Autoryzowane szkolenia MicrosoftDA 100T00-A Analiza danych za pomocą Power BI

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Podczas szkolenia omówione zostaną najlepsze metody i praktyki zgodne z biznesowymi oraz technicznymi wymogami w zakresie modelowania, wizualizacji oraz analizy danych z wykorzystaniem Power BI.

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów w dziedzinie danych oraz analityki biznesowej, którzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób można przeprowadzić dokładną analizę danych z wykorzystaniem Power BI. Szkolenie skierowane jest również do osób, które zajmują się tworzeniem raportów wizualizujących dane z technologii platform danych istniejących w chmurze oraz lokalnie.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Pobierać, czyścić i przekształcać dane,
 • Modelować dane pod kątem wydajności i skalowalności,
 • Projektować i tworzyć raporty na potrzeby analizy danych,
 • Stosować i wykonywać zaawansowaną analitykę raportów,
 • Zarządzać zasobami raportów i udostępniać te zasoby,
 • Tworzyć paginowane raporty w Power BI.

Wymagania:

Skuteczni analitycy danych rozpoczynają pracę w tej roli posiadając doświadczenie w zakresie pracy z danymi w chmurze.

Konkretnie rzecz biorąc, wymagania wstępne obejmują:

 • Zrozumienie podstawowych koncepcji związanych z danymi,
 • Wiedzę w zakresie pracy z danymi relacyjnymi w chmurze,
 • Wiedzę w zakresie pracy z danymi nierelacyjnymi w chmurze,
 • Znajomość koncepcji z zakresu analizy i wizualizacji danych.

SZKOLENIE PROWADZONE JEST W JĘZYKU POLSKIM, MATERIAŁY W JĘZYKU ANGIELSKIM


Program szkolenia

Moduł 1: Rozpoczęcie pracy z narzędziami analizy danych Microsoft

 • Analityka danych i Microsoft
 • Rozpoczęcie pracy z Power BI

Laboratorium: Rozpoczęcie pracy

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Przedstawić różne role w zakresie pracy z danymi,
 • Zidentyfikować zadania wykonywane przez analityka danych,
 • Opisać środowisko produktów i usług Power BI,
 • Korzystać z usługi Power BI.

Moduł 2: Przygotowywanie danych w Power BI

 • Pobieranie danych z różnych źródeł danych
 • Optymalizacja wydajności
 • Rozwiązywanie błędów danych

Laboratorium: Przygotowywanie danych w Power BI Desktop

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zidentyfikować i pobrać dane z różnych źródeł danych,
 • Zrozumieć metody łączenia oraz ich wpływ na wydajność,
 • Zoptymalizować wydajność zapytań,
 • Rozwiązać błędy w zakresie importu danych.

Moduł 3: Czyszczenie, przekształcanie i wczytywanie danych w Power BI

 • Kształtowanie danych
 • Poprawianie struktury danych
 • Profilowanie danych

Laboratorium: Przekształcanie i wczytywanie danych

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zastosować przekształcenia kształtu danych,
 • Poprawić strukturę danych,
 • Profilować i analizować dane.

Moduł 4: Projektowanie modelu danych w Power BI

 • Wprowadzenie do modelowania danych
 • Praca z tabelami
 • Wymiary i hierarchie

Laboratorium: Modelowanie danych w Power BI Desktop

 • Tworzenie relacji w modelu
 • Konfiguracja tabel
 • Weryfikacja interfejsu modelu
 • Tworzenie szybkich pomiarów

Laboratorium: Zaawansowane modelowanie danych w Power BI Desktop

 • Konfiguracja relacji typu wiele-do-wielu
 • Egzekwowanie bezpieczeństwa na poziomie wiersza

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zrozumieć podstawy modelowania danych,
 • Określić relacje oraz ich kardynalność,
 • Wdrożyć wymiary i hierarchie,
 • Tworzyć histogramy i rankingi.

Moduł 5: Tworzenie obliczeń dla modelu przy użyciu DAX w Power BI

 • Wprowadzenie do DAX
 • Kontekst DAX
 • Zaawansowane DAX

Laboratorium: Wprowadzenie do DAX w Power BI Desktop

 • Tworzenie tabel kalkulacyjnych
 • Tworzenie kolumn kalkulacyjnych
 • Tworzenie pomiarów

Laboratorium: Zaawansowane DAX w Power BI Desktop

 • Korzystanie z funkcji CALCULATE() w celu manipulowania kontekstem filtra
 • Korzystanie z funkcji analizy czasowej

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zrozumieć DAX,
 • Używać DAX do tworzenia prostych formuł i wyrażeń,
 • Tworzyć tabele kalkulacyjne i pomiary,
 • Budować proste pomiary,
 • Pracować z funkcjami analizy czasowej i kluczowymi wskaźnikami wydajności.

Moduł 6: Optymalizacja wydajności modelu

 • Optymalizacja modelu pod kątem wydajności
 • Optymalizacja modeli DirectQuery
 • Tworzenie i zarządzanie agregacjami

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zrozumieć znaczenie zmiennych,
 • Poprawić model danych,
 • Zoptymalizować model przechowywania,
 • Wdrożyć agregacje.

Moduł 7: Tworzenie raportów

 • Projektowanie
 • Poprawa raportu

Laboratorium: Projektowanie raportu w Power BI

 • Tworzenie połączenia na żywo w Power BI Desktop
 • Projektowanie raportu
 • Konfiguracja pól wizualnych i właściwości formatu

Laboratorium: Poprawa raportów Power BI poprzez wprowadzenie interakcji i formatowania

 • Tworzenie i konfiguracja fragmentatorów synchronicznych
 • Tworzenie strony przeglądania szczegółowego
 • Stosowanie formatowania warunkowego
 • Tworzenie i korzystanie z zakładek

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zaprojektować układ strony raportu,
 • Wybrać i dodać efektywne wizualizacje,
 • Dodać podstawową funkcjonalność raportów,
 • Dodać nawigację i interakcje w raportach,
 • Poprawić wydajność raportów,
 • •rojektować pod kątem ułatwienia dostępu.

Moduł 8: Tworzenie pulpitów nawigacyjnych

 • Tworzenie pulpitu nawigacyjnego
 • Przypinanie elementów wizualnych do pulpitu nawigacyjnego
 • Konfiguracja alertu w kafelku pulpitu nawigacyjnego
 • Korzystanie z funkcji pytań i odpowiedzi w celu stworzenia kafelka pulpitu nawigacyjnego

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Stworzyć pulpit nawigacyjny,
 • Rozumieć, jak funkcjonują pulpity nawigacyjne działające w czasie rzeczywistym,
 • Poprawić użyteczność pulpitu nawigacyjnego.

Moduł 9: Tworzenie paginowanych raportów w Power BI

 • Ogólne informacje o raportach paginowanych
 • Tworzenie raportów paginowanych

Laboratorium: Tworzenie raportu paginowanego

 • Korzystanie z kreatora raportów Power BI
 • Projektowanie układu raportu wielostronicowego
 • Definiowanie źródła danych
 • Definiowanie zbioru danych
 • Tworzenie parametru raportu
 • Eksportowanie raportu do pliku PDF

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Wyjaśnić, czym są raporty paginowane,
 • Stworzyć raport paginowany,
 • Stworzyć i skonfigurować źródło danych i zbiór danych,
 • Pracować w wykresami i tabelami,
 • Opublikować raport.

Moduł 10: Stosowanie zaawansowanej analityki

 • Zaawansowana analityka
 • Wgląd w dane poprzez elementy wizualne wykorzystujące technologię SI

Laboratorium: Analiza danych w Power BI Desktop

 • Tworzenie animowanych wykresów punktowych
 • Stosowanie elementów wizualnych do prognozowania wartości
 • Praca z elementem wizualnym "drzewo dekompozycji"
 • Praca z elementem wizualnym "kluczowe czynniki"

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Badać podsumowania statystyczne,
 • Korzystać z funkcji analizy,
 • Identyfikować wartości odstające w danych,
 • Przeprowadzać analizę szeregów czasowych,
 • Korzystać z elementów wizualnych wykorzystujących technologię SI,
 • Korzystać z niestandardowego elementu wizualnego "zaawansowana analityka".

Moduł 11: Tworzenie przestrzeni roboczych i zarządzanie nimi

 • Tworzenie przestrzeni roboczych
 • Udostępnianie zasobów i zarządzanie nimi

Laboratorium: Publikowanie i udostępnianie treści Power BI

 • Przypisywanie podmiotów bezpieczeństwa do roli zbioru danych
 • Udostępnianie pulpitu nawigacyjnego
 • Publikowanie aplikacji

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Tworzyć przestrzenie robocze i zarządzać nimi,
 • Rozumieć zasady współpracy w ramach przestrzeni roboczej,
 • Monitorować wykorzystanie i wydajność przestrzeni roboczej,
 • Opublikować aplikację.

Moduł 12: Zarządzanie zbiorami danych w Power BI

W ramach tego modułu przedstawiono koncepcje zarządzania zasobami Power BI, w tym zbiorami danych i przestrzeniami roboczymi. Moduł obejmuje również publikowanie zbiorów danych do usługi Power BI oraz późniejsze ich odświeżanie i zabezpieczanie.

 • Parametry
 • Zbiory danych

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Tworzyć parametry i pracować z nimi,
 • Zarządzać zbiorami danych,
 • Skonfigurować odświeżanie zbioru danych,
 • Rozwiązać problemy w zakresie łączności bramy.

Moduł 13: Bezpieczeństwo na poziomie wiersza

 • Bezpieczeństwo w Power BI

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Zrozumieć kwestie bezpieczeństwa w ramach Power BI,
 • Skonfigurować role zabezpieczeń i członkostwa grup na poziomie wiersza.

Tagi:

Intermediate Analityk danych Microsoft Microsoft Power Platform Padnij! Lecą gadżety Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

4 d
(Łącznie 32 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie