Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20743 Uaktualnienie umiejętności do MCSA: Windows Server 2016

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej wdrażania i konfigurowania nowych funkcji i funkcjonalności Windows Server 2016. Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów IT, którzy chcą uaktualnić swoje umiejętności techniczne z wersji Windows Server 2008 lub 2012 do Windows Server 2016.

Szkolenie kierowane jest do osób, które posiadają wiedzę na poziomie certyfikacji MCSA dla Windows Server 2008 lub 2012.

Wymagania:

 • Minimum 2 lata doświadczenia z zakresu wdrażania i zarządzania środowiskiem Windows Server 2012 lub Windows Server 2008
 • Doświadczenie związane z technologią oraz wdrażaniem usług sieciowych opartych na Windows
 • Doświadczenie związane z technologią usług katalogowych Active Directory
 • Doświadczenie związane z wdrażaniem technologii wirtualizacji opartej na Windows
 • Wiedzę odpowiadającą certyfikacji MCSA dla Windows Server 2008 lub 2012

Korzyści po szkoleniu:

Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą wiedzieć m.in. jak

 • Instalować i konfigurować Windows Server 2016
 • Wdrażać usługi katalogowe
 • Wdrażać Hyper-V
 • Wdrażać klastry pracy awaryjnej
 • Konfigurować zaawansowane funkcje sieciowe

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2016

 • Wprowadzenie do systemu Windows Server 2016
 • Instalacja systemu Windows Server 2016
 • Konfiguracja systemu Windows Server 2016
 • Przygotowanie do uaktualnienia i migracji
 • Migracja ról serwera i obciążenia
 • Modele aktywacji serwera

Moduł 2: Przegląd metod magazynowania w Windows Server 2016

 • Przegląd metod magazynowania
 • Wdrożenie deduplikacji plików
 • Konfigurowanie magazynu iSCSI
 • Konfigurowanie funkcjonalności przestrzeni dyskowych „Storage Spaces” Windows Server 2016

Moduł 3: Wdrażanie usług katalogowych

 • Instalowanie kontrolerów domeny Active Directory
 • Wdrażanie kont serwisowych
 • Wprowadzenie do Azure AD

Moduł 4: Wdrażanie AD FS

 • Przegląd AD FS
 • Wdrażanie AD FS
 • Wdrażanie AD FS dla pojedynczej organizacji
 • Wdrażanie aplikacji Web Proxy
 • Wdrażanie SSO za pomocą Microsoft Online Services

Moduł 5: Wdrażanie usług sieciowych

 • Przegląd usprawnień usług sieciowych
 • Wdrażanie usługi IPAM
 • Zarządzanie przestrzenią adresową za pomocą IPAM

Moduł 6: Wdrażanie Hyper-V

 • Konfiguracja roli Hyper-V w Windows Server 2016
 • Konfiguracja magazynu Hyper-V
 • Konfiguracja sieci Hyper-V
 • Konfiguracja maszyn wirtualnych Hyper-V

Moduł 7: Konfiguracja zaawansowanych funkcji sieciowych

 • Przegląd wysoko-wydajnych usług sieciowych
 • Konfiguracja zaawansowanych funkcji sieciowych Hyper-V

Moduł 8: Wdrażanie programowych rozwiązań sieciowych

 • Przegląd sieciowych rozwiązań programowych
 • Wdrażanie wirtualizacji sieciowej
 • Wdrażanie usługi Network Controller

Moduł 9: Wdrażanie zdalnego dostępu

 • Przegląd metod zdalnego dostępu
 • Wdrażanie DirectAccess
 • Wdrażanie virtual private network (VPN)

Moduł 10: Instalowanie i zarządzanie Windows Server 2016 oraz Hyper-V

 • Przegląd kontenerów w Windows Server 2016
 • Wdrażanie kontenerów w Hyper-V
 • Instalacja, konfiguracja i zarządzanie kontenerami

Moduł 11: Wdrażanie usług klastrowych

 • Przegląd usług klastrowych
 • Wdrażanie usług klastrowych
 • Konfigurowanie wysoko-dostępnych aplikacji i usług wykorzystujących klastry
 • Utrzymanie usług klastrowych
 • Wdrażanie funkcjonalności „Strech-Failover”

Moduł 12: Wdrażanie usług klastrowych w oparciu o Hyper-V

 • Przegląd integracji Hyper-V z usługami klastrowymi
 • Wdrażanie maszyn wirtualnych w klastrach
 • Wdrażanie migracji do Windows Server 2016 Hyper-V
 • Wdrażanie repliki Hyper-V

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie