Programowanie baz danych w MS SQL Server

Co zawiera cena?

2 990 zł netto *Online

3 390 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Lunch i przerwy kawowe

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Szkolenie dedykowane dla osób znających podstawy zapytań do relacyjnych baz danych realizujących operacje CRUD (Create, Read, Update, Delete).

Osoby po tym szkoleniu beda w stanie samodzielnie zaprojektowac strukturę bazy danych wraz z zaawansowanymi technikami optymalizacji.

Szkolenie bazuje na programie szkolenia 20-762.


Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Narzędzia pracy:

 • Instalacja MS SQL Server
 • Instalacja MS SQL Server Management Studio

Moduł 2: Projektowanie i tworzenie tabel

 • przygotowanie projektu
 • wykorzystanie typów danych
 • praca ze schematami
 • tworzenie i modyfikowanie tabel
 • partycjonowanie danych
 • kompresja danych
 • tabele tymczasowe
 • wymuszanie integralności danych
 • spójność domenowa
 • reguły dla encji oraz integralność referencyjna

Moduł 3: Indeksowanie danych

 • typy danych a indeksy
 • fizyczna organizacja danych (Heap, Clustered Index, Nonclustered Indexes)
 • indeksy dla pojedynczych kolumn i indeksy złożone
 • zarządzanie indeksami
 • plany wykonawcze
 • wykorzystanie DTE
 • praca z magazynem zapytań (Query Store)
 • Indeksy kolumnowe
 • budowanie indeksów kolumnowych
 • praca z indeksami kolumnowymi

Moduł 4: Projektowanie i tworzenie widoków

 • wprowadzenie do budowania widoków
 • tworzenie i zarządzanie widokami
 • rozważania wydajnościowe dla konstrukcji wykorzystujących widoki

Moduł 5: Projektowanie i tworzenie procedur składowanych

 • wprowadzenie do procedur składowanych
 • wykorzystanie procedur
 • budowanie sparametryzowanych procedur
 • kontrola kontekstu uruchamiania

Moduł 6: Projektowanie i tworzenie funkcji użytkownika

 • przegląd funkcji
 • projektowanie i tworzenie funkcji skalarnych
 • projektowanie i tworzenie funkcji zwracających dane tabelaryczne
 • zagrożenia w pracy z funkcjami
 • konstrukcje alternatywne do użycia funkcji

Moduł 7: Reagowanie na modyfikacje danych poprzez wyzwalacze (Triggers)

 • projektowanie wyzwalaczy
 • tworzenie wyzwalaczy
 • zaawansowane zastosowania wyzwalaczy

Moduł 8: Praca z tabelami pamięciowymi

Moduł 9: Tworzenie tabel typu in-memory

Moduł 10: Tworzenie procedur składowanych kompilowanych do kodu maszynowego

Moduł 11: Składowanie i odpytywanie danych różnych typów

 • składowanie i odpytywanie danych XML
 • praca z danymi przestrzennymi (Spatial Data)
 • składowanie i odpytywanie dużych obiektów binarnych i znakowych
 • składowanie i odpytywanie danych json

Moduł 12: Konkurencyjny dostęp do danych

 • wykorzystanie izolacji migawkowej (Snpshot Isolation)
 • wykorzystanie blokad na poziomie partycji

Tagi:

Bazy danych Programowanie SQL Server

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

4 d (Łącznie 32 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie