Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20334 Podstawowe rozwiązania Skype for Business 2015

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie dostarcza wiedzy i umiejętności, które są wymagane do planowania, wdrażania, konfigurowania i administrowania rozwiązaniami Skype for Business 2015.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również jak zarządzać, utrzymać i rozwiązywać problemy w infrastrukturze. Szkolenie skupia się przede wszystkim na wdrożeniu lokalnym Skype for Business, ale zawiera również informacje na temat integracji lokalnej instalacji ze Skype for Business Online oraz o sposobach migracji z poprzednich wersji Lync Server.

Wymagania:

 • Minimum dwa lata doświadczenia w administrowaniu Windows Server 2012 lub Windows Server 2008 R2
 • Minimum dwa lata doświadczenia w pracy z usługami AD DS
 • Doświadczenie w pracy z certyfikatami, w tym certyfikatami infrastruktury kluczy publicznych (PKI)
 • Wiedza na temat standardów i komponentów: telekomunikacyjnych i sieci danych

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Instalować i wdrażać Skype for Business Server 2015
 • Konfigurować użytkowników i klientów w programie Skype for Business 2015
 • Konfigurować i wdrażać konferencje w Skype for business 2015

Długość szkolenia:

40 h (5 dni x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały są w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Projektowanie topologi Skype for Business 2015

 • Przegląd Skype for Business 2015
 • Narzędzia administracyjne Skype for Business
 • Skype for Business Online

Moduł 2: Instalacja i wdrożenie Skype for Business Server 2015

 • Serwer i zależności między usługami
 • Planowanie domen SIP
 • Instalacja Skype for Business Server
 • Integracja Skype for Business Server z programem Exchange Server i SharePoint Server

Moduł 3: Administracja Skype for Business Server 2015

 • Panel sterowania Skype for Business
 • Konsola zarządzania Skype for Business
 • Korzystanie ze skryptów w Skype for Business
 • Wdrożenie kontroli dostępu w oparciu o role (RBAC)
 • Przeprowadzanie testów z wykorzystaniem poleceń PowerShella
 • Narzędzia do rozwiązywania problemów w Skype for Business 2015

Moduł 4: Konfiguracja użytkowników i klientów w Skype for Business 2015

 • Konfiguracja użytkowników
 • Wprowadzanie informacji o klientach Skype for Business 2015
 • Logowanie, rejestracja i uwierzytelnienie
 • Konfiguracja zasad dotyczących klientów Skype for Business
 • Konfiguracja ustawień Skype for Business Server 2015
 • Zarządzanie książką adresów Skype for Business

Moduł 5: Konfiguracja i wdrożenie konferencji w Skype for Business 2015

 • Funkcje i zasady działania konferencji
 • Integracja Skype for Business 2015 z and Office Web Apps
 • Planowanie przestrzeni nazewniczej
 • Planowanie przepustowości
 • Konfiguracja ustawień konferencji

Moduł 6: Wdrażanie dodatkowych ustawień w Skype for Business Server 2015

 • Omówienie cyklu konferencji
 • Planowanie i konfiguracja zasad audio/wideo w ramach konferencji z wykorzystaniem przeglądarki
 • Wdrożenie konferencji telefonicznej
 • Konfigurowanie LRS
 • Konfigurowanie dużych spotkań i emisji spotkania Skype

Moduł 7: Planowanie i wdrożenie monitorowania oraz archiwizacji w Skype for Business 2015

 • Składniki usługi monitorowania
 • Wdrożenie archiwizacji
 • Planowanie zasad archiwizacji
 • Wdrażanie zasad archiwizacji
 • Wdrożenie integracji archiwizacji z serwerami Exchange oraz SharePoint

Moduł 8: Planowanie dostępu z zewnątrz dla Skype for Business 2015

 • Omówienie dostępu zewnętrznego
 • Konfigurowanie zasad dostępu zewnętrznego i zabezpieczeń
 • Konfiguracja sieci dla dostępu z zewnątrz oraz certyfikatów
 • Konfiguracja Reverse Proxy
 • Planowanie rozwiązań mobilnych w Skype for Business 2015
 • Planowanie rozwiązań federacyjnych w Skype for Business 2015

Moduł 9: Wdrażanie trwałych rozmów w Skype for Business 2015

 • Planowanie topologii trwałych rozmów
 • Wdrażanie trwałych rozmów
 • Konfiguracja i zarządzanie trwałymi rozmowami

Moduł 10: Wdrożenie wysokiej dostępności w Skype for Business 2015

 • Architektura Front End Pool
 • Wysoka dostępność serwera Back End
 • Wysoka dostępność dla innych składników serwerów

Moduł 11: Planowanie odzyskiwania danych w przypadku awarii Skype for Business 2015

 • Odzyskiwanie danych w Skype for Business
 • Wdrożenie parowania Front End Pool
 • Inne podejścia do odzyskiwania danych w Skype for Business 2015

Moduł 12: Integracja z Skype for Business 2015 Online

 • Projektowanie rozwiązania hybrydowego Skype for Business
 • Wdrażanie rozwiązania hybrydowego Skype for Business

Moduł 13: Planowanie i wykonywanie aktualizacji do Skype for Business 2015

 • Przegląd aktualizacji i ścieżek migracyjnych
 • Wykonywanie aktualizacji

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie