Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20483 Programowanie w C#

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 55339

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

W jego miejsce, polecamy:

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie dla osób zainteresowanych programowaniem w C#.

Wymagania:

 • znajomość przynajmniej jednego z języków C, C++, Java lub Visual Basic
 • rozumienie koncepcji programowania zorientowanego obiektowo

Korzyści po szkoleniu:

 • znajomość oraz umiejętność wykorzystania języka C#

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Składnia C#

 • wprowadzenie do tworzenia aplikacji w C#
 • rodzaje danych, operatory i wyrażenia
 • konstrukcja języka C#

Moduł 2: Tworzenie metod, obsługa wyjątków oraz monitorowanie aplikacji

 • tworzenie i wywoływanie metod
 • tworzenie metod przeładowanych za pomocą parametrów opcjonalnych i wyjściowych
 • obsługa wyjątków
 • monitorowanie aplikacji

Moduł 3: Tworzenie kodu dla aplikacji graficznych

 • implementacja struktur i typów wyliczeniowych
 • organizacja danych w kolekcje
 • obsługa zdarzeń

Moduł 4: Tworzenie klas i implementacja bezpiecznych kolekcji

 • tworzenie klas
 • definiowanie i implementacja interfejsów
 • implementacja bezpiecznych kolekcji

Moduł 5: Tworzenie hierarchii klas za pomocą dziedziczenia

 • Sending and Receiving Data by Using XMLHTTPRequest
 • Sending and Receiving Data by Using jQuery AJAX operations

Moduł 6: Czytanie i zapisywanie danych lokalnie

 • czytanie i zapisywanie plików
 • szeregowanie i deszeregowanie danych
 • przygotowywanie strumieni I/O

Moduł 7: Dostęp do baz danych

 • tworzenie i wykorzystanie modeli Entity Data
 • odpytywanie danych za pomocą LINQ
 • aktualizowanie danych za pomocą LINQ

Moduł 8: Dostęp zdalny do danych

 • dostęp do danych poprzez Web
 • dostęp do danych w chmurze

Moduł 9: Projektowanie interfejsu użytkownika dla aplikacji graficznych

 • wykorzystanie XAML do projektowania interfejsu użytkownika
 • dowiązywanie kontrolek do danych
 • stylowanie interfejsu użytkownika

Moduł 10: Udoskonalanie wydajności aplikacji i odpowiedzi

 • implementacja wielowątkowości za pomocą wyrażeń Lambda i zadań
 • przygotowywanie operacji asynchronicznych
 • synchronizacja współbieżności dostępu do danych

Moduł 11: Integracja z kodem niezarządzalnym

 • tworzenie i wykorzystanie obiektów dynamicznych
 • zarządzanie czasem życia obiektów i kontrola zasobów niezarządzanych

Moduł 12: Tworzenie typów wielokrotnych i zestawów

 • badanie obiektów metadanych
 • tworzenie i wykorzystanie atrybutów niestandardowych
 • generowanie kodu zarządzalnego
 • wersjonowanie, podpisywania i wdrażanie zestawów

Moduł 13: Szyfrowanie i deszyfrowanie danych

 • Introduction to Web Sockets
 • Sending and Receiving Data by Using Web Sockets

Module 14: Creating a Web Worker Process

 • implementacja szyfrowania symetrycznego
 • implementacja szyfrowania asymetrycznego

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie