Autoryzowane szkolenia MicrosoftDP 080T00 Zapytania baz danych za pomocą Microsoft Transact-SQL

Co zawiera cena?

2 490 zł netto *

2 490 zł netto * Online

2 690 zł netto *

2 690 zł netto * Online

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe dostępne w platformie MS Learn

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone jest dla osób, którym potrzebna jest wiedza na temat pisania podstawowych zapytań w języku SQL lub Transact-SQL – analityków i inżynierów danych, data scientist, administratorów lub programistów baz danych. Szkolenie podejmuje zagadnienia dialektu standardowego języka SQL —Transact-SQL. Dotyczy to zarówno zapytań jak i modyfikacji danych w relacyjnych bazach danych, hostowanych na systemach baz danych, opartych na Microsoft SQL, w tym: Microsoft SQL Server, Azure SQL Database i Azure Synapse Analytics.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Używać narzędzi zapytań serwera SQL,
 • Napisać zapytanie SELECT, aby pobrać kolumny z jednej lub więcej tabel,
 • Sortować i filtrować wybrane dane,
 • Używać wbudowanych funkcji do wyszukanych wartości danych,
 • Tworzyć grupy danych i agregować wyniki,
 • Modyfikować dane za pomocą Transact-SQL z wykorzystaniem zapytań INSERT, UPDATE, DELETE i MERGE.

SZKOLENIE PROWADZONE JEST W JĘZYKU POLSKIM, MATERIAŁY W JĘZYKU ANGIELSKIM.


Program szkolenia

Moduł 1: Rozpoczęcie pracy z językiem Transact-SQL

 • Wprowadzenie do Transact-SQL
 • Używanie zapytania SELECT

Laboratorium: Zapoznanie się z narzędziami zapytań SQL Server i pisanie zapytań w T-SQL

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Używać narzędzia zapytań do pisania i wykonywania zapytań w Transact-SQL,
 • Rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu relacyjnych baz danych i języka T-SQL,
 • Pisać zapytania SELECT, aby pobrać dane z tabeli relacyjnej bazy danych,
 • Rozumieć podstawowe typy danych i sposoby ich użycia,
 • Rozumieć podstawy wartości NULL.

Moduł 2: Sortowanie i filtrowanie wyników zapytań

 • Sortowanie wyników zapytania
 • Filtrowanie danych

Laboratorium: Sortowanie i filtrowanie danych wyszukiwanych przy pomocy zapytań SELECT

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Używać klauzuli ORDER BY do sortowania wyników zapytań SELECT T-SQL,
 • Dodawać klauzulę TOP, aby ograniczyć liczbę wyszukiwanych wierszy,
 • Przywoływać posortowane dane za pomocą klauzuli OFFSET-FET,
 • Pisać klauzulę WHERE, aby filtrować wyszukane wiersze,
 • Używać klauzuli DISTINCT, aby wyeliminować duplikaty wierszy w wynikach.

Moduł 3: Używanie złączeń i podzapytań

 • zapytania T-SQL
 • Używanie operacji JOIN
 • Używanie podzapytań

Laboratorium: Pisanie zapytań z operacjami JOIN

Laboratorium: Pisanie zapytań SELECT używając podzapytań

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Pisać zapytania uzyskujące dostęp do danych z wielu tabel przy użyciu operacji JOIN,
 • Rozumieć różnice pomiędzy różnymi typami operacji JOIN: INNER JOIN, OUTER JOIN, CROSS JOIN,
 • Wiedzieć jak dołączyć tabelę do niej samej za pomocą operacji self-join,
 • Pisać podzapytania w zapytaniu SELECT,
 • Rozumieć różnicę pomiędzy podzapytaniami skalarnymi i wielowartościowymi,
 • Rozumieć różnice pomiędzy podzapytaniami skorelowanymi i samodzielnymi.

Moduł 4: Używanie wbudowanych funkcji

W tym module poznasz zastosowanie funkcji wbudowanych do wyszukiwania wartości wyliczonych lub specjalnych w liście SELECT, lub w klauzuli WHERE.

 • Rozpoczęcie pracy z funkcjami skalarnymi
 • Grupowanie zagregowanych wyników

Laboratorium: Wbudowane funkcje

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Pisać zapytania przy użyciu funkcji skalarnych,
 • Pisać zapytania przy użyciu funkcji agregujących,
 • Używać klauzuli GROUP BY, aby połączyć dane w grupy na podstawie wspólnej wartości kolumny,
 • Zrozumieć w jaki sposób użyć klauzuli HAVING do filtrowania grup wierszy.

Moduł 5: Modyfikowanie danych

W tym module poznasz zapytania T-SQL służące do modyfikacji danych w tabelach, m.in. UPDATE, DELETE i MERGE, a także różne opcje dla zapytania INSERT.

 • Wstawianie danych do tabel
 • Modyfikowanie i usuwanie danych

Laboratorium: Modyfikacja danych

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Wstawiać dane do istniejącej tabeli,
 • Określić, że kolumna powinna być automatycznie wypełniana wartością IDENTITY lub SEQUENCE,
 • Modyfikować dane za pomocą zapytania UPDATE,
 • Usuwać dane za pomocą zapytania DELETE,
 • Modyfikować dane używając zapytania MERGE do synchronizacji dwóch tabel.

Tagi:

Beginner Administrator bazy danych Azure Microsoft SQL Server

 


Najbliższe terminy:

9 maja 2024 r. - Katowice

9 maja 2024 r. - Online

Długość szkolenia

2 d
(Łącznie 16 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie