Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20466 Wdrażanie modeli danych i raportów w Microsoft SQL Server

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie skupia się na szczegółach wdrażania wielowymiarowych i tabelarycznych modeli danych, opracowywaniu i dostarczaniu raportów wykorzystujących Usługi Raportujące SQL Serwera, wykorzystywaniu dodatków i ulepszeń do raportów oferowanych przez portal SharePoint, a także dodatkowym drążeniu danych.

Wymagania:

 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z relacyjnymi bazami danych
 • Znajomość podstaw topologii magazynów danych
 • Znajomość podstaw programowania

Korzyści po szkoleniu:

Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą wiedzieć m.in. jak

 • opisać komponenty, architekturę i naturę rozwiązań BI
 • tworzyć wielowymiarową bazę danych
 • wdrażać dane tabelaryczne modelu w SQL Server Analysis Services

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do analizy biznesowej (BI) oraz modelowania danych

 • Elementy analizy biznesowej w organizacji
 • Platforma analizy biznesowej
 • Planowanie projektu analizy biznesowej

Moduł 2: Tworzenie wielowymiarowych baz danych

 • Wprowadzenie do analizy wielowymiarowej
 • Tworzenie źródeł danych oraz widoków
 • Tworzenie kostki
 • Omówienie zabezpieczeń kostki

Moduł 3: Praca z kostkami i wymiarami

 • Konfiguracja wymiarów
 • Definiowanie hierarchii atrybutów
 • Sortowanie i grupowanie hierarchii

Moduł 4: Praca z miarami i grupami miar

 • Praca z miarami
 • Praca z grupami miar

Moduł 5: Wprowadzenie do MDX

 • Podstawy MDX
 • Dodawanie kalkulacji do kostki
 • Wykorzystanie MDX do zapytań kostki

Moduł 6: Optymalizowanie kostki

 • Wykorzystanie kluczowych wskaźników wydajności
 • Działania wdrażające
 • Wykorzystanie perspektyw
 • Wykorzystanie translacji

Moduł 7: Wdrażanie tabelarycznego modelu danych usług analitycznych

 • Wprowadzenie do modeli danych tabelarycznych
 • Tworzenie modelu danych tabelarycznych
 • Zastosowanie Analysis Services Tabular Data Model w organizacji

Moduł 8: Wprowadzenie do DAX

 • Podstawy DAX
 • Rozbudowa tablicowego modelu danych przy wykorzystaniu DAX

Moduł 9: Implementacja raportów przy użyciu SQL Server Reporting Services

 • Wprowadzenie do Reporting Services
 • Tworzenie raportu w Report Designer
 • Grupowanie i agregacja danych w raportach
 • Publikowanie i podgląd raportów
 • Filtrowanie raportów przy użyciu parametrów

Moduł 10: Zarządzanie wykonaniem i dostarczaniem raportów

 • Zarządzanie zabezpieczeniami raportów
 • Zarządzanie wykonywaniem raportów
 • Subskrypcje oraz alerty
 • Rozwiązywanie problemów z Reporting Services

Moduł 11: Analiza biznesowa z wykorzystaniem SharePoint Performance Point Services

 • Wprowadzenie do SharePoint Server jako platformy BI
 • Wprowadzenie do Performance Point Services
 • Źródła danych dla Performance Point i analiza czasowa
 • Raporty, karty wyników, pulpity nawigacyjne

Moduł 12: Wykonywanie analizy predykcyjnej przy użyciu Data Mining

 • Przegląd Data Mining
 • Tworzenie modelu Data Mining
 • Walidacja modelu Data Mining
 • Korzystanie z Data Mining w kampaniach marketingowych.

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie