Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 6234 Wdrażanie i utrzymywanie Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie skierowane jest do administratorów oraz deweloperów baz danych wdrażających rozwiązania oparte o Analysis Services oraz do osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatów MCTS: SQL Server 2008, Business Intelligence Development and Maintenance, Implementation and Maintenance i MCITP: Business Intelligence Developer 2008

Wymagania:

 • Rozumienie koncepcji rozwiązań OLAP.
 • Umiejętności, wiedza oraz doświadczenie związane z Microsoft SQL Server 2008 w zakresie SQL Server Agent, języka Transact-SQL (instrukcje SELECT, UPDATE, INSER oraz DELETE), tabel systemowych SQL Server, kont w SQL Server (użytkownicy i uprawnienia), scenariuszy importu oraz exportu danych w ramach przedsiębiorstwa oraz doświadczenie i umiejętności w zakresie posługiwania się środowiskiem Microsoft Windows Server.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie nie jest związane z żadną ścieżką certyfikacji.

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do SQL Server 2008 Analysis Services (SSAS)

 • omówienie rozwiązań analizy danych
 • przegląd możliwości oraz omówienie SQL Server 2008 Analysis Services
 • instalacja SSAS

Moduł 2: Wprowadzenie do tworzenie rozwiązań SSAS

 • wdrażanie rozwiązań SSAS
 • tworzenie źródeł danych oraz widoków dla źródeł danych
 • tworzenie kostki

Moduł 3: Praca z kostkami oraz wymiarami

 • konfigurowanie wymiarów
 • definiowanie hierarchii atrybutów
 • sortowanie oraz grupowanie atrybutów

Moduł 4: Praca z miarami i grupami miar

 • praca z miarami
 • praca z grupami miar

Moduł 5: Wprowadzenie do wyrażeń MDX

 • podstawy MDX
 • dodawanie wyliczeń do kostek

Moduł 6:Rozbudowa funkcjonalności kostek

 • wdrażanie KPI
 • wdrażanie akcji
 • wdrażanie perspektyw
 • wdrażanie translacji

Moduł 7: Wdrażanie i zabezpieczanie baz danych Analysis Services

 • wdrażanie baz danych Analysis Services
 • zabezpieczanie baz danych Analysis Services

Moduł 8: Zarządzanie rozwiązaniami wielowymiarowej analizy danych

 • konfiguracja procesowania
 • śledzenie, monitorowanie i optymalizacja SSAS
 • wykonywanie backupu oraz operacji odtwarzania baz danych SSAS

Moduł 9: Wprowadzenie do Data Mining

 • omówienie Data Mining
 • tworzenie rozwiązań Data Mining
 • weryfikacja modeli Data Mining

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

3 d
(Łącznie 24 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie