Autoryzowane szkolenia MicrosoftDP 070T00-A Migracja zadań opartych na danych open source do Azure

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie adresowane jest głównie do programistów baz danych, którzy planują migrację swoich zadań z BD MySQL lub Postgres do Azure SQL DB. Drugą grupą odbiorców są administratorzy MySQL/Postgres pragnący zwiększyć świadomość na temat funkcji i korzyści płynących z Azure SQL DB.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Przeprowadzić migrację zawartości z lokalnej bazy danych MySQL do Azure SQL DB dla MySQL,
 • Przeprowadzić migrację zawartości z lokalnej bazy danych PostgreSQL do Azure SQL DB dla PostgreSQL.

Wymagania:

 • Praca z PostgreSQL lub MySQL,
 • Wykorzystanie technik tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych open source,
 • Administracja SQL.

Program szkolenia

Moduł 1: Migracja do Azure SQL DB dla MySQL oraz PostgreSQL

Niniejszy moduł opisuje architekturę Azure SQL DB oraz korzyści wynikające z jej stosowania.

 • Przegląd baz danych OSS
 • Typowe zadania w zakresie baz danych OSS
 • Wyzwania dla klientów w zakresie migracji

Laboratorium: Tworzenie źródłowych baz danych OSS

 • Instalacja serwera do migracji bazy danych Postgres
 • Instalacja serwera do migracji bazy danych MySQL
 • Kopie zapasowe / zrzuty danych z Postgres / MySQL
 • Przywracanie treści ze zrzutów danych

Po ukończeniu modułu kursanci nabywają zdolności w zakresie następujących procesów:

 • Przegląd baz danych OSS,
 • Typowe zadania w zakresie baz danych OSS,
 • Wyzwania dla klientów w zakresie migracji.

Moduł 2: Przeprowadzanie migracji zawartości z lokalnej bazy danych MySQL do Azure SQL DB dla MySQL

Niniejszy moduł opisuje proces migracji zadań z MySQL do Azure SQL DB oraz płynące z tego korzyści.

 • Konfiguracja i zarządzanie Azure SQL DB dla MySQL
 • Przeprowadzanie migracji zawartości z lokalnej bazy danych MySQL do Azure SQL DB dla MySQL
 • Migracja aplikacji
 • Uwagi dotyczące okresu po migracji

Laboratorium: Migracja zadań MySQL DB do Azure SQL DB

 • Migracja zadań MySQL DB do Azure SQL DB
 • Określenie źródłowych i docelowych baz danych
 • Przeprowadzenie migracji
 • Weryfikacja migracji

Moduł 3: Przeprowadzanie migracji zawartości z lokalnej bazy danych PostgreSQL do Azure SQL DB dla PostgreSQL

Niniejszy moduł opisuje proces migracji zadań z PostgreSQL DB do Azure SQL DB oraz płynące z tego korzyści.

 • Konfiguracja i zarządzanie Azure SQL DB dla PostgreSQL,
 • Przeprowadzanie migracji zawartości z lokalnej bazy danych MySQL do Azure SQL DB dla PostgreSQL,
 • Migracja aplikacji,
 • Uwagi dotyczące okresu po migracji.

Laboratorium: Migracja zadań PostgreSQL DB do Azure SQL DB

 • Konfiguracja Azure SQL DB dla PostgreSQL
 • Określenie źródłowych i docelowych baz danych
 • Przeprowadzenie migracji
 • Weryfikacja migracji

Tagi:

Intermediate Microsoft Inżynier danych SQL Server Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

1 d
(Łącznie 8 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie