Autoryzowane szkolenia MicrosoftDP 050T00 Migracja obciążeń SQL na platformę Azure

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie obejmuje omówienie celów modernizacji platformy danych i wskazanie, na ile taka modernizacja jest zasadna w zależności od konkretnych wymagań biznesowych.

Uczestnicy zapoznają się z poszczególnymi etapami procesu modernizacji platformy danych oraz dowiedzą się, jakie czynności należy wykonać na każdym z tych etapów - na przykład w fazie oceny i planowania. Oprócz tego poznają dostępne narzędzia do przeprowadzania migracji oraz dowiedzą się, które z nich są odpowiednie na poszczególnych etapach procesu migracji danych.

Kolejnym krokiem będzie omówienie metod migracji obciążeń SQL na trzy platformy docelowe, czyli na maszyny wirtualne Azure, do baz danych Azure SQL Database oraz do usługi Azure SQL Database Managed Instances.

Uczestnicy zapoznają się z korzyściami i ograniczeniami związanymi z każdą z tych platform docelowych oraz dowiedzą się, w jaki sposób można wykorzystać powyższe platformy do spełnienia wymagań biznesowych i technicznych związanych ze współczesnymi obciążeniami SQL. Na zakończenie przeanalizują, jakie zmiany w dotychczasowych aplikacjach opartych na technologii SQL mogą być konieczne do optymalnego wykorzystania możliwości nowoczesnych platform danych w środowisku Azure.

Korzyści po szkoleniu:

 • Znajomość procesu modernizacji platformy danych,
 • Dokonywanie wyboru właściwych narzędzi do migracji danych,
 • Przeprowadzanie migracji obciążeń SQL na maszyny wirtualne Azure,
 • Przeprowadzanie migracji obciążeń SQL do baz danych Azure SQL Database,
 • Przeprowadzanie migracji obciążeń SQL do usługi Azure SQL Database Managed Instance.

Wymagania:

Oprócz odpowiedniego doświadczenia zawodowego w zakresie systemu SQL Server osoby, które chcą wziąć udział w tym szkoleniu, powinny mieć wiedzę techniczną w zakresie objętym tematyką następujących szkoleń:

 • Podstawy platformy Azure

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do tematyki modernizacji platformy danych

 • Zapoznanie się z procesem modernizacji platformy danych
 • Zapoznanie się z etapami migracji
 • Ścieżki migracji danych
 • Ćwiczenie: Wprowadzenie do tematyki modernizacji platformy danych
 • Zapoznanie się z procesem modernizacji platformy danych
 • Zapoznanie się z etapami migracji
 • Ścieżki migracji danych

Moduł 2: Dokonywanie wyboru właściwych narzędzi do migracji danych

 • Zapoznanie się z przewodnikiem po migracji baz danych
 • Tworzenie ewidencji zasobów danych przy użyciu zestawu narzędzi Map Toolkit
 • Wskazywanie danych nadających się do migracji za pomocą narzędzia Data Migration Assistant
 • Dokonywanie oceny obciążenia związanego z danymi przy użyciu Asystenta eksperymentowania z bazą danych
 • Przeprowadzanie migracji danych przy użyciu usługi Azure Database Migration Service
 • Przeprowadzanie migracji obciążeń niezwiązanych z systemem SQL Server na platformę Azure przy użyciu narzędzia SQL Migration Assistant
 • Ćwiczenie: Wybór właściwych narzędzi do migracji danych
 • Wskazywanie danych nadających się do migracji za pomocą narzędzia Data Migration Assistant
 • Dokonywanie oceny obciążenia związanego z danymi przy użyciu Asystenta eksperymentowania z bazą danych

Moduł 3: Przeprowadzanie migracji obciążeń SQL na maszyny wirtualne Azure

 • Uwarunkowania związane z migracją z systemu SQL Server na maszyny wirtualne Azure
 • Opcje migracji obciążeń SQL na maszyny wirtualne Azure
 • Wdrażanie mechanizmów zapewnienia wysokiej dostępności i odzyskiwania awaryjnego
 • Ćwiczenie: Przeprowadzanie migracji obciążeń SQL na maszyny wirtualne Azure

Moduł 4: Przeprowadzanie migracji obciążeń SQL do baz danych Azure SQL Database

 • Wybór właściwej opcji wystąpienia systemu SQL Server na platformie Azure
 • Przeprowadzanie migracji z systemu SQL Server do baz danych Azure SQL Database w trybie offline
 • Przeprowadzanie migracji z systemu SQL Server do baz danych Azure SQL Database w trybie online
 • Ładowanie i przenoszenie danych do bazy danych Azure SQL Database
 • Ćwiczenie: Przeprowadzanie migracji obciążeń SQL do baz danych Azure SQL Database

Moduł 5: Przeprowadzanie migracji obciążeń SQL do usługi Azure SQL Database Managed Instance

 • Dokonywanie oceny scenariuszy migracji do usługi SQL Database Managed Instance
 • Przeprowadzanie migracji do usługi SQL Database Managed Instance
 • Ładowanie i przenoszenie danych do usługi SQL Database Managed Instance
 • Konfigurowanie i optymalizowanie aplikacji
 • Ćwiczenie: Przeprowadzanie migracji obciążeń SQL do usługi Azure SQL Database Managed Instance

Tagi:

Intermediate Azure Microsoft Inżynier danych Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

2 d
(Łącznie 16 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie