Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20486C Rozwijanie ASP.NET MVC 5 Web Applications

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 55340

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


W ramach szkolenia MS 20486C uczestnicy zdobędą wiedzę na temat rozwijania zaawansowanych aplikacji ASP.NET MVC przy użyciu narzędzi i technologii .NET Framework.

Wymagania:

 • Minimum dwa lata doświadczenia w tworzeniu aplikacji internetowych za pomocą Microsoft Visual Studio i Microsoft ASP.NET
 • Biegłość w posługiwaniu się .NET Framework
 • Znajomość języka C #

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Tworzyć aplikację internetową wykorzystującą silnik routingu ASP.NET, aby prezentować przyjazne adresy URL i logiczną hierarchię nawigacji dla użytkowników,
 • Napisać kod JavaScript działający po stronie klienta i wykorzystać bibliotekę skryptów jQuery, aby zoptymalizować czas reakcji aplikacji internetowej MVC,
 • Zaimplementować kompletny system członkostwa w aplikacji internetowej MVC,
 • Opisać, jak spakować i wdrożyć aplikację internetową ASP.NET MVC z komputera programistycznego na serwer WWW w celu przetestowania lub produkcji.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1 Zapoznanie z ASP.NET MVC 5

 • Omówienie technologii Microsoft Web
 • Omówienie środowiska ASP.NET
 • Wprowadzenie do ASP.NET MVC 5

Moduł 2 Projektowanie aplikacji internetowych ASP.NET MVC 5

 • Planowanie w fazie projektu
 • Projektowanie modeli, kontrolerów i widoków

Moduł 3 Opracowanie modeli ASP.NET MVC 5

 • Tworzenie modeli MVC
 • Praca z danymi

Moduł 4 Opracowanie kontrolerów ASP.NET MVC 5

 • Pisanie kontrolerów i akcji
 • Pisanie filtrów akcji

Moduł 5 Tworzenie widoków ASP.NET MVC 5

 • Tworzenie widoków w składni Razor
 • Wykorzystanie HTML Helpers
 • Ponowne wykorzystanie kodu w widokach

Moduł 6 Testowanie i analizowanie aplikacji Web ASP.NET MVC 5

 • Testowanie jednostek MVC
 • Wdrażanie strategii obsługi wyjątków

Moduł 7 Strukturyzowanie aplikacji Web ASP.NET MVC 5

 • Analiza architektury informacji
 • Konfigurowanie tras
 • Tworzenie struktury nawigacji

Moduł 8 Stosowanie stylów do aplikacji Web ASP.NET MVC 5

 • Wykorzystanie szablonów widoków
 • Stosowanie CSS do aplikacji MVC
 • Tworzenie adaptacyjnego interfejsu użytkownika

Moduł 9 Tworzenie responsywnych stron w aplikacjach Web ASP.NET MVC 5

 • Korzystanie z AJAX i częściowych aktualizacji strony
 • Wdrażanie strategii buforowania

Moduł 10 Używanie JavaScript i jQuery do elastycznych aplikacji sieciowych MVC 5

 • Renderowanie i uruchamianie kodu JavaScript
 • Korzystanie z jQuery i jQueryUI

Moduł 11 Kontrolowanie dostępu do aplikacji Web ASP.NET MVC 5

 • Wdrażanie uwierzytelniania i autoryzacji
 • Przyznawanie ról i członkostwa

Moduł 12 Budowanie elastycznej aplikacji sieci Web ASP.NET MVC 5

 • Tworzenie bezpiecznych witryn
 • Zarządzanie stanem

Moduł 13  Implementacja Web API w aplikacjach  ASP.NET MVC 5

 • Tworzenie Web API
 • Odwołania Web API z aplikacji Web i aplikacji mobilnych

Moduł 14 Obsługa żądań w aplikacjach internetowych ASP.NET MVC 5

 • Wykorzystanie modułów http i obsługa http
 • Wykorzystanie Web Sockets

Moduł 15 Wdrażanie aplikacji sieci Web ASP.NET MVC 5

 • Wdrażanie aplikacji Web
 • Wdrażanie aplikacji MVC 5

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie