Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 55316 Zarządzanie bazą danych SQL

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 20764; MS 55353, MS 55380

Co zawiera cena?

3 890 zł netto *

2 890 zł netto * Online

4 390 zł netto *

4 390 zł netto * Stacjonarne

4 490 zł netto *

4 490 zł netto * Online

4 990 zł netto *

4 990 zł netto * Stacjonarne

5 190 zł netto *

5 190 zł netto * Online

5 690 zł netto *

5 690 zł netto * Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

21 dni

21 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!


Tagi:

Beginner Azure Microsoft Padnij! Lecą gadżety PowerShell Rabat Microsoft SQL Server

 


Opis szkolenia


Pięciodniowy kurs MS 55316 prowadzony jest przez instruktora i obejmuje szkolenie w zakresie zarządzania bazami danych SQL Server, Azure SQL Database oraz innymi bazami danych SQL Server w chmurze, a także ich utrzymania.

Przedstawiony w trakcie szkolenia materiał z pewnością okaże się przydatny dla specjalistów IT pracujących w środowiskach, w których bazy danych odgrywają kluczową rolę. Pokazy i praktyczne ćwiczenia laboratoryjne pozwolą uczniom dowiedzieć się, jak wykonywać te ważne zadania.

Ten pięciodniowy kurs prowadzony przez instruktora zapewnia uczestnikom - administratorom baz danych SQL Server i Azure SQL - wiedzę i umiejętności potrzebne do zarządzania infrastrukturą baz danych SQL Server. Zawarte w nim treści bez wątpienia okażą się przydatne również dla twórców aplikacji dostarczających treści z baz danych SQL Server. Niniejszy materiał aktualizuje i zastępuje kurs 20764C.

Korzyści po szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Dokonywać uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników,
 • Przydzielać role serwera i bazy danych,
 • Autoryzować użytkowników do dostępu do zasobów,
 • Używać funkcji szyfrowania i audytu w celu ochrony danych,
 • Opisać modele odzyskiwania danych i strategie tworzenia kopii zapasowych,
 • Tworzyć kopie zapasowe i przywracać bazy danych SQL Server,
 • Zautomatyzować zarządzanie bazą danych,
 • Skonfigurować zabezpieczenia dla SQL Server Agent,
 • Zarządzać alertami i powiadomieniami,
 • Zarządzać rozwiązaniem SQL Server za pomocą PowerShell,
 • Śledzić dostęp do SQL Server,
 • Monitorować infrastrukturę SQL Server,
 • Rozwiązywać problemy związane z infrastrukturą SQL Server,
 • Importować i eksportować dane.

Wymagania

Przed przystąpieniem do tego szkolenia, uczestnicy muszą posiadać:

 • ogólną wiedzę na temat administrowania lub utrzymywania baz danych.

Program szkolenia

Moduł 1: Bezpieczeństwo SQL Server

 • Uwierzytelnianie połączeń z SQL Server
 • Autoryzowanie loginów do łączenia się z bazami danych
 • Autoryzacja pomiędzy serwerami
 • Częściowo zawarte bazy danych
 • Ćwiczenia: Bezpieczeństwo SQL Server
  • Uwierzytelnianie połączeń z SQL Server
  • Autoryzowanie połączeń z bazami danych
  • Autoryzacja pomiędzy instancjami serwera
  • Autoryzowanie połączeń z bazami danych

Moduł 2: Przypisywanie ról serwera i bazy danych

 • Praca z rolami serwera
 • Praca z ustalonymi rolami bazy danych
 • Role bazy danych zdefiniowane przez użytkownika
 • Ćwiczenia: Przypisywanie ról serwera i bazy danych
  • Korzystanie z ról serwera
  • Korzystanie z ról bazy danych
  • Używanie zdefiniowanych przez użytkownika ról bazy danych i ról aplikacji

Moduł 3: Autoryzowanie użytkowników do dostępu do zasobów

 • Autoryzowanie użytkowników do dostępu do obiektów
 • Autoryzowanie użytkowników do wykonywania kodu
 • Konfiguracja uprawnień na poziomie schematu
 • Ćwiczenia: Autoryzowanie użytkowników do dostępu do zasobów
  • Przypisywanie stałych i zdefiniowanych przez użytkownika ról serwera
  • Zarządzanie rolami i użytkownikami bazy danych
  • Konfiguracja uprawnień na poziomie schematu

Moduł 4: Ochrona danych za pomocą szyfrowania i audytu

 • Opcje w zakresie audytowania dostępu do danych w SQL Server
 • Wdrażanie narzędzia SQL Server Audit
 • Zarządzanie narzędziem SQL Server Audit
 • Ochrona danych za pomocą szyfrowania
 • Ćwiczenia: Stosowanie narzędzi audytu i szyfrowania
  • Audyt z wykorzystaniem tabel czasowych
  • Wykorzystanie SQL Server Audit
  • Wyświetlanie wyników audytu
  • Korzystanie z dynamicznego maskowania danych

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Opisać opcje w zakresie audytu dostępu do danych,
 • Wdrożyć narzędzie SQL Server Audit,
 • Zarządzać narzędziem SQL Server Audit,
 • Opisać i wdrożyć metody szyfrowania danych w SQL Server,
 • Wdrożyć szyfrowanie.

Moduł 5: Modele odzyskiwania danych i strategie tworzenia kopii zapasowych

 • Zapoznanie ze strategiami tworzenia kopii zapasowych
 • Dzienniki transakcji serwera SQL
 • Planowanie strategii tworzenia kopii zapasowych
 • Ćwiczenia: Zapoznanie z modelami odzyskiwania danych SQL Server
  • Kopie zapasowe baz danych
  • Kopie zapasowe dzienników transakcji
  • Zmniejszanie bazy danych

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Opisać różne strategie tworzenia kopii zapasowych,
 • Opisać sposób działania dzienników transakcji bazy danych,
 • Zaplanować strategię tworzenia kopii zapasowych dla SQL Server.

Moduł 6: Tworzenie kopii zapasowych baz danych SQL Server

 • Tworzenie kopii zapasowych baz danych i dzienników transakcji
 • Zarządzanie kopiami zapasowymi baz danych
 • Zaawansowane opcje baz danych
 • Ćwiczenia: Tworzenie kopii zapasowych baz danych
  • Tworzenie kopii zapasowych baz danych
  • Weryfikacja kopii zapasowych
  • Korzystanie z zaawansowanych funkcji tworzenia kopii zapasowych

Moduł 7: Przywracanie baz danych SQL Server

 • Zrozumienie procesu przywracania
 • Przywracanie baz danych
 • Zaawansowane scenariusze przywracania
 • Odzyskiwanie danych z konkretnego punktu w czasie
 • Ćwiczenia: Przywracanie baz danych SQL Server
  • Określanie kolejności przywracania danych
  • Przywracanie baz danych
  • Przywracanie zaszyfrowanej kopii zapasowej
  • Przywracanie do punktu w czasie

Moduł 8: Automatyzacja procesu zarządzania SQL Server

 • Automatyzacja procesu zarządzania SQL Server
 • Praca z SQL Server Agent
 • Zarządzanie zadaniami SQL Server Agent
 • Zarządzanie wieloma serwerami
 • Ćwiczenia: Automatyzacja procesu zarządzania SQL Server
  • Wykorzystanie SQL Server Agent
  • Skrypty dla zadań SQL Server Agent
  • Przeglądanie historii zadań
  • Zarządzanie replikacją z wieloma wzorcami

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Opisać metody automatyzacji zarządzania SQL Server,
 • Konfigurować zadania, zawarte w nich kroki, a także harmonogramy,
 • Zarządzać zadaniami SQL Server Agent,
 • Skonfigurować serwer główny i docelowy.

Moduł 9: Konfiguracja zabezpieczeń dla SQL Server Agent

 • Zapoznanie z zabezpieczeniami SQL Server Agent
 • Konfiguracja poświadczeń
 • Konfiguracja kont serwera proxy
 • Ćwiczenia: Konfiguracja SQL Server Agent
  • Przypisywanie kontekstu zabezpieczeń do kroków zawartych w zadaniu
  • Tworzenie poświadczeń
  • Tworzenie konta serwera proxy

Moduł 10: Monitorowanie SQL Server za pomocą alertów i powiadomień

 • Monitorowanie błędów SQL Server
 • Konfiguracja poczty bazy danych
 • Operatorzy, alerty i powiadomienia
 • Alerty w Azure SQL Database
 • Ćwiczenia: Monitorowanie SQL Server za pomocą alertów i powiadomień
  • Praca z dziennikami błędów aparatu bazy danych
  • Konfiguracja poczty bazy danych
  • Konfiguracja operatorów i alertów
  • Konfiguracja alertów w Azure SQL Database (opcjonalnie)

Moduł 11: Wprowadzenie do zarządzania SQL Server za pomocą PowerShell

 • Wprowadzenie do Windows PowerShell
 • Konfiguracja SQL Server za pomocą PowerShell
 • Administrowanie rozwiązaniem SQL Server i utrzymywanie go za pomocą PowerShell
 • Zarządzanie bazami danych SQL Azure za pomocą PowerShell
 • Ćwiczenia: Wykorzystanie PowerShell do zarządzania SQL Server
  • Zapoznanie z obiektami SQL Server Management Objects (SMO)
  • Konfiguracja bazy danych i funkcji wystąpień za pomocą PowerShell
  • Zarządzanie loginami i kopiami zapasowymi za pomocą PowerShell
  • Tworzenie bazy danych Azure SQL za pomocą PowerShell

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:

 • Opisać zalety programu PowerShell i podstawowe związane z nim pojęcia,
 • Skonfigurować narzędzie SQL Server za pomocą programu PowerShell,
 • Administrować rozwiązaniem SQL Server i utrzymywać je za pomocą PowerShell,
 • Zarządzać bazą danych Azure SQL Database za pomocą PowerShell.

Moduł 12: Śledzenie dostępu do SQL Server za pomocą funkcji zdarzeń rozszerzonych

 • Zdarzenia rozszerzone - podstawowe pojęcia
 • Praca z funkcją zdarzeń rozszerzonych
 • Ćwiczenia: Wykorzystanie zdarzeń rozszerzonych SQL Server
  • Tworzenie sesji zdarzeń rozszerzonych
  • Praca z sesjami zdarzeń rozszerzonych

Moduł 13: Monitorowanie SQL Server

 • Monitorowanie aktywności
 • Przechwytywanie danych dotyczących wydajności i zarządzanie nimi
 • Analiza zebranych danych dotyczących wydajności
 • Ćwiczenia: Monitorowanie SQL Server
  • Korzystanie z monitora wydajności
  • Konfiguracja gromadzenia danych
  • Przeglądanie raportów

Moduł 14: Rozwiązywanie problemów z narzędziem SQL Server

 • Stosowanie metodologii rozwiązywania problemów
 • Rozwiązywanie problemów związanych z usługami
 • Rozwiązywanie problemów z połączeniem i logowaniem
 • Ćwiczenia: Rozwiązywanie problemów z SQL Server
  • Rozwiązywanie problemów z błędami
  • Rozwiązywanie problemów z usługami
  • Rozwiązywanie problemów z logowaniem

Moduł 15: Importowanie i eksportowanie danych

 • Przesyłanie danych do i z SQL Server
 • Import i eksport danych tabeli
 • Używanie funkcji BCP i BULK INSERT do importu danych
 • Wdrażanie aplikacji warstwy danych
 • Ćwiczenia: Importowanie i eksportowanie danych
  • Wyłączanie i włączanie ograniczeń
  • Korzystanie z kreatora importu i eksportu
  • Importowanie za pomocą funkcji BCP oraz BULK INSERT
  • Praca z narzędziami DACPAC oraz BACPAC

Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie