Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20337 Firmowe funkcjonalności głosowe i usługi online w Microsoft Lync Server 2013

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie prezentuje zagadnienia dotyczące projektowania i konfiguracji rozwiązań głosowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie oraz usług online w Microsoft Lync Server 2013.

Uczestnicy zyskają wiedzę jak konfigurować i zarządzać Lync Server 2013 zainstalowanym na serwerze firmowym, w chmurze i środowisku mieszanym. Dodatkowo, szkolenie dostarczy niezbędnych wskazówek na temat organizacji zagadnienia rozwiązań głosowych w przedsiębiorstwie bazujących na Lync Server 2013.

Wymagania:

 • Minimum dwa lata doświadczenia w technologii Microsoft Lync lub podobnych systemów telefonii
 • Ukończone szkolenie MS 20336 lub wiedza na temat wdrażania programu Lync Server 2013 lub Lync Online
 • Doświadczenie w zakresie wdrażania klientów Lync, w tym użytkownika końcowego i wspólnego obszaru urządzeń
 • Znajomość usług katalogowych Active Directory

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią

 • Projektować rozwiązania głosowe prężnych przedsiębiorstw
 • Projektować i konfigurować usługi sieciowe dla programu Lync 2013
 • Konfigurować funkcje głosowe programu Lync Server 2013
 • Wdrażać awaryjne usługi głosowe
 • Planować i konfigurować usługi Lync Online

Ścieżka certyfikacji:

MS 20337 przygotowuje, do egzaminu certyfikującego 70-337.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Architektura głosowa

 • Architektura i role serwera
 • Funkcje głosowe programu Lync Server 2013
 • Topologie lokalizacyjne

Moduł 2: Konfiguracja podstawowych funkcjonalności głosowych

 • Wprowadzenie do Lync Voice Routing
 • Konfigurowanie usług głosowych (Enterprise Voice)
 • Definiowanie reguł głosowych
 • Przydzielanie numerów DID (Direct Inward Dialing)
 • Projektowanie planu numeracyjnego (Dial Plan)

Moduł 3: Projektowanie rozwiązań Exchange Server 2013 Unified Messaging we współpracy z Lync Server 2013

 • Zapoznanie się z rozwiązaniem Exchange Server 2013 Unified Messaging
 • Integracja Unified Messaging z Lync Server 2013

Moduł 4: Aplikacje głosowe

 • Usługa Call Park
 • Postępowanie z telefonami przychodzącymi na nieprzypisane numery (Unassigned Numbers)
 • Konferencje telefoniczne PSTN
 • Zapoznanie się z usługami Lync Server 2013 Response Group
 • Implementacja usług Response Group

Moduł 5: Konfiguracja i wdrażanie połączeń z numerami alarmowymi

 • Wprowadzenie do zagadnienia Location Information Server
 • Zapoznanie się ze sposobem ustawień i przepływu połączeń
 • Definiowanie reguł dotyczących lokalizacji
 • Implementacja LIS
 • Odkrywanie adresu
 • Środowisko użytkownika

Moduł 6: Integracja PSTN

 • Połączenie z PSTN
 • Połączenie z istniejącym Public Branch Exchange (PBX)
 • M:N Interworking Routing
 • Niezawodność routingu połączeń

Moduł 7: Zagadnienia sieciowe w Lync Server 2013

 • Planowanie wymaganych zasobów
 • Kontrola dostępu połączeń (Call Admission Control)
 • Planowanie zagadnienia CAC
 • Obchodzenie serwera pośredniczącego (Media Bypass)

Moduł 8: Telefony i urządzenia

 • Wprowadzenie do tematu telefonów i urządzeń współpracujących z Lync Server 2013
 • Wdrażanie urządzeń
 • Zarządzanie telefonami w Lync Server 2013
 • Wsparcie urządzeń analogowych

Moduł 9: Lync Online konfiguracja i migracja

 • Wprowadzenie do architektury Office 365
 • Scenariusze różnicowe
 • Reguły online w Lync Server 2013
 • Integracja Lync online i Lync lokalnego
 • Konfiguracja granicy dla Lync online
 • Migracja użytkowników miedzy Lync lokalnym i Lync online

Moduł 10: Współdziałanie zróżnicowanych usług głosowych i Unified Messaging

 • Konfiguracja użytkowników online'owych dla usługi Enterprise Voice
 • Konfiguracja serwera Lync Edge dla wsparcia Exchange UM Online
 • Udostępnianie użytkownikom Exchange UM Online

Moduł 11: Monitorowanie

 • Koncepcje jakości usług głosowych
 • Poznanie składowych Lync Monitoring Server
 • Poznanie możliwości raportowych Lync Monitoring Server
 • Zebrane informacje o RTP i RTCP

Moduł 12: Elastyczność głosowa

 • Elastyczność głosowa w Lync Server 2013
 • Lync Pool
 • Elastyczność głosowa w kontekście funkcjonowania zdalnych oddziałów organizacji

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie