Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 55366 Wysyłanie zapytań do Microsoft SQL Server za pomocą języka Transact-SQL

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 20761

Co zawiera cena?

3 890 zł netto *

2 890 zł netto * Online

4 390 zł netto *

4 390 zł netto * Stacjonarne

4 490 zł netto *

4 490 zł netto * Online

4 990 zł netto *

4 990 zł netto * Stacjonarne

5 190 zł netto *

5 190 zł netto * Online

5 690 zł netto *

5 690 zł netto * Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Online

Stacjonarne

Szkolenie prowadzone przez autoryzowanego trenera Microsoft (MCT)

Autoryzowane materiały szkoleniowe dostępne w platformie MS Learn

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

21 dni

21 dni

28 dni

28 dni

Gadżet  ?

-

-

1 gadżet do wyboru  ?

1 gadżet do wyboru  ?

Voucher MCP w promocyjnej cenie  ?

+459 zł netto  ?

Lunch i przerwy kawowe

-

 

-

 

-

 

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 5.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson VUE

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

Microsoft Certified Professional (MCP)

Zamów voucher Microsoft Certified Professional (MCP)

Poznaj szczegóły

Realizujemy egzaminy Pearson

Jako autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Pearson VUE, umożliwiamy zdawanie egzaminów udostępnianych przez firmę Perason VUE.

Poznaj szczegóły

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów IT, którzy zamierzają wykorzystać język Transact-SQL do wykonywania zapytań i konfigurowania Microsoft SQL Server.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak wykonywać zapytania w pojedynczych tabelach, łączyć dane z wielu tabel, filtrować, sortować oraz modyfikować dane. Ponadto będą korzystać z procedur i funkcji oraz wdrażać obsługę błędów.

Korzyści po szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • Utworzyć pojedyncze zapytanie tabeli SELECT
 • Utworzyć wiele zapytań tabeli SELECT
 • Filtrować i sortować dane
 • Wstawiać, aktualizować i usuwać dane
 • Wyszukiwać dane za pomocą wbudowanych funkcji
 • Tworzyć zapytania agregujące dane
 • Tworzyć podzapytania
 • Tworzyć zapytania korzystające z wyrażeń tabelarycznych
 • Korzystać z funkcji UNION, INTERSECT i EXCEPT na wielu zestawach danych
 • Zaimplementować funkcje okna w zapytaniach
 • Korzystać z funkcji PIVOT i GROUPING SETS w zapytaniach
 • Korzystać z procedur składowanych w zapytaniach
 • Dodawać obsługę błędów do zapytań
 • Korzystać z transakcji w zapytaniach

Wymagania

 • Podstawowe zrozumienie relacyjnych baz danych,
 • Podstawowa znajomość systemu Windows.

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do języka Transact-SQL

 • Co to jest Transact-SQL
 • Instrukcja SELECT
 • Klauzula WHERE
 • Sortowanie wyników
 • Obliczenia
 • Wyrażenia CASE
 • Laboratorium: Wprowadzenie do języka Transact-SQL
 • Uruchamianie zapytań
 • Wyszukiwanie ciągów tekstowych
 • Sortowanie wyników

Moduł 2: Łączenie tabel za pomocą języka Transact-SQL

 • Klauzula JOIN
 • Łączenia wewnętrzne
 • Łączenia zewnętrzne
 • Łączenia własne i krzyżowe
 • Laboratorium: Łączenie tabel za pomocą języka Transact-SQL
 • Zapytanie w dwóch tabelach
 • Zapytanie w wielu tabelach
 • Implementacja połączenia zewnętrznego
 • Wdrożenie samodzielnego łączenia
 • Implementacja łączenia krzyżowego

Moduł 3: Filtrowanie i sortowanie wyników

 • Implementacja klauzuli ORDER BY
 • Filtrowanie danych za pomocą klauzuli WHERE
 • Ograniczenie liczby wierszy zwracanych przez zapytanie
 • Implementacja logiki NULL

Moduł 4: Typy danych SQL Server

 • Zrozumienie typów danych
 • Implementacja łańcuchowych typów danych
 • Implementacja tymczasowych typów danych
 • Laboratorium: Typy danych SQL Server
 • Utworzenie zapytania z danymi łańcuchowymi
 • Implementacja funkcji łańcuchowych
 • Utworzenie zapytań z danymi czasowymi
 • Implementacja funkcji czasowych

Moduł 5: Wstawianie, aktualizacja i usuwanie danych

 • Wstawianie nowych rekordów
 • Aktualizacja istniejących rekordów
 • Usuwanie danych
 • Laboratorium: Wstawianie, aktualizacja i usuwanie danych
 • Wstawianie nowych rekordów
 • Aktualizacja istniejących rekordów
 • Usuwanie danych

Moduł 6: Używanie funkcji SQL Server z językiem Transact-SQL

 • Zrozumienie typów funkcji w SQL Server
 • Konwersja danych za pomocą funkcji
 • Implementacja funkcji logicznych
 • Praca z danymi NULL za pomocą funkcji
 • Laboratorium: Używanie funkcji SQL Server z językiem Transact-SQL
 • Konwersja danych za pomocą funkcji
 • Implementacja funkcji logicznych
 • Praca z danymi NULL za pomocą funkcji

Moduł 7: Agregowanie danych za pomocą języka Transact-SQL

 • Implementacja agregacji w SQL Server
 • Grupowanie rekordów w SQL Server
 • Filtrowanie danych zagregowanych
 • Laboratorium: Agregowanie danych za pomocą języka Transact-SQL
 • Implementacja agregacji w SQL Server
 • Grupowanie rekordów w SQL Server
 • Filtrowanie danych zagregowanych

Moduł 8: Implementacja podzapytania za pomocą języka Transact-SQL

 • Implementacja skalarnych i wielowartościowych zapytań podrzędnych
 • Implementacja skorelowanych podzapytań
 • Implementacja za pomocą podzapytań

Moduł 9: Tworzenie zapytań wykorzystujących wyrażenia tabelaryczne

 • Tworzenie widoków
 • Tworzenie funkcji z wartościami przechowywanymi w tabeli
 • Implementacja tabeli pochodnych
 • Implementacja wspólnych wyrażeń tabelarycznych

Moduł 10: Korzystanie z funkcji UNION, INTERSECT, EXCEPT i APPLY na wielu zestawach danych

 • Pisanie zapytań z operatorem UNION
 • Pisanie zapytań z operatorami INTERSECT i EXCEPT
 • Pisanie zapytań z operatorem APPLY

Moduł 11: Implementacja funkcji okna w zapytaniach

 • Zrozumienie funkcji okien
 • Implementacja funkcji okna

Moduł 12: Korzystanie z funkcji PIVOT i zestawów grupujących w zapytaniach

 • Implementacja PIVOT w zapytaniach
 • Implementacja zestawów grupujących w zapytaniach

Moduł 13: Korzystanie z procedur przechowywanych w zapytaniach

 • Zapytania o dane z procedurami składowanymi
 • Interakcja z procedurami składowanymi przy użyciu parametrów wejściowych i wyjściowych
 • Tworzenie prostych procedur składowanych
 • Dynamiczny przekaz SQL do SQL Server

Moduł 14: Implementacja funkcji programistycznych w języku Transact-SQL

 • Zrozumienie elementów programowania T-SQL
 • Implementacja pętli i warunki w zapytaniach T-SQL

Moduł 15: Dodawanie obsługi błędów do zapytań

 • Zrozumienie obsługi błędów programu SQL Server
 • Implementacja obsługi wyjątków strukturalnych

Moduł 16: Wykorzystywanie transakcji w zapytaniach

 • Zrozumienie transakcji bazodanowych
 • Wdrażanie transakcji w T-SQL

Tagi:

Microsoft Padnij! Lecą gadżety SQL Server Rabat Microsoft

 


Najbliższe terminy:

17 czerwca 2024 r. - Katowice

17 czerwca 2024 r. - Online

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie