Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20488 Tworzenie podstawowych rozwiązań dla Microsoft SharePoint Server 2013

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie pozwala zdobyć podstawowe umiejętności, które są wspólne dla prawie wszystkich działań rozwoju SharePoint. Obejmują one pracę z modelami obiektów po stronie klienta i serwera, opracowywanie i wdrażanie funkcji, rozwiązań i aplikacji, zarządzanie procesami biznesowymi i dostosowywanie interfejsu użytkownika.

Wymagania:

 • Praktyczna wiedza na temat opracowywania rozwiązań przy użyciu Visual Studio 2010 lub Visual Studio 2012
 • Praktyczna znajomość Visual C# i .NET Framework 4.5
 • Podstawowa wiedza na temat tworzenia rozwiązań w SharePoint 2013 lub we wcześniejszych wersjach
 • Podstawowa wiedza na temat technik programowania asynchronicznego i AJAX.
 • Praktyczna znajomość technologii sieci web po stronie klienta, w tym HTML, CSS i JavaScript

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Tworzyć kod dla niestandardowych składników po stronie serwera
 • Projektować i zarządzać funkcjami i rozwiązaniami
 • Dostosowywać wygląd i zachowanie elementów interfejsu użytkownika
 • Tworzyć niestandardowe przepływy pracy w celu automatyzacji procesów biznesowych

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie przygotowuje, do egzaminu certyfikującego 70-488.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: SharePoint jako platforma programistyczna

 • Wprowadzenie do platformy deweloperskiej SharePoint
 • Wybór podejścia do projektowania SharePoint
 • Zrozumienie modeli wdrożeniowych i trybów wykonania w SharePoint 2013

Moduł 2: Praca z obiektami programu SharePoint

 • Zrozumienie hierarchii obiektów SharePoint
 • Praca z witrynami i sieciami Web
 • Praca z kontekstami wykonania

Moduł 3: Praca z listami i bibliotekami

 • Wykorzystanie obiektów list i bibliotek
 • Zapytania i pobieranie list danych
 • Praca z wielkimi listami danych (ContentIterator Class)

Moduł 4: Projektowanie i zarządzanie funkcjami i rozwiązaniami

 • Zrozumienie funkcji i rozwiązań
 • Konfigurowanie funkcji i rozwiązań
 • Praca z rozwiązań w trybie piaskownicy (sandboxed)

Moduł 5: Praca z kodem po stronie serwerowej

 • Tworzenie Web Parts
 • Stosowanie Event Receivers oraz Timer Jobs
 • Przechowywanie danych konfiguracyjnych

Moduł 6: Zarządzanie tożsamością i dostępem

 • Zrozumienie zagadnień zarządzania tożsamością w SharePoint 2013
 • Zarządzanie dostępem
 • Konfigurowanie uwierzytelniania opartego na formularzach
 • Dostosowywanie sposobu uwierzytelniania

Moduł 7: Zarządzanie składnikami niestandardowymi i cyklem życia witryn

 • Charakterystyka składników
 • Określanie list niestandardowych
 • Definiowanie witryn indywidualnych
 • Zarządzanie witrynami SharePoint

Moduł 8: Przedstawienie aplikacji dla SharePoint

 • Omówienie i tworzenie aplikacji

Moduł 9: Programowanie w SharePoint po stronie Klienta

 • Stosowanie klienckich modeli obiektowych dla JavaScript
 • Używanie REST API z JavaScript

Moduł 10: Tworzenie aplikacji SharePoint hostowanych zdalnie (Remote Hosted Apps)

 • Omówienie, konfiguracja i tworzenie Remote Hosted Apps

Moduł 11: Publikacja i dystrybucja aplikacji

 • Zrozumienie App Management Architecture
 • Poznanie zagadnienia paczek aplikacji
 • Publikowanie aplikacji
 • Instalacja, aktualizacja i deinstalacja aplikacji

Moduł 12: Automatyzacja procesów biznesowych

 • Zrozumienie przepływu pracy (workflow) w SharePoint 2013
 • Tworzenie przepływów pracy przy wykorzystaniu Visio 2013 i SharePoint Designer 2013
 • Kreowanie przepływów pracy w Visual Studio 2012

Moduł 13: Zarządzanie taksonomią

 • Organizacja taksonomii w SharePoint 2013
 • Praca z różnymi typami zawartości
 • Zaawansowane funkcje i typy zawartości

Moduł 14: Dostosowywanie elementów interfejsu użytkownika

 • Niestandardowe działania
 • Użycie składników klienckiego interfejsu użytkownika
 • Dostosowywanie wyglądu list w SharePoint 2013

Moduł 15: Oznakowanie i nawigacja

 • Tworzenie i użycie kompozycji
 • Znakowanie i projektowanie publikowanych witryn
 • Dostosowywanie zawartości do określonych platform i urządzeń
 • Konfiguracja nawigacji

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie