Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20532 Tworzenie rozwiązań dla Microsoft Azure

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie dla administratorów zainteresowanych tworzeniem rozwiązań dla Microsoft Azure.

Wymagania:

 • znajomość konfigurowania i wdrażanie aplikacji internetowych ASP.NET
 • znajomość maszyn wirtualnych Azure
 • wiedza z zakresu pakietu usług cloud
 • wiedza z tworzenia i zarządzania kontami oraz parametrami klasy Storage
 • umiejętność tworzenia, konfigurowanie i podłączanie do instancji Bazy danych SQL
 • umiejętność zarządzania użytkownikami, grupami i subskrypcjami w przypadku usługi Active Directory, Azure
 • wiedza z zakresu tworzenia i zarządzanie sieciami wirtualnymi w Azure

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały są w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Dewelopment z wykorzystaniem platformy Microsoft Azure

 • Usługi Azure (Azure Services)
 • Portale zarządzania

Moduł 2: Przygotowanie środowiska deweloperskiego z użyciem maszyn wirtualnych Azure

 • Tworzenie maszyn wirtualnych Azure
 • Obciążenie maszyn wirtualnych Azure
 • Migracja instancji maszyn wirtualnych Azure

Moduł 3: Zarządzanie infrastrukturą w Azure

 • Sieci wirtualne Azure
 • Maszyny wirtualne Azure o dużej dostępności
 • Zarządzanie konfiguracją maszyn wirtualnych
 • Dostosowywanie konfiguracji sieciowej maszyn wirtualnych Azure

Moduł 4: Infrastruktura webowa na platformie Azure

 • Witryny Azure (Azure Web Sites)
 • Hosting aplikacji webowych w Azure
 • Konfigurowanie witryny Azure
 • Publikowanie witryny Azure
 • Monitorowanie witryny Azure

Moduł 5: Elastyczne projektowanie aplikacji w chmurze (Cloud Applications)

 • Praktyki projektowania aplikacji o wysokiej dostępności
 • Tworzenie aplikacji ASP.NET o wysokiej dostępności
 • Typowe wzorce aplikacji w chmurze
 • Cache-owanie danych aplikacji

Moduł 6: Realizowanie logiki przetwarzania z wykorzystaniem Azure

 • Czym są usługi w chmurze (Cloud Services)
 • Role webowe usług w chmurze (Cloud Service Web Roles)
 • Dostosowywanie konfiguracji usług w chmurze
 • Uaktualnianie i zarządzanie wdrożeniami usług w chmurze Azure (Azure Cloud Service Deployments)
 • Role robocze usług w chmurze (Cloud Service Worker Roles)
 • Przetwarzanie roli roboczej usług w chmurze
 • Cache-owanie danych z wykorzystaniem ról
 • Analizowanie aplikacji w obrębie instancji ról usług w chmurze

Moduł 7: Składowanie danych tabelarycznych w Azure

 • Przegląd Azure SQL Databases
 • Zarządzanie Azure SQL Databases
 • Używanie Azure SQL Databases za pomocą SQL Server Data Tools
 • Migracja danych do Azure SQL Databases
 • Replikacja i odtwarzanie instancji Azure SQL Databases
 • Przegląd składowania Azure (Azure Storage)
 • Przegląd składowania w postaci tabel Azure (Azure Storage Tables)
 • Transakcje Table Entity

Moduł 8: Składowanie plików i mediów w Azure

 • Składowanie typu Blob (Azure Storage Blobs)
 • Kontrola dostępu do Storage Blobs i kontenerów
 • Monitorowanie Storage Blobs
 • Konfigurowanie kont składowania Azure (Azure Storage Accounts)
 • Pliki Azure
 • Ładowanie i migracja danych

Moduł 9: Składowanie danych z użyciem kolejek Azure

 • Mechanizmy kolejkowania w Azure
 • Przegląd składowania z wykorzystaniem kolejek Azure (Azure Storage Queues)
 • Obsługa komunikatów kolejek Azure
 • Szyna usług Azure (Azure Service Bus)
 • Szyna usług Azure - kolejki (Azure Service Bus Queues)
 • Szyna usług Azure - Relay (Azure Service Bus Relay)
 • Szyna usług Azure - Notification Hubs (Azure Service Bus Notification Hubs)

Moduł 10: Automatyzacja integracji z zasobami Azure

 • Biblioteki klienckie Azure SDK
 • Tworzenie skryptów PowerShell zarządzania usługami Azure
 • Interfejsy Azure REST
 • Azure Resource Manager

Moduł 11: Implementacja bezpieczeństwa w aplikacjach webowych z wykorzystaniem Azure

 • Azure Active Directory
 • Azure AD Directories
 • Azure AD Access Control Service
 • Azure AD Multi-Factor Authentication

Moduł 12: Wdrażanie aplikacji webowych do Azure

 • Strategie wdrażania aplikacji webowych
 • Wdrażanie witryn webowych Azure (Azure Web Sites)
 • Wdrażanie usług w chmurze Azure (Azure Cloud Services)
 • Ciągła integracja (Continuous Integration)
 • Monitorowanie aplikacji w chmurze

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie