Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 10135 Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wdrożeniem i konfiguracją serwerów Exchange 2010. Przedstawia także wszystkie najważniejsze zagadnienia niezbędne do poprawnego wykonywania zadań administracyjnych.

Wymagania:

 • podstawowe umiejętności administracyjne w środowisku Windows Server,
 • znajomość podstawowych koncepcji komunikacji e-mail,
 • wiedza z zakresu mechanizmów sieciowych i zarządzania tożsamością.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • konfigurować i zarządzać Exchange 2010,
 • wdrażać serwery Exchange,
 • monitorować i utrzymywać sprawność działania serwerów Exchange.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie przygotowuje uczestników do egzaminu Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) Microsoft Exchange Server 2010, Configuring – jest on jednym z wymaganych egzaminów dla ścieżki certyfikacji Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Enterprise Messaging Administrator 2010.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały są w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wdrażanie Microsoft Exchange Server 2010

 • Przegląd wymagań Exchange Server 2010
 • Instalacja serwera Exchange Server 2010
 • Zakończenie instalacji Exchange Server 2010

LAB A: Instalacja Exchange Server 2010
LAB B: Weryfikacja instalacji Exchange Server 2010

Moduł 2: Konfigurowanie serwerów skrzynek pocztowych

 • Przegląd narzędzi administracyjnych Exchange Server 2010
 • Konfigurowanie ról serwera Mailbox
 • Konfiguracja folderów publicznych

LAB: Konfigurowanie serwerów skrzynek pocztowych

Moduł 3: Zarządzanie obiektami odbiorców

 • Zarządzanie skrzynkami pocztowymi
 • Zarządzanie innymi odbiorcami
 • Konfiguracja polityki adresów poczty e-mail
 • Konfiguracja listy adresów
 • Wykonywanie zadań zarządzania odbiorcami

LAB: Zarządzanie obiektami odbiorców

Moduł 4: Zarządzanie dostępem klienta

 • Konfiguracja roli serwera dostępu klienta
 • Konfigurowanie usług dostępu klienta dla klientów Outlook
 • Konfiguracja programu Outlook Web App
 • Konfiguracja Mobile Messaging

LAB A: Konfiguracja serwerów dostępu klienta dla dostępu z Outlook Anywhere
LAB B: Konfigurowanie serwerów dostępu klienta dla programu Outlook Web App i Exchange ActiveSync

Moduł 5: Zarządzanie transportem wiadomości

 • Przegląd transportu wiadomości
 • Konfiguracja transportu wiadomości

LAB: Zarządzanie transportem wiadomości

Moduł 6: Wdrażanie bezpieczeństwa komunikacji

 • Wdrażanie serwerów Edge Transport
 • Wdrażanie rozwiązań antywirusowych
 • Konfiguracja modułu antyspamowego
 • Konfiguracji bezpiecznej komunikacji SMTP

LAB A: Konfigurowanie serwerów Edge Transport i ochrony Forefront 2010
LAB B: Wdrażanie rozwiązań antyspamowych

Moduł 7: Wdrażanie wysokiej dostępności

 • Przegląd opcji wysokiej dostępności
 • Konfigurowanie wysokiej dostępności baz danych skrzynek pocztowych
 • Wdrażanie wysokiej dostępności

LAB: Wdrażanie wysokiej dostępności

Moduł 8: Wdrażanie mechanizmów kopii zapasowych i odzyskiwania

 • Planowanie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania
 • Tworzenie kopii zapasowej Exchange Server 2010
 • Przywracanie Exchange Server 2010

LAB: Wdrażanie mechanizmów kopii zapasowych i odzyskiwania

Moduł 9: Konfiguracja polityki komunikacji i zgodności

 • Wprowadzenie polityki komunikacji i zgodności
 • Konfigurowanie reguł transportu
 • Konfigurowanie przeszukiwania dzienniku i Multi-Mailbox
 • Konfiguracja zarządzania rekordami wiadomości
 • Konfiguracja archiwum

LAB A: Konfiguracja reguł transportu, dzienników oraz przeszukiwania Multi-Mailbox
LAB B: Konfiguracja Messaging Records i archiwami

Moduł 10: Zabezpieczanie Microsoft Exchange Server 2010

 • Konfiguracja dostępu bazującego na rolach
 • Konfigurowanie zabezpieczeń dla ról serwera w Exchange Server 2010
 • Konfiguracja dostępu do Internetu

LAB: Zabezpieczanie Exchange Server 2010

Moduł 11: Utrzymanie Microsoft Exchange Server 2010

 • Monitorowanie Exchange Server 2010
 • Utrzymanie Exchange Server 2010
 • Rozwiązywanie problemów z Exchange Server 2010

LAB: Utrzymanie Exchange Server 2010

Moduł 12: Aktualizacja z wersji Exchange Server 2003 lub Exchange Server 2007 do Exchange Server 2010

 • Przegląd scenariuszy aktualizacji do Microsoft Exchange Server 2010
 • Aktualizacja z wersji Exchange Server 2003 do Exchange Server 2010
 • Aktualizacja z wersji Exchange Server 2007 do Exchange Server 2010

Moduł 13: Wdrażanie Unified Messaging

 • Przegląd komunikacji głosowej
 • Wprowadzenie do Unified Messaging
 • Konfiguracja Unified Messaging

LAB: Wdrażanie Unified Messaging

Moduł 14: Zaawansowane zagadnienia w Exchange Server 2010

 • Wdrażanie wysokiej dostępności rozwiązania dla wielu lokalizacji
 • Realizacja udostępniania i federacji

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie