Vmware vSphere: Instalacja, konfiguracja i zarządzanie

Co zawiera cena?

2 590 zł netto *

2 590 zł netto * Online

2 790 zł netto *Stacjonarne

2 790 zł netto *Online

2 990 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Certyfikat (dla osób które zdały egzamin) lub zaświadczenie ukończenia szkolenia

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

14 dni

14 dni

-

-

Lunch i przerwy kawowe

-

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Autorskie szkolenie VMware, które koncentruje się na instalacji, konfiguracji oraz zarządzaniu VMware vSphere® 8, obejmując VMware ESXi™ 8 oraz VMware vCenter Server® 8. To intensywna i praktyczna dawka wiedzy, dla osób rozpoczynających przygodę z wirtualizacją środowisk VMware lub potrzebujących usystematyzowania wiedzy w tym zakresie.

Po ukończeniu kursu będziesz potrafił administrować infrastrukturą vSphere. To intensywna i praktyczna dawka wiedzy, dla osób pracujących z VMware w data center.

Wymagania:

 • Znajomość podstaw Linuxa/ Windows, zasady działania systemów

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do kursu

 • Przedstawienie kursu: Omówienie celów i struktury kursu.
 • Znaczenie szkolenia: Podkreślenie ważności tematów poruszanych w kursie.
 • Cele edukacyjne: Prezentacja głównych celów dla uczestników.
 • Struktura i zasady kursu: Wyjaśnienie konwencji i metodologii używanych w kursie.
 • Dodatkowe zasoby: Przegląd dostępnych materiałów i zasobów online.

Moduł 2: Przegląd vSphere i Wirtualizacji

 • Podstawy wirtualizacji: Wprowadzenie do koncepcji i znaczenia wirtualizacji.
 • vSphere i jego komponenty: Szczegółowe omówienie vSphere i jego elementów.
 • Zastosowania i korzyści: Przedstawienie korzyści płynących z wykorzystania wirtualnych maszyn.
 • Architektura i terminologia: Wyjaśnienie kluczowych terminów i struktury systemu.

Moduł 3: Instalacja i konfiguracja ESXi

 • Wprowadzenie do ESXi: Podstawy i znaczenie ESXi w środowisku VMware.
 • Wymagania i instalacja: Przegląd wymagań i procesu instalacji ESXi.
 • Konfiguracja hosta ESXi: Szczegółowe kroki konfiguracji hosta.
 • Laboratoria i demonstracje: Praktyczne ćwiczenia z instalacji i konfiguracji.

Moduł 4: Wdrażanie i konfiguracja vCenter

 • Zarządzanie scentralizowane z vCenter: Rola i znaczenie vCenter w zarządzaniu środowiskiem VMware.
 • Architektura i usługi vCenter: Przegląd komponentów i usług vCenter.
 • Licencjonowanie i skalowalność: Omówienie licencji i możliwości skalowania.
 • Zarządzanie inwentarzem vCenter: Techniki i narzędzia do zarządzania zasobami.
 • Role i uprawnienia: Zarządzanie dostępem i uprawnieniami użytkowników.

Moduł 5: Konfiguracja sieci vSphere

 • Podstawy sieci wirtualnych: Wprowadzenie do sieci wirtualnych i ich typów.
 • Standardowe i rozproszone przełączniki: Porównanie i konfiguracja różnych typów przełączników.
 • Laboratoria praktyczne: Ćwiczenia z konfiguracji i zarządzania siecią w środowisku vSphere.

Moduł 6: Konfiguracja przechowywania danych w vSphere

 • Podstawy przechowywania danych: Wprowadzenie do koncepcji i typów przechowywania danych.
 • VMFS i NFS Datastores: Konfiguracja i zarządzanie magazynami danych.
 • Fibre Channel i iSCSI Storage: Omówienie i konfiguracja różnych typów przechowywania.
 • Laboratoria i ćwiczenia praktyczne: Praktyczne zastosowanie wiedzy o przechowywaniu danych.

Moduł 7: Wdrażanie maszyn wirtualnych

 • Tworzenie i zarządzanie VM: Proces tworzenia i konfiguracji maszyn wirtualnych.
 • Szablony i biblioteki zawartości: Wykorzystanie szablonów i zarządzanie bibliotekami.
 • Narzędzia VMware i sprzęt wirtualny: Instalacja i aktualizacja narzędzi VMware, zarządzanie sprzętem wirtualnym.
 • Laboratoria i symulacje: Praktyczne ćwiczenia z tworzenia i zarządzania VM.

Moduł 8: Zarządzanie Maszynami Wirtualnymi

 • Migracja Maszyn Wirtualnych: Omówienie różnych typów migracji, w tym vSphere vMotion.
 • Zarządzanie Snapshots : Techniki zarządzania snapshotami

Moduł 9: Wdrażanie i Konfiguracja Klastrów vSphere

 • Przegląd Klastrów vSphere: Podstawy tworzenia i zarządzania klastrami vSphere.
 • vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS): Konfiguracja i zarządzanie DRS w klastrach.
 • vSphere High Availability (HA): Wprowadzenie do HA i scenariusze awarii.
 • Architektura vSphere HA: Szczegółowe omówienie architektury i komunikacji w HA.
 • Konfiguracja vSphere HA: Praktyczne wskazówki dotyczące konfiguracji i zarządzania HA.

Tagi:

VMware Wirtualizacja

 


Najbliższe terminy:

12 czerwca 2024 r. - Online Termin gwarantowanyBrak wolnych miejsc

12 czerwca 2024 r. - Katowice Rejestracja uczestników zakończona

9 lipca 2024 r. - Online

27 sierpnia 2024 r. - Online

16 września 2024 r. - Online

19 września 2024 r. - Online Brak wolnych miejsc

19 września 2024 r. - Katowice Brak wolnych miejsc

8 października 2024 r. - Online

12 listopada 2024 r. - Online

Długość szkolenia

2 d (Łącznie 14 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie