Autoryzowane szkolenia MicrosoftAZ 700 Projektowanie i wdrażanie rozwiązań sieciowych Microsoft Azure

Co zawiera cena?

3 090 zł netto *

2 090 zł netto * Online

3 390 zł netto *

3 390 zł netto * Online

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe dostępne w platformie MS Learn

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Kurs jest przeznaczony dla inżynierów sieciowych chcących zostać specjalistami w dziedzinie rozwiązań sieciowych Azure. Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z procesami projektowania, wdrażania i zarządzania podstawową infrastrukturą sieciową Azure, hybrydowymi połączeniami sieciowymi, równoważeniem obciążenia, routingiem sieciowym, prywatnym dostępem do usług Azure, bezpieczeństwem sieciowym oraz monitorowaniem sieci.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały są w języku angielskim.

Korzyści po szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • projektować, wdrażać i zarządzać hybrydowymi połączeniami sieciowymi,
 • projektować i wdrażać podstawową infrastrukturę sieciową Azure,
 • projektować i wdrażać rozwiązania w zakresie routingu i równoważenia obciążenia w Azure,
 • zabezpieczyć i monitorować sieć,
 • projektować i wdrażać rozwiązania w zakresie prywatnego dostępu do usług Azure.

Wymagania:

 • Doświadczenie w zakresie sieci korporacyjnych, infrastruktury lokalnej lub w chmurze oraz bezpieczeństwa sieciowego,
 • Znajomość lokalnych technologii w zakresie wirtualizacji, w tym: maszyn wirtualnych, sieci wirtualnych i wirtualnych dysków twardych,
 • Wiedza w zakresie konfiguracji sieci, w tym TCP/IP, systemu nazw domen (DNS), wirtualnych sieci prywatnych (VPN), zapór sieciowych oraz technologii szyfrowania,
 • Zrozumienie idei sieci definiowanych programowo,
 • Zrozumienie hybrydowych metod łączności sieciowej, takich jak VPN,
 • Zrozumienie kwestii odporności i odzyskiwania awaryjnego, w tym wysokiej dostępności i operacji przywracania.

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do sieci wirtualnych Azure

 • Zapoznanie się z sieciami wirtualnymi Azure
 • Konfiguracja publicznych usług IP
 • Projektowanie rozwiązania w zakresie rozpoznawania nazw dla sieci wirtualnej
 • Umożliwianie komunikacji pomiędzy sieciami wirtualnymi poprzez peering
 • Wdrażanie routingu ruchu w sieci wirtualnej
 • Konfiguracja dostępu do internetu z wykorzystaniem NAT w sieci wirtualnej Azure
 • Laboratorium: Projektowanie i wdrażanie sieci wirtualnej w Azure
 • Laboratorium: Konfigurowanie ustawień DNS w Azure
 • Laboratorium: Łączenie dwóch sieci wirtualnych Azure za pomocą globalnego peeringu pomiędzy sieciami wirtualnymi

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • wdrożyć sieci wirtualne,
 • skonfigurować publiczne usługi IP,
 • skonfigurować prywatne i publiczne strefy DNS,
 • zaprojektować i wdrożyć łączność pomiędzy sieciami wirtualnymi,
 • wdrożyć routing w sieci wirtualnej,
 • zaprojektować i wdrożyć NAT w sieci wirtualnej Azure.

Moduł 2: Projektowanie i wdrażanie sieci hybrydowych

 • Projektowanie i wdrażanie bramy Azure VPN
 • Łączenie sieci za pomocą połączeń Site-to-Site VPN
 • Podłączanie urządzeń do sieci za pomocą połączeń Point-to-Site VPN
 • Podłączanie zasobów zdalnych z wykorzystaniem wirtualnych sieci WAN Azure
 • Tworzenie sieciowego urządzenia wirtualnego (NVA) w koncentratorze wirtualnym
 • Laboratorium: Tworzenie wirtualnej sieci WAN przy użyciu portalu Azure
 • Laboratorium: Tworzenia i konfiguracja bramy sieci wirtualnej

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • zaprojektować i wdrożyć połączenie Site-to-Site VPN,
 • zaprojektować i wdrożyć połączenie Point-to-Site VPN,
 • zaprojektować i wdrożyć zasoby wirtualnej sieci WAN Azure.

Moduł 3: Projektowanie i wdrażanie Azure ExpressRoute

 • Zapoznanie się z usługą Azure ExpressRoute
 • Projektowanie wdrożenia usługi ExpressRoute
 • Konfiguracja peeringu dla wdrożonej usługi ExpressRoute
 • Podłączenie układu ExpressRoute do sieci wirtualnej
 • Łączenie rozproszonych geograficznie sieci z wykorzystaniem usługi ExpressRoute Global Reach
 • Poprawa wydajności ścieżki danych pomiędzy sieciami z wykorzystaniem usługi ExpressRoute FastPath
 • Rozwiązywanie problemów z połączeniem ExpressRoute
 • Laboratorium: Konfiguracja bramy ExpressRoute
 • Laboratorium: Tworzenie układu ExpressRoute

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • zaprojektować i wdrożyć usługę ExpressRoute,
 • zaprojektować i wdrożyć usługę ExpressRoute Direct,
 • zaprojektować i wdrożyć usługę ExpressRoute FastPath.

Moduł 4: Równoważenie obciążenia dla ruchu niekorzystającego z protokołu HTTP(S) w Azure

 • Zapoznanie się z kwestiami dotyczącymi równoważenia obciążenia
 • Projektowanie i wdrożenie usługi Azure Load Balancer
 • Zapoznanie się z usługą Azure Traffic Manager
 • Laboratorium: Tworzenie profilu Traffic Manager za pomocą portalu Azure
 • Laboratorium: Tworzenie i konfiguracja modułu równoważenia obciążenia w Azure

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • projektować i wdrażać moduły równoważenia obciążenia Azure,
 • projektować i wdrażać usługę Azure Traffic Manager.

Moduł 5: Równoważenie obciążenia ruchu korzystającego z protokołu HTTP(S) w Azure

 • Projektowanie bramy Azure Application Gateway
 • Konfiguracja bramy Azure Application Gateway
 • Projektowanie i konfiguracja usługi Azure Front Door
 • Laboratorium: Wdrażanie bramy Azure Application Gateway
 • Laboratorium: Tworzenie usługi Front Door dla aplikacji internetowej o wysokiej dostępności

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • zaprojektować i wdrożyć bramę Azure Application Gateway,
 • pdrożyć usługę Azure Front Door.

Moduł 6: Projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń sieciowych

 • Zabezpieczanie sieci wirtualnych z poziomu portalu Azure
 • Wdrażanie ochrony przed atakami typu DDoS w środowisku Azure za pośrednictwem portalu Azure
 • Wdrażanie grup bezpieczeństwa sieciowego za pośrednictwem portalu Azure
 • Projektowanie i wdrażanie zapory sieciowej Azure
 • Praca z menedżerem zapory sieciowej Azure
 • Wdrażanie zapory sieciowej aplikacji internetowej w ramach usługi Azure Front Door
 • Laboratorium: Wdrażanie i konfiguracja zapory sieciowej Azure za pośrednictwem portalu Azure
 • Laboratorium: Zabezpieczanie wirtualnego koncentratora za pomocą menadżera zapory sieciowej Azure
 • Laboratorium: Konfiguracja ochrony przed atakami typu DDoS w sieci wirtualnej za pośrednictwem portalu Azure

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • skonfigurować i monitorować plan ochrony przed atakami typu DDoS w środowisku Azure,
 • wdrożyć zaporę sieciową Azure i zarządzać nią,
 • wdrożyć grupy bezpieczeństwa sieciowego,
 • wdrożyć zaporę sieciową aplikacji internetowej (WAF) w ramach usługi Azure Front Door.

Moduł 7: Projektowanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie prywatnego dostępu do usług Azure

 • Określenie pojęć usługi łącza prywatnego i prywatnego punktu końcowego
 • Wyjaśnienie pojęcia punktów końcowych wirtualnych usług sieciowych
 • Integracja usługi łącza prywatnego z DNS
 • Integracja własnej usługi aplikacji z sieciami wirtualnymi Azure
 • Laboratorium: Tworzenie prywatnego punktu końcowego Azure przy użyciu Azure PowerShell
 • Laboratorium: Ograniczanie dostępu sieciowego do zasobów PaaS za pomocą punktów końcowych wirtualnych usług sieciowych

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • określić różnicę pomiędzy usługą łącza prywatnego a prywatnymi punktami końcowymi,
 • zaprojektować i skonfigurować prywatne punkty końcowe,
 • wyjaśnić pojęcie punktów końcowych wirtualnych usług sieciowych,
 • zaprojektować i skonfigurować dostęp do punktów końcowych usług,
 • zintegrować usługę łącza prywatnego z DNS,
 • zintegrować własną usługę aplikacji z sieciami wirtualnymi Azure.

Moduł 8: Projektowanie i wdrażanie monitorowania sieci

 • Monitorowanie sieci za pomocą rozwiązania Azure Monitor
 • Monitorowanie sieci za pomocą rozwiązania Azure Network Watcher
 • Laboratorium: Monitorowanie zasobu modułu równoważenia obciążenia za pomocą rozwiązania Azure Monitor

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • skonfigurować alerty i rejestrację danych w zakresie stanu sieci z wykorzystaniem usługi Azure Monitor,
 • stworzyć i skonfigurować instancję monitora połączeń,
 • skonfigurować usługę analizy ruchu i korzystać z tej usługi,
 • skonfigurować dzienniki przepływów grup zabezpieczeń sieciowych,
 • włączyć i skonfigurować rejestrację danych diagnostycznych,
 • skonfigurować usługę Azure Network Watcher.

Tagi:

Intermediate Azure Microsoft Inżynier sieci Padnij! Lecą gadżety Rabat Microsoft

 


Najbliższe terminy:

10 czerwca 2024 r. - Online

Długość szkolenia

3 d
(Łącznie 24 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie