Zarządzanie dostępem klientów i przepływem poczty
 • Tworzenie niestandardowego łącznika odbierania
 • Tworzenie niestandardowego łącznika wysyłania
 • Włączanie i wyłączanie synchronizacji ActiveSync dla jednej skrzynki pocztowej
 • Włączanie i wyłączanie synchronizacji ActiveSync dla wielu skrzynek pocztowych
 • Włączanie i wyłączanie dostępu przez interfejs MAPI dla jednej skrzynki pocztowej
 • Włączanie i wyłączanie dostępu przez interfejs MAPI dla wielu skrzynek pocztowych

MS-200T03: Zarządzanie opcjami wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii systemu przesyłania wiadomości


W ramach tego szkolenia uczestnicy poznają tradycyjne i nowoczesne rozwiązania do zapewniania wysokiej dostępności systemów przesyłania wiadomości i do odzyskiwania po awarii.

Środowiska przesyłania wiadomości stają się coraz bardziej złożone. W ostatnich latach pojawiło się w nich mnóstwo nowych funkcji, zwiększyło się także znaczenie dostępności takich systemów oraz metod odzyskiwania po awarii. Nadal stosuje się tradycyjne rozwiązania w tych obszarach, oparte przede wszystkim na warstwie sprzętowej, np. systemy RAID do obsługi pamięci masowej, replikację urządzeń blokowych i systemy do archiwizacji korzystające z pamięci zewnętrznej. Microsoft Exchange obsługuje takie tradycyjne podejście, jednak oferuje również rozwiązania umożliwiające modernizację funkcji wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii, bezpośrednio zintegrowane z systemami przesyłania wiadomości. Obejmuje to rozwiązania do ciągłej replikacji i przechowywania danych wbudowane bezpośrednio w bazy danych wiadomości. Pozwala to administratorom zaoszczędzić wiele czasu i znacznie zmniejszyć pracochłonność zarządzania różnymi warstwami rozwiązań sprzętowych i programowych pochodzących od zewnętrznych producentów. W ramach tego szkolenia uczestnicy poznają poszczególne rozwiązania, dowiedzą się, w jakich sytuacjach należy ich używać, a także nauczą się planować środowisko i wykonywać wdrożenie.

Wymagania:

 • Biegła znajomość systemu DNS
 • Podstawowa znajomość działania oprogramowania Exchange Server lub Exchange Online
 • Podstawowa znajomość usługi Active Directory i infrastruktury kontrolerów domeny, a także mechanizmów zarządzania tożsamością
 • Praktyczna znajomość usług Microsoft 365 i synchronizacji katalogów w podstawowym zakresie
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w dziedzinie informatyki.

Program szkolenia

Moduł 1: Wysoka dostępność serwerów Exchange Server

 • Planowanie wysokiej dostępności serwerów skrzynek pocztowych
 • Wysoka dostępność na potrzeby usługi dostępu klienta
 • Wysoka dostępność na potrzeby transportu
 • Wdrażanie funkcji odporności środowiska

Moduł 2: Zarządzanie usuwaniem skutków awarii

 • Planowanie usuwania skutków awarii
 • Wdrożenie strategii tworzenia kopii zapasowych
 • Odtwarzanie skrzynek pocztowych, baz danych i serwerów

Moduł 3: Zarządzanie folderami publicznymi

 • Planowanie hierarchii folderów publicznych
 • Implementacja folderów publicznych i zarządzanie nimi
 • Rozwiązywanie problemów dotyczących folderów publicznych

Moduł 4: Ćwiczenia — Zarządzanie folderami publicznymi i odzyskiwanie po awarii

 • Ćwiczenie 1: Zarządzanie folderami publicznymi i odzyskiwanie po awarii
 • Ćwiczenie 2: Rozwiązywanie problemów dotyczących połączeń i przepływu poczty
 • Ćwiczenie 3: Odzyskiwanie po awarii z wykorzystaniem procesu elektronicznego zbierania materiałów dowodowych („eDiscovery”) i funkcji archiwum miejscowego („in-place hold”).

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie