Autoryzowane szkolenia MicrosoftWS 050T00 Migracja obciążeń aplikacji na platformę Azure

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Celem warsztatów jest przekazanie informatykom wiedzy niezbędnej do przeprowadzania migracji dotychczasowych obciążeń i zasobów lokalnych do chmury, a w szczególności na platformę Microsoft Azure.

Uczestnicy dowiedzą się, jak należy oceniać dotychczasowe środowisko lokalne w ramach przygotowań do migracji do chmury. Ponadto zdobędą umiejętności niezbędne do monitorowania i optymalizowania obciążeń opartych na platformie Azure pod kątem uzyskania maksymalnego zwrotu z inwestycji, a także nauczą się korzystać z usług platformy Azure w celu zapewnienia ochrony maszyn wirtualnych, aplikacji i danych oraz zarządzania nimi.

Wymagania:

 • Administratorzy systemów informatycznych powinni mieć doświadczenie w zakresie systemów operacyjnych, wirtualizacji, infrastruktury chmury, struktur pamięci masowej oraz sieci. Ponadto wskazane jest posiadanie doświadczenia lub równoważnej wiedzy w zakresie administrowania infrastrukturą usług IaaS platformy Azure.
 • Znajomość technologii wirtualizacji stosowanych w środowiskach lokalnych, w tym maszyn wirtualnych, sieci wirtualnych i wirtualnych dysków twardych
 • Znajomość zagadnień związanych z konfigurowaniem sieci, takich jak protokół TCP/IP, system nazw domen (DNS), wirtualne sieci prywatne (VPN), zapory i technologie szyfrowania
 • Znajomość pojęć związanych z usługą Active Directory, takich jak domeny, lasy zasobów, kontrolery domen, replikacja, protokół Kerberos i protokół LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
 • Znajomość zagadnień związanych z odpornością systemów i usuwaniem skutków awarii, w tym operacji tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych
 • Umiejętność korzystania z platformy Azure, w tym portalu Azure Portal, usługi Cloud Shell, środowiska Azure PowerShell, interfejsu wiersza poleceń oraz szablonów usługi ARM.
 • Znajomość usługi Azure Active Directory i mechanizmów zarządzania tożsamościami w chmurze
 • Znajomość zasad zarządzania subskrypcjami, użytkownikami, grupami i rozliczeniami oraz zasad korzystania z platformy Azure

Umiejętności po szkoleniu:

 • Wskazywanie narzędzi i usług właściwych w poszczególnych fazach migracji
 • Wskazywanie narzędzi i usług właściwych w poszczególnych fazach migracji
 • Odnajdowanie obciążeń lokalnych i dokonywanie ich oceny pod kątem migracji na platformę Azure
 • Dokładniejsze profilowanie środowiska z wykorzystaniem funkcji mapowania zależności między aplikacjami i opcji dostosowywania oceny
 • Przeprowadzanie kompleksowej migracji obciążeń lokalnych na platformę Azure przy użyciu usługi Azure Migrate
 • Przeprowadzanie replikacji danych z lokalnego centrum danych na platformę Azure lub do ośrodka dodatkowego
 • Przeprowadzanie migracji danych z dotychczasowych źródeł danych na platformy danych Azure z wykorzystaniem usługi Database Migration Service
 • Zabezpieczanie obciążeń objętych migracją i zarządzanie nimi przy użyciu usług Azure Security Center, Azure Backup i Log Analytics
 • Dbanie o stosowanie skutecznej strategii zapewnienia ciągłości działania (obejmującej zapewnienie wysokiej dostępności i odzyskiwanie awaryjne)
 • Tworzenie kopii zapasowych i zabezpieczanie maszyn wirtualnych usług IaaS platformy Azure z dowolnego miejsca przy użyciu usługi Azure Backup Service
 • Definiowanie planu odzyskiwania w celu zapewnienia prawidłowej pracy awaryjnej maszyn wirtualnych przed uruchomieniem pełnego przełączania awaryjnego

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Planowanie i ocena migracji na platformę Azure

Program

 • Migracja do chmury — motywacje biznesowe, cele i rezultaty
 • Odnajdowanie i ocena
 • Ćwiczenie: Odnajdowanie zasobów lokalnych i dokonywanie ich oceny pod kątem migracji

Moduł 2: Wprowadzenie do tematyki migracji danych

Program

 • Usługa Azure Data Box
 • Migracja bazy danych
 • Ćwiczenie: Przeprowadzanie migracji lokalnej bazy danych systemu SQL Server do usługi Azure SQL Managed Instance

Moduł 3: Przeprowadzanie migracji przy użyciu usługi Azure Migrate

Program

 • Omówienie procesu migracji serwera przy użyciu usługi Azure Migrate
 • VMware — migracja bez użycia agentów
 • VMware — migracja przy użyciu agentów
 • Zabezpieczanie obciążeń objętych migracją
 • Migracja centrów danych przy użyciu rozwiązania Microsoft Migration Factory
 • Ćwiczenie: Przeprowadzanie replikacji maszyn wirtualnych na platformę Azure

Moduł 4: Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie awaryjne na platformie Azure

Program

 • Omówienie usługi Azure Backup
 • Implementowanie usługi Azure Backup
 • Odzyskiwanie awaryjne w ramach platformy Azure z wykorzystaniem usługi Azure Site Recovery
 • Odzyskiwanie awaryjne aplikacji

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

2 d
(Łącznie 16 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie