Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 600T00 Budowanie aplikacji i rozwiązań z wykorzystaniem podstawowych usług platformy Microsoft 365

Co zawiera cena?

3 890 zł netto *

2 890 zł netto * Online

4 390 zł netto *

4 390 zł netto * Stacjonarne

4 490 zł netto *

4 490 zł netto * Online

4 990 zł netto *

4 990 zł netto * Stacjonarne

5 190 zł netto *

5 190 zł netto * Online

5 690 zł netto *

5 690 zł netto * Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe dostępne w platformie MS Learn

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

21 dni

21 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Szkolenie obejmuje pięć centralnych elementów platformy Microsoft 365 — implementowanie platformy tożsamości Microsoft, pracę z platformą Microsoft Graph, rozszerzanie i dostosowywanie programu SharePoint, rozszerzanie usługi Teams oraz rozszerzanie pakietu Office.

W ramach szkolenia uczestnicy poznają sposoby implementowania platformy tożsamości Microsoft i pracy z platformą Microsoft Graph, a także uzyskają wiedzę na temat elementów interfejsu użytkownika (w tym kart dostosowujących się i środowiska UI Fabric), punktów integracji (w tym usługi Microsoft Teams, dodatków pakietu Office, pakietu SharePoint Framework i wiadomości z akcjami) oraz zasad ustalania platform docelowych dla obciążeń. W części dotyczącej implementowania platformy tożsamości Microsoft uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do wdrażania tej platformy, w tym do rejestrowania aplikacji, wszczepiania mechanizmów uwierzytelniania, konfigurowania uprawnień do korzystania z interfejsu API oraz tworzenia usługi umożliwiającej dostęp do platformy Microsoft Graph. W zakresie pracy z platformą Microsoft Graph uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można uzyskiwać dostęp do danych użytkowników, eksplorować parametry zapytań, zarządzać cyklem życia grupy, uzyskiwać dostęp do plików oraz optymalizować ruch sieciowy przy użyciu platformy Microsoft Graph. W zakresie rozszerzania i dostosowywania programu SharePoint uczestnicy zapoznają się ze składnikami Web Part i rozszerzeniami pakietu SharePoint Framework oraz metodami pakowania i wdrażania rozwiązań tworzonych przy użyciu pakietu SPFx. Część dotycząca rozszerzania usługi Teams obejmuje omówienie składników aplikacji Teams oraz pracy z elementami webhook, kartami i botami konwersacyjnymi. W części poświęconej rozszerzaniu pakietu Office uczestnicy będą pracować z dodatkami pakietu Office, dodatkami okienka zadań, interfejsami API w języku JavaScript, środowiskiem Office UI Fabric oraz wiadomościami z akcjami (z uwzględnieniem kart dostosowujących się).

Wymagania:

 • Uczestnicy szkolenia powinni mieć od 1 roku do 2 lat doświadczenia w pracy w charakterze programisty. Program szkolenia zakłada, że uczestnicy opanowali umiejętność tworzenia kodu, a także mają podstawową wiedzę na temat interfejsów API REST, formatu JSON, standardu OAuth2, protokołu OData, standardu OpenID Connect, rozwiązań Microsoft do zarządzania tożsamościami (w tym usługi Azure AD i kont Microsoft), usługi Azure AD B2C oraz pojęć związanych z uprawnieniami i zgodami.
 • Zaleca się, aby uczestnicy mieli pewne doświadczenie w tworzeniu rozwiązań w oparciu o usługę Microsoft Teams, dodatki pakietu Office lub pakiet SharePoint Framework we wszystkich fazach procesu wytwarzania oprogramowania.

Umiejętności po szkoleniu:

 • Implementowanie platformy tożsamości Microsoft
 • Praca z platformą Microsoft Graph
 • Ustalanie platform docelowych dla obciążeń
 • Korzystanie z punktów integracji, w tym usługi Microsoft Teams, dodatków pakietu Office oraz pakietu SharePoint Framework

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Implementowanie platformy tożsamości Microsoft

Program

 • Platforma tożsamości Microsoft
 • Rejestrowanie aplikacji
 • Implementowanie uwierzytelniania
 • Konfigurowanie uprawnień do korzystania z interfejsu API
 • Implementowanie autoryzacji do korzystania z interfejsu API
 • Implementowanie autoryzacji w interfejsie API
 • Tworzenie usługi umożliwiającej dostęp do platformy Microsoft Graph
 • Ćwiczenie: Implementowanie platformy tożsamości Microsoft
 • Rejestrowanie aplikacji w usłudze Azure Active Directory
 • Implementowanie uwierzytelniania
 • Konfigurowanie uprawnień do korzystania z interfejsu API
 • Implementowanie autoryzacji do korzystania z interfejsu API
 • Implementowanie autoryzacji w interfejsie API
 • Tworzenie usługi umożliwiającej dostęp do platformy Microsoft Graph

Moduł 2: Praca z platformą Microsoft Graph

Program

 • Omówienie platformy Microsoft Graph
 • Uzyskiwanie dostępu do danych użytkownika z poziomu platformy Microsoft Graph
 • Zarządzanie zużyciem danych przy pomocy parametrów zapytań
 • Zarządzanie cyklem życia grupy na platformie Microsoft Graph
 • Uzyskiwanie dostępu do plików za pomocą platformy Microsoft Graph
 • Optymalizowanie ruchu sieciowego
 • Ćwiczenie: Praca z platformą Microsoft Graph
 • Wykonywanie zapytań dotyczących danych użytkowników z poziomu platformy Microsoft Graph
 • Korzystanie z parametrów zapytań przy wykonywaniu zapytań do platformy Microsoft Graph za pośrednictwem protokołu HTTP
 • Pobieranie i kontrolowanie informacji zwracanych przez platformę Microsoft Graph
 • Tworzenie grupy i zespołu usługi Office 365
 • Przekazywanie plików do usługi OneDrive i programu SharePoint
 • Korzystanie z powiadomień o zmianach i funkcji śledzenia zmian w połączeniu z platformą Microsoft Graph
 • Zmniejszanie ruchu poprzez zastosowanie żądań wsadowych
 • Omówienie sposobów ograniczania ruchu na platformie Microsoft Graph

Moduł 3: Rozszerzanie i dostosowywanie programu SharePoint

Program

 • Składniki Web Part pakietu SharePoint Framework
 • Rozszerzenia pakietu SharePoint Framework
 • Pakowanie i wdrażanie rozwiązania utworzonego przy użyciu pakietu SPFx
 • Korzystanie z platformy Microsoft Graph
 • Korzystanie z interfejsów API innych firm chronionych przez usługę Azure AD z poziomu pakietu SPFx
 • Składniki Web Part jako karty aplikacji Teams
 • Znakowanie i stosowanie motywów w programie SharePoint
 • Ćwiczenie: Rozszerzanie i dostosowywanie programu SharePoint
 • Wprowadzenie do pakietu SharePoint Framework (SPFx)
 • Praca z okienkiem właściwości składników Web Part
 • Tworzenie rozszerzeń pakietu SharePoint Framework
 • Tworzenie rozszerzenia zestawu poleceń
 • Tworzenie rozszerzenia modułu dostosowywania pól
 • Wdrażanie rozwiązania utworzonego przy użyciu pakietu SharePoint Framework
 • Wywoływanie interfejsów API REST innych firm chronionych przez usługę Azure AD
 • Wdrażanie rozwiązań tworzonych przy użyciu pakietu SPFx w usłudze Microsoft Teams

Moduł 4: Rozszerzanie usługi Teams

Program

 • Aplikacja Microsoft Teams
 • Elementy webhook w usłudze Microsoft Teams
 • Karty w usłudze Microsoft Teams
 • Zarządzanie rozszerzeniami w usłudze Microsoft Teams
 • Boty konwersacyjne w usłudze Microsoft Teams
 • Ćwiczenie: Rozszerzanie usługi Teams
 • Omówienie składników aplikacji Teams
 • Praca z elementami webhook w usłudze Microsoft Teams
 • Tworzenie kart w usłudze Microsoft Teams
 • Omówienie rozszerzeń obsługi wiadomości
 • Omówienie botów konwersacyjnych

Moduł 5: Rozszerzanie pakietu Office

Program

 • Dodatki pakietu Office
 • Interfejsy API JS w pakiecie Office
 • Dostosowywanie dodatków
 • Opcje testowania, debugowania i wdrażania
 • Wiadomość z akcjami
 • Ćwiczenie: Rozszerzanie pakietu Office
 • Omówienie podstawowych składników i typów dodatków pakietu Office
 • Omówienie interfejsów API w języku JavaScript stosowanych w pakiecie Office
 • Omówienie dostosowywania dodatków
 • Omówienie wiadomości z akcjami

Tagi:

Administrator Intermediate Microsoft Microsoft 365 Padnij! Lecą gadżety Rabat Microsoft

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie