Autoryzowane szkolenia MicrosoftAI 102T00 Projektowanie i wdrażanie rozwiązania Microsoft Azure AI

Co zawiera cena?

3 390 zł netto *

3 390 zł netto * Online

3 790 zł netto *

3 790 zł netto * Stacjonarne

3 990 zł netto *

3 990 zł netto * Online

4 390 zł netto *

4 390 zł netto * Stacjonarne

4 690 zł netto *

4 690 zł netto * Online

5 090 zł netto *

5 090 zł netto * Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe dostępne w platformie MS Learn

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

21 dni

21 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


AI-102 Projektowanie i wdrażanie rozwiązania Azure AI jest przeznaczone dla programistów chcących budować aplikacje oparte na technologii AI, które wykorzystują Azure Cognitive Services, Azure Cognitive Search oraz Microsoft Bot Framework. Podczas szkolenia wykorzystywany będzie język programowania C# lub Python.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały są w języku angielskim.

Korzyści po szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • opisać zagadnienia związane z tworzeniem aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję,
 • tworzyć, konfigurować, wdrażać i zabezpieczać usługi Azure Cognitive Services,
 • opracowywać aplikacje analizujące tekst,
 • opracowywać aplikacje wykorzystujące mowę,
 • tworzyć aplikacje posiadające zdolność rozumienia języka naturalnego,
 • tworzyć aplikacje QnA,
 • tworzyć rozwiązania konwersacyjne z zastosowaniem botów,
 • wykorzystywać usługi przetwarzania obrazów do przeprowadzania analizy obrazów i wideo,
 • tworzyć niestandardowe modele przetwarzania obrazów,
 • opracowywać aplikacje służące do wykrywania, analizowania i rozpoznawania twarzy,
 • opracowywać aplikacje służące do odczytywania i przetwarzania tekstu w obrazach i dokumentach,
 • tworzyć inteligentne rozwiązania wyszukiwania w celu wydobywania wiedzy.

Wymagania:

Przed przystąpieniem do tego szkolenia, uczestnicy muszą posiadać:

 • Wiedzę na temat Microsoft Azure i umiejętność poruszania się po portalu Azure,
 • Wiedzę z zakresu języka C# lub Python,
 • Znajomość semantyki programowania JSON i REST.

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do AI na platformie Azure

 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
 • Sztuczna inteligencja w Azure

Moduł 2: Tworzenie aplikacji AI z wykorzystaniem Cognitive Services

 • Rozpoczęcie pracy z Cognitive Services
 • Wykorzystywanie Cognitive Services w aplikacjach dla przedsiębiorstw
 • Laboratorium: Rozpoczęcie pracy z Cognitive Services
 • Laboratorium: Zarządzanie bezpieczeństwem Cognitive Services
 • Laboratorium: Monitorowanie Cognitive Services
 • Laboratorium: Korzystanie z kontenera Cognitive Services

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • wdrażać i korzystać z Cognitive Services na platformie Azure,
 • zarządzać bezpieczeństwem Cognitive Services,
 • monitorować Cognitive Services,
 • korzystać z kontenera Cognitive Services.

Moduł 3: Rozpoczęcie pracy z przetwarzaniem języka naturalnego

 • Analizowanie tekstu
 • Tłumaczenie tekstu
 • Laboratorium: Tłumaczenie tekstu
 • Laboratorium: Analizowanie tekstu

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • korzystać z usługi analizy tekstu (Cognitive Service for Language) w celu przeanalizowania tekstu,
 • korzystać z usług Translator w celu przetłumaczenia tekstu.

Moduł 4: Tworzenie aplikacji wykorzystujących mowę

 • Rozpoznawanie i synteza mowy
 • Rozpoznawanie i synteza mowy
 • Laboratorium: Rozpoznawanie i synteza mowy
 • Laboratorium: Tłumaczenie mowy

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • korzystać z usługi Cognitive Service for Speech w celu rozpoznawania i syntezy mowy,
 • korzystać z usługi Cognitive Service for Speech w celu przetłumaczenia mowy.

Moduł 5: Tworzenie rozwiązań w zakresie rozumienia języka

 • Tworzenie aplikacji rozumiejącej język
 • Publikowanie i używanie aplikacji rozumiejącej język
 • Wykorzystywanie rozumienia języka w połączeniu z mową
 • Laboratorium: Tworzenie aplikacji klienckiej rozumiejącej język
 • Laboratorium: Tworzenie aplikacji rozumiejącej język
 • Laboratorium: Korzystanie z usług z zakresu mowy i rozumienia języka

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • stworzyć aplikację rozumiejącą język,
 • stworzyć aplikację kliencką na potrzeby rozumienia języka,
 • zintegrować rozumienie języka i mowę.

Moduł 6: Tworzenie rozwiązania QnA

 • Tworzenie bazy wiedzy QnA
 • Publikowanie i korzystanie z bazy wiedzy QnA
 • Laboratorium: Tworzenie rozwiązania QnA

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • korzystać z narzędzia QnA Maker w celu stworzenia bazy wiedzy,
 • wykorzystywać bazę wiedzy QnA w aplikacji lub bocie,
 • zintegrować rozumienie języka i mowę.

Moduł 7: Konwersacyjna sztuczna inteligencja i usługa Azure Bot

 • Podstawy bota
 • Wdrażanie bota konwersacyjnego
 • Laboratorium: Tworzenie bota za pomocą SDK Bot Framework
 • Laboratorium: Tworzenie bota za pomocą Bot Framework Composer

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • wykorzystywać narzędzie Bot Framework SDK do tworzenia bota,
 • wykorzystywać narzędzie Bot Framework Composer do tworzenia bota.

Moduł 8: Rozpoczęcie pracy z usługą przetwarzania obrazów

 • Analizowanie obrazów
 • Analizowanie filmów
 • Laboratorium: Analiza filmu
 • Laboratorium: Analiza obrazów za pomocą przetwarzania obrazów

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • korzystać z usługi przetwarzania obrazów (Computer Vision) do analizy obrazów,
 • korzystać z usługi Video Analyzer do analizy filmów.

Moduł 9: Opracowywanie niestandardowych rozwiązań przetwarzania obrazów (Custom Vision Solutions)

 • Klasyfikacja obrazów
 • Wykrywanie obiektów
 • Laboratorium: Klasyfikowanie obrazów za pomocą usługi Custom Vision
 • Laboratorium: Wykrywanie obiektów za pomocą usługi Custom Vision

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • wykorzystywać usługę Custom Vision do implementacji klasyfikacji obrazów,
 • wykorzystywać usługę Custom Vision do implementacji wykrywania obiektów.

Moduł 10: Wykrywanie, analizowanie i rozpoznawanie twarzy

 • Wykrywanie twarzy za pomocą usługi przetwarzania obrazów (Computer Vision)
 • Korzystanie z usługi rozpoznawania twarzy (Face Service)
 • Laboratorium: Wykrywanie, analizowanie i rozpoznawanie twarzy

Moduł 11: Odczytywanie tekstu z obrazów i dokumentów

 • Odczytywanie tekstu za pomocą usługi przetwarzania obrazów
 • Wyodrębnianie informacji z formularzy za pomocą usługi rozpoznawania formularzy (Form Recognizer)
 • Laboratorium: Odczytywanie tekstu z obrazów
 • Laboratorium: Wyodrębnianie danych z formularzy

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • wykorzystawać usługę przetwarzania obrazów do odczytywania tekstu z obrazów i dokumentów,
 • wykorzystywać usługę rozpoznawania formularzy do wyodrębniania informacji z cyfrowych formularzy.

Moduł 12: Tworzenie rozwiązania służącego do wydobywania wiedzy (Knowledge Mining)

 • Wdrażanie rozwiązań inteligentnego wyszukiwania (Intelligent Search)
 • Rozwijanie niestandardowych umiejętności na potrzeby potoku wzbogacania (Enrichment Pipeline)
 • Tworzenie magazynu wiedzy (Knowledge Store)
 • Laboratorium: Tworzenie niestandardowej umiejętności dla usługi Azure Cognitive Search
 • Laboratorium: Tworzenie rozwiązania Azure Cognitive Search
 • Laboratorium: Tworzenie magazynu wiedzy za pomocą Azure Cognitive Search

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • stworzyć inteligentne rozwiązanie wyszukiwania dzięki usłudze Azure Cognitive Search,
 • wdrożyć niestandardową umiejętność w potoku wzbogacania (Enrichment Pipeline) Azure Cognitive Search,
 • wykorzystać Azure Cognitive Search do stworzenia magazynu wiedzy.

Tagi:

Intermediate Azure Microsoft C# Inżynier AI Padnij! Lecą gadżety Rabat Microsoft

 


Najbliższe terminy:

7 października 2024 r. - Online

Długość szkolenia

4 d
(Łącznie 32 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie