Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 10264 Programowanie aplikacji Web z Microsoft Visual Studio 2010

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie, które skierowane jest do twórców aplikacji webowych, wykorzystujących Visual Studio 2010.

Wymagania:

 • znajomość technik rozwiązywania problemów z tworzeniem oprogramowania,
 • podstawowa znajomość technik skryptowych,
 • znajomość .NET Framework,
 • doświadczenie z Visual Studio 2008,
 • doświadczenie w projektowaniu zorientowanym obiektowo.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • tworzyć aplikacje Web w Visual Studio 2010,
 • tworzyć zaawansowane aplikacje ASP.NET MVC i Web Forms za pomocą narzędzi i technologii .NET Framework 4.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie nie jest związane z żadną ścieżką certyfikacji.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do projektowania aplikacji Web

 • przegląd IIS 7.0
 • przegląd ASP.NET 4.0
 • wprowadzenie do MVC Framework
 • przegląd Request Life Cycle

Moduł 2: Projektowanie aplikacji Web

 • projektowanie aplikacji - studium przypadku
 • podstawy projektowania aplikacji
 • porady dotyczące użycia Web Forms i MVC
 • narzędzia Visual Studio 2010 i technologie do projektowania aplikacji Web

Moduł 3: Tworzenie modeli MVC

 • różne drogi tworzenia modeli MVC
 • tworzenie repozytorium danych

Moduł 4: Tworzenie kontrolerów MVC

 • implementacja kontrolerów MVC
 • tworzenie metod akcji

Moduł 5: Tworzenie widoków MVC

 • implementacja widoków MVC
 • implementacja widoków strongly-typed MVC
 • implementacja widoków partial MVC

Moduł 6: Projektowanie wykrywalności

 • przegląd Search Engine Optimization
 • tworzenie robotów i sitemap files
 • wykorzystanie ASP.NET Routing

Moduł 7: Pisanie kodu strony serwerowej dla Web Forms

 • przegląd struktury aplikacji Web
 • kontrolowanie ViewState
 • lokalizowanie aplikacji Web
 • stałe dane na stronach z Web Forms
 • zatwierdzanie danych wejściowych użytkownika

Moduł 8: Optymalizacja zarządzania danych dla Web Forms

 • zarządzania danymi za pomocą LINQ to Entities
 • wykorzystanie kontrolek źródła danych
 • wykorzystanie danych dynamicznych ASP.NET

Moduł 9: Zapewnianie jakości poprzez debugowanie, testowanie jednostkowe i refaktoryzację

 • debugowanie i refaktoryzacja kodu
 • kod testów jednostkowych
 • wyjątki przetwarzania
 • tworzenie testów

Moduł 10: Ochrona aplikacji Web

 • konfiguracja uwierzytelniania
 • konfiguracja członkostwa ASP.NET
 • zarządzanie autoryzacją za pomocą ról ASP.NET

Moduł 11: Stosowanie Master Pages i CSS

 • stosowanie Master Pages
 • stosowanie CSS, skórek i tematów

Moduł 12: Tworzenie skryptów i usług strony klienckiej

 • tworzenie skryptów strony klienckiej
 • implementacja AJAX
 • tworzenie usług

Moduł 13: Implementacja zaawansowanego AJAX w aplikacjach Web

 • implementacja AJAX na stronach ASP.NET MVC za pomocą Microsoft AJAX
 • implementacja AJAX na stronach ASP.NET MVC za pomocą jQuery
 • praca z jQuery i zdarzeniami AJAX

Moduł 14: Wdrażanie aplikacji Web

 • przegląd wdrożeń aplikacji Web
 • przegląd wdrożeń Web Site
 • wdrażanie AdventureWorks

Moduł 15: Tworzenie aplikacji Web za pomocą Silverlight

 • wprowadzenie do Rich Internet Applications
 • omówienie Silverlight
 • tworzenie aplikacji Silverlight

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie