Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty.

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami wdrożenia i konfiguracji usług Active Directory Domain Services (AD DS) w środowisku rozproszonym, wdrożenia zasad grupowych (Group Policy), wykonywania kopii zapasowej i odzyskiwania usługi AD DS oraz monitorowania i rozwiązywania problemów związanych z Active Directory w Windows Server 2016.

Szkolenie realizowane na podstawie kursu MS 20742.

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów IT, którzy posiadają wiedzę oraz doświadczenie w zarządzaniu Usługami Katalogowymi Active Directory i chcą rozwinąć wiedzę o tożsamościach i technologiach dostępu w Windows Server 2016.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy z technologiami Active Directory w Windows Server 2012 lub Windows Server 2016
 • Doświadczenie w pracy i konfiguracji Windows Server 2012 lub Windows Server 2016
 • Zrozumienie i doświadczenie w podstawowych technologiach sieciowych, takich jak adresacja IP, rozpoznawanie nazw i DHCP
 • Doświadczenie w pracy z wirtualizacją i Hyper-V
 • Podstawowa znajomość PowerShell

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Zainstalować i skonfigurować kontrolery domeny
 • Zarządzać obiektami w usługach AD DS przy użyciu narzędzi graficznych i programu Windows PowerShell
 • Wdrożyć usługi AD DS w złożonych środowiskach
 • Wdrożyć i zarządzać usługami AD FS
 • Wdrożyć i zarządzać obiektami zasad grupy (GPO)

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny

 • Omówienie usług AD DS
 • Omówienie kontrolerów domeny usług AD DS
 • Wdrożenie kontrolera domeny

Moduł 2: Zarządzanie obiektami w AD DS

 • Zarządzanie kontami użytkowników
 • Zarządzanie grupami w usługach AD DS
 • Zarządzanie obiektami typu komputer w AD DS
 • Wykorzystywanie PowerShell do zarządzania AD DS
 • Wdrażanie i zarządzanie OU

Moduł 3: Zarządzanie zaawansowaną infrastrukturą AD DS

 • Wprowadzenie do zaawansowanych wdrożeń AD DS
 • Wdrożenie rozproszonego środowiska AD DS
 • Konfiguracja relacji zaufania AD DS

Moduł 4: Wdrażanie i zarządzanie lokacjami i repliką AD DS

 • Omówienie replikacji usług AD DS
 • Konfigurowanie lokacji usług AD DS
 • Konfigurowanie i monitorowanie replikacji usług AD DS

Moduł 5: Wdrażanie zasad grupy

 • Wprowadzenie do zasad grupy
 • Wdrażanie i zarządzanie obiektami GPO (Group Policy Object)
 • Konfiguracja zakresu i przetwarzania obiektów GPO
 • Rozwiązywanie problemów z GPO

Moduł 6: Zarządzanie ustawieniami użytkowników za pomocą zasad grupy

 • Wdrażanie szablonów administracyjnych
 • Konfiguracja przekierowania folderów (Folder Redirection), instalacji oprogramowania i skryptów
 • Konfiguracja preferencji zasad grupowych

Moduł 7: Zabezpieczanie usług AD DS

 • Zabezpieczanie kontrolerów domeny
 • Wdrażanie bezpieczeństwa kont
 • Wdrażanie inspekcji uwierzytelniania
 • Konfiguracja zarządzanych kont usług

Moduł 8: Wdrażanie i zarządzanie usługami AD CS

 • Wdrożenie urzędów CA
 • Zarządzanie urzędami CA
 • Rozwiązywanie problemów i utrzymanie urzędów CA

Moduł 9: Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami

 • Wdrożenie i zarządzanie szablonami certyfikatów
 • Zarządzanie wdrożeniem, odrzuceniem i odzyskiwaniem certyfikatów
 • Wykorzystanie certyfikatów w środowisku biznesowym

Moduł 10: Wdrażanie i administrowanie programu AD FS

 • Omówienie usługi AD FS
 • Planowanie i wymagania usługi AD FS
 • Wdrożenie i konfiguracja usługi AD FS
 • Wprowadzenie do Web Application Proxy

Moduł 11: Wdrażanie i zarządzanie usługą AD RMS

 • Wprowadzenie do AD RMS
 • Wdrożenie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS
 • Konfiguracja ochrony zawartości za pomocą AD RMS

Moduł 12: Wdrażanie synchronizacji AD DS z Microsoft Azure AD

 • Planowanie i przygotowanie synchronizacji usług katalogowych
 • Wdrożenie synchronizacji usług katalogowych wykorzystując Azure AD Connect
 • Zarządzanie tożsamościami za pomocą synchronizacji usług katalogowych

Moduł 13: Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie usług AD DS

 • Monitorowanie AD DS
 • Zarządzanie bazą Active Directory
 • Opcje wykonywania kopii zapasowej Active Directory i jej odzyskiwania i pozostałych rozwiązań zarządzania tożsamością i dostępem

Tagi:

Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie