Autoryzowane szkolenia MicrosoftMB 300T00 Microsoft Dynamics 365: Podstawy Finansów i Operacji

Co zawiera cena?

2 490 zł netto *

2 490 zł netto * Online

2 690 zł netto *

2 690 zł netto * Online

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe dostępne w platformie MS Learn

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Podczas szkolenia dowiesz się jak opisać aplikacje finansowe i operacyjne oraz rozszerzyć aplikacje za pomocą technologii Microsoft Power Platform, a także skonfigurować funkcje administracyjne i przepływów pracy oraz zarządzać danymi Finance and Operation i dokonywać walidacji i wsparcie rozwiązania.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Wykorzystać podstawowe narzędzia funkcyjne i implementacyjne,
 • Opisać przypadki użycia i możliwości przestrzeni roboczych,
 • Wykorzystać i spersonalizować operacyjne przestrzenie robocze,
 • Opisać zarządzanie przypadkami,
 • Opisać funkcje globalnej książki adresowej i przypadki ich użycia,
 • Określić typy zapytań i raportów dostępnych w instalacji domyślnej,
 • Opisać przypadki użycia funkcji zarządzania dokumentami biznesowymi i raportowania elektronicznego,
 • Poruszać się i efektywnie korzystać z filtrowania wyszukiwania oraz tworzenia zapytań,
 • Stosować szablony zapisu i rozumieć ich działanie,
 • Opisać przypadki użycia dla aplikacji i usług Power Platform,
 • Zintegrować Power BI z aplikacjami finansowymi Dynamics 365 Dynamics 365,
 • Wdrażać system bezpieczeństwa i podziału obowiązków,
 • Projektować i tworzyć przepływy pracy,
 • Zakładać i konfigurować podmioty prawne i jednostki operacyjne,
 • Tworzyć hierarchię organizacji i przypisywać cele,
 • Konfigurować opcje użytkownika,
 • Korzystać z kreatora skoroszytów Excel,
 • Korzystać z przepływów Power Automate z Dynamics 365 Finance and Operations,
 • Planować migrację danych,
 • Zarządzać danymi i aplikacjami w zakresie finansów i operacji,
 • Zaimplementować narzędzia Lifecycle Services (LCS),
 • Testować rozwiązania w aplikacjach Dynamics 365 Finance and Operations.

Wymagania:

Przed przystąpieniem do tego szkolenia, uczestnicy muszą posiadać:

 • Ogólną znajomość obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows,
 • Umiejętność korzystania z Dynamics 365 Finance and Operations w zakresie podstawowego przetwarzania i nawigacji,
 • Doświadczenie w pracy jako konsultant funkcyjny lub techniczny, który wykorzystywał Dynamics Finance Apps do zbierania i analizowania wymagań biznesowych,
 • Ogólną znajomość podstawowych funkcji urządzeń mobilnych i ich obsługi,
 • Uczestnik powinien być w stanie uczestniczyć w synchronicznym, wirtualnym kursie i przekazywać informacje zwrotne w pozytywny, konstruktywny sposób.

SZKOLENIE PROWADZONE JEST W JĘZYKU POLSKIM, MATERIAŁY W JĘZYKU ANGIELSKIM.


Program szkolenia

Moduł 1: Wykorzystanie podstawowych funkcji i narzędzi implementacji

 • Wprowadzenie do Dynamics 365 Finance and Operations
 • Podstawowe UI i nawigacja
 • Cechy i funkcjonalność Dynamics 365 Finance & Operations
 • Narzędzia Power Platform, które współpracują z aplikacjami Finance and Operations
 • Podsumowanie modułów

Laboratorium: Praca z operacyjnymi obszarami roboczymi

Laboratorium: Wyszukiwanie i praca z filtrami

Laboratorium: Tworzenie zapytań wyszukiwania i zapisywanie ich do przyszłego użytku

Laboratorium: Praca z szablonami zapisów

Laboratorium: Przygotowanie, umożliwienie i wykorzystanie zarządzania dokumentami biznesowymi

Laboratorium: Praca z zapisanymi widokami

Laboratorium: Ustawienie sekwencji liczb

Laboratorium: Konfigurowanie książek adresowych

Laboratorium: Praca z operacyjnymi obszarami roboczymi

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Korzystać z podstawowych funkcji i narzędzi implementacji,
 • Opisywać przypadki użycia i możliwości przestrzeni roboczych,
 • Wykorzystywać i spersonalizować operacyjne przestrzenie robocze,
 • Opisywać zarządzanie przypadkami,
 • Opisywać funkcje globalnej książki adresowej i przypadki jej użycia,
 • Określać typy zapytań i raportów dostępnych w instalacji domyślnej,
 • Opisywać przypadki użycia funkcji zarządzania dokumentami biznesowymi i raportowania elektronicznego,
 • Poruszać się i efektywnie korzystać z filtrowania wyszukiwania oraz tworzenie zapytań,
 • Stosować szablony zapisu i rozumieć ich działanie,
 • Opisywać przypadki użycia dla aplikacji i usług Power Platform,
 • Zintegrować Power BI z aplikacjami finansowymi Dynamics 365 Dynamics 365.

Moduł 2: Konfiguracja funkcji administracyjnych i przepływów pracy

 • Implementacja systemu bezpieczeństwa w aplikacjach finansowych i operacyjnych
 • Implementacja przepływów pracy i zdarzeń biznesowych w aplikacji Dynamics 365 Finance and Operations
 • Planowanie i wdrażanie organizacji w Dynamics 365 Finance and Operations
 • Administrowanie aplikacjami Finance and Operations
 • Implementacja funkcji wysyłania raportów w Dynamics 365 Finance and Operations
 • Podsumowanie modułów

Laboratorium: Tworzenie zadania

Laboratorium: Tworzenie hierarchii organizacji

Laboratorium: Tworzenie jednostki operacyjnej

Laboratorium: Konfiguracja nowej osoby prawnej

Laboratorium: Tworzenie przepływu pracy dla zamówienia zakupu

Laboratorium: Uruchomienie raportu bezpieczeństwa i analiza danych wyjściowych

Laboratorium: Ustanowienie podziału obowiązków

Laboratorium: Tworzenie użytkowników i przypisywanie ról bezpieczeństwa

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Wdrażać system bezpieczeństwa i podziału obowiązków,
 • Projektować i tworzyć przepływy pracy,
 • Zakładać i konfigurować podmioty prawne i jednostki operacyjne,
 • Tworzenie zadań,
 • Tworzyć hierarchię organizacji i przypisywać cele,
 • Konfigurować opcje użytkownika,
 • Korzystać z kreatora skoroszytów Excel,
 • Konfiguracji poczty elektronicznej (SMTP/Exchange),
 • Tworzyć i utrzymywać szablony wiadomości e-mail,
 • Korzystać z przepływów Power Automate z Dynamics 365 Finance and Operations.

Moduł 3: Zarządzanie danymi Dynamics 365 Finance i Operation

 • Zarządzanie danymi w aplikacjach Dynamics 365 Finance and Operations
 • Planowanie migracji danych
 • Wprowadzenie do rozwiązań AppSource i ISV
 • Integracja z Dynamics 365 Finance and Operations
 • Podsumowanie modułów

Laboratorium: Praca z szablonami w obszarze roboczym Zarządzanie danymi

Laboratorium: Eksportowanie i importowanie danych

Laboratorium: Kopiowanie danych konfiguracyjnych pomiędzy osobami prawnymi

Laboratorium: Korzystanie z kreatora skoroszytów programu Excel

Moduł 4: Weryfikacja i wsparcie rozwiązań

 • Zarządzanie aplikacjami w Dynamics 365 Finance and Operations
 • Implementacja narzędzi Lifecycle Services (LCS)
 • Testowanie rozwiązań w aplikacjach Dynamics 365 Finance and Operations
 • Podsumowanie modułów

Tagi:

Beginner Microsoft Dynamics 365 Konsultant funkcjonalny

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

2 d
(Łącznie 16 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie