Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 6236 Wdrażanie i utrzymywania usług raportujących MS SQL Server 2008

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie przygotowuje uczestników do wdrożenia „Reporting Services”. W trakcie kursu omawiane są narzędzia do tworzenia, zarządzania Raportami.

Wymagania:

 • znajomość Microsoft Access, Crystal Reports.
 • Znajomość środowiska Windows Server.
 • Znajomość tworzenia kont serwisowych (ServiceAccounts)
 • Znajomość SQL Server, SQL Server Agent, SQL Server query language (SELECT, UPDATE, INSERT, and DELETE).

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

 • Opisać usługi Azure.
 • Tworzyć i konfigurować maszyny wirtualne.
 • Tworzyć i konfigurować sieci.
 • Tworzyć i konfigurować podsystem dyskowy.
 • Korzystać z baz danych w Azure do przechowywania danych.
 • Zarządzać uwierzytelnianiem i integrować aplikacje.
 • Zarządzać subskrypcją przy użyciu Azure PowerShell, Microsoft Visual Studio.

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do programu Microsoft SQL Server Reporting Services

 • Omówienie SQL Server Reporting Services
 • Instalowanie usług raportowania
 • Narzędzia Reporting Services

Moduł 2: Tworzenie podstawowych raportów

 • Tworzenie raportu
 • Formatowanie stron raportu
 • Obliczanie wartości

Moduł 3: Wzbogacenie raportów

 • Interaktywna nawigacja

Moduł 4: Manipulowanie zestawami danych

 • Definiowanie danych raportu
 • Użycie parametrów i filtrów
 • Użycie listy parametrów

Moduł 5: Modele raportów

 • Tworzenie modeli raportów
 • Użyciu Kreatora raportów

Moduł 6: Publikowanie i wykonywanie raportów

 • Publikowania raportów
 • Wykonywanie raportów
 • Tworzenie migawek i historia raportu

Moduł 7: Rozpowszechniania raportów za pomocą subskrypcji

 • Wprowadzenie do subskrypcji raportów
 • Tworzenie subskrypcji raportów
 • Zarządzanie subskrypcjami

Moduł 8: Administrowanie usługami raportowania

 • Administracja serwerem raportowania
 • Monitorowanie wydajności i niezawodności
 • Administrowania bazami danych serwera raportów
 • Administrowanie zabezpieczeniami
 • Uaktualnienie

Moduł 9: Programowanie usług raportowania

 • Badanie na informacje o serwerze
 • Automatyzacja zarządzania raportowaniem
 • Renderowanie raportów
 • Tworzenie niestandardowego kodu

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

3 d
(Łącznie 24 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie