ORACLE SQL - poziom 2

Co zawiera cena?

2 590 zł netto *

2 590 zł netto * Online

2 890 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Lunch i przerwy kawowe

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Szkolenie skierowane jest do osób, które zaczęły się już posługiwać językiem SQL i chcą uzupełnić braki, a także zapoznać się z pozostałymi elementami języka SQL.

Kurs będzie również odpowiedni dla osób, które nigdy nie korzystały z SQL-a, ale programując doświadczają potrzeby integracji z bazami danych. Na kursie zostaną uzupełnione informacje z podstaw języka SQL, a następnie omawiane będą zagadnienia związane z łączeniem tabel, łączeniem wyników kilku zapytań select, tworzeniem podzapytań w tym hierarchicznych oraz modyfikacją tabel wraz z optymalizacją.

Korzyści po szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • Łączyć tabele na różne sposoby,
 • Operować na zbiorach danych, nie tylko na tabelach,
 • Rozbudowywać wiedzę w zakresie podzapytań,
 • Optymalizować zapytania przez użycie zapytań hierarchicznych oraz indeksacji,
 • Wykorzystywać instrukcje INSERT na wielu tablicach jednocześnie,
 • Modyfikować tabele w istniejącej instancji bazy,
 • Rozbudowywać wiedzę w zakresie funkcji w języku SQL.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość zagadnień związanych z SQL. Zalecana jest również znajomość zagadnień omawianych na szkoleniu „Podstawy baz danych ORACLE i języka SQL”. Minimalne umiejętności to: formułowanie zapytań w tym użycie funkcji oraz zagnieżdżanie zapytań, znajomość budowy baz danych, instrukcje DDL, instrukcje DML.


Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Łączenie wielu tabel:

 • Złączenia NATURAL JOIN,
 • Różnice użyć między USING, ON, JOIN
 • Złączenia krzyżowe CROSS JOIN,
 • Łączenia rozszerzone lewostronnie, prawostronnie, pełne,
 • Łączenie tabeli samej ze sobą.

Moduł 2: Operatory agregujące:

 • Podsumowanie częściowe i całkowite ROLLUP, CUBE
 • Funkcje w zapytaniach z użyciem podsumowań GROUPING,
 • Wiersze posumowań częściowych GROUPING SETS,
 • Kolumny nierozłączne,
 • Kombinacje grupowań w zapytaniu.

Moduł 3: Operacje na zbiorach:

 • Operatory zestawu: UNION oraz UNION ALL,
 • Dwa zapytania bez złączeń: INTERSECT,
 • Odjęcie wyników dwóch zapytań: MINUS.

Moduł 4: Podzapytania – rozszerzenie:

 • Podzapytania wielowierszowe z operatorami IN, ANY, ALL,
 • Podzapytania skorelowane,
 • EXIST i NOT EXIST w podzapytaniu skorelowanym,
 • DML skorelowane.

Moduł 5: Zapytania hierarchiczne:

 • Zastosowanie klauzul CONNECT BY i START WITH,
 • Użycie pseudokolumny LEVEL,
 • Formatowanie wyników zapytania hierarchicznego,
 • Rozpoczęcie od innych węzłów niż główny.

Moduł 6: Strefy czasowe:

 • Funkcje operujące na strefach czasowych: CURRENT_DATE, DBTIMEZONE, NEW_TIME,
 • Uzyskiwanie przesunięć strefy czasowej,
 • Uzyskiwanie nazw stref czasowych.

Moduł 7: Warunki integralności:

 • Wymuszanie więzów klucza głównego,
 • Wymuszanie więzów kluczy obcych.

Moduł 8: Indeksy:

 • Tworzenie indeksu typu B-drzewo,
 • Tworzenie indeksów opartych na funkcjach,
 • Pobieranie informacji o indeksach,
 • Modyfikowanie, usuwanie indeksu.

Moduł 9: Scalanie wierszy za pomocą instrukcji Merge

Moduł 10: Insert wielotablicowy:

 • Insert ALL bezwarunkowy,
 • Insert ALL z warunkiem,
 • Insert FIRST z warunkiem,
 • Pivoting insert All.

Tagi:

Intermediate Bazy danych Oracle Programowanie SQL Server

 


Najbliższe terminy:

27 maja 2024 r. - Online

27 maja 2024 r. - Katowice

Długość szkolenia

3 d (Łącznie 24 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie