Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 10777 Wdrażanie hurtowni danych w Microsoft SQL Server 2012

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia

Uwaga! Szkolenie wycofane z oferty.

Zapraszamy na szkolenie: MS 20463 Wdrażanie hurtowni danych w Microsoft SQL Server


Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów baz danych, którzy muszą pełnić rolę dewelopera analiz biznesowych. Zawiera min. praktyczne tworzenie rozwiązań BI, w tym wdrożenie hurtowni danych ETL i czyszczenia danych.

Wymagania:

Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z relacyjnymi bazami danych, w tym:

 • Projektowanie znormalizowane bazy danych.
 • Tworzenie tabel i relacji.
 • Wykonywanie kwerendy języka Transact-SQL.
 • Niektóre narażenie na podstawowe konstrukcje programowania (na przykład pętli i rozgałęzienia).
 • Pożądana jest świadomość przedsiębiorstw kluczowych priorytetów przychodów, rentowność i rachunkowości.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • Opisywać pojęcia dotyczące magazynu danych i zagadnienia architektury.
 • Wybierać odpowiedni sprzęt dla hurtowni danych.
 • Projektować i wdrażać hurtownię danych.
 • Wykonywać przepływ danych w pakiet SSIS.
 • Wdrażać przepływ sterowania w pakiet SSIS.
 • Rozwiązywać problemy z SSIS pakiety.
 • Wdrażać rozwiązanie SSIS.
 • Integrować dane w chmurze do magazynu danych infrastruktury ekosystemu.
 • Wdrożać Master Data Services.

Ścieżka certyfikacji:

MCSA: SQL Server. Szkolenie związane jest z egzaminem 70-463 – Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do hurtowni danych

 • Spis hurtowni danych
 • Zagadnienia dotyczące rozwiązanie hurtowni danych

LAB: Eksplorowanie danych, magazynowanie roztwór

 • Odkrywanie źródeł danych
 • Zwiedzanie rozwiązanie ETL
 • Zwiedzanie magazyn danych

Moduł 2: Dane magazynu sprzętu

 • Zagadnienia dotyczące budowy hurtowni danych
 • Architektur referencyjnych magazyn danych i urządzeń

Moduł 3: Projektowanie i wdrażanie magazynu danych

 • Projekt logiczny dla hurtowni danych
 • Projekt fizycznej dla hurtowni danych

LAB: Wykonania schematu magazynu danych

 • Wdrażanie schemat gwiazdy
 • Wdrażanie schemat płatka śniegu
 • Tabela wymiarów czas realizacji

Moduł 4: Tworzenie rozwiązań ETL z SSIS

 • Wprowadzenie do ETL z SSIS
 • Zbadanie źródła danych
 • Wykonania przepływ danych

LAB: Wykonania przepływ danych w pakiet SSIS

 • Zbadanie źródła danych
 • Przesyłanie danych przy użyciu danych przepływu zadań
 • Za pomocą transformacja w przepływ danych

Moduł 5: Wdrażanie przepływ sterowania w pakiet SSIS

 • Wprowadzenie do przepływ sterowania
 • Tworzenie dynamicznych pakietów
 • Za pomocą kontenerów
 • Zarządzanie spójność

LAB: Wykonania przepływ sterowania w pakiet SSIS

 • Za pomocą zadania i pierwszeństwo w przepływ sterowania
 • Za pomocą zmiennych i parametrów
 • Za pomocą kontenerów

LAB: Przy użyciu transakcji i punktów kontrolnych

 • Za pomocą transakcji
 • Za pomocą punktów kontrolnych

Moduł 6: Debugowanie i rozwiązywania problemów z pakietów SSIS

 • Debugowanie pakietu SSIS
 • Rejestrowania SSIS pakiet zdarzeń
 • Obsługa błędów w SSIS pakiet

LAB: Debugowanie i rozwiązywanie problemów z pakietu SSIS

 • Debugowanie pakietu SSIS
 • Rejestrowania SSIS pakiet wykonanie
 • Wykonania programu obsługi zdarzeń
 • Obsługa błędów w przepływu danych

Moduł 7: Wdrażanie proces ETL przyrostowe

 • Wprowadzenie do pierwotnych ETL
 • Wyodrębnianie danych zmodyfikowane
 • Ładowanie modyfikacji danych

LAB: Wyodrębnianie danych zmodyfikowane

 • Stopniowo wyodrębnić danych przy użyciu DateTime kolumna
 • Za pomocą przechwytywania danych zmian
 • Za pomocą śledzenia zmian

LAB: Ładowanie przyrostowych zmian

 • Za pomocą transformacja wyszukiwania do wstawiania danych wymiaru
 • Za pomocą transformacja wyszukiwania do wstawienia lub aktualizacji danych
 • wymiaru
 • Wdrażanie powoli zmienny wymiar
 • Za pomocą instrukcja korespondencji seryjnej do ładowania danych fakt

Moduł 8: Włączenie danych z chmury w hurtowni danych

 • Przegląd źródeł danych w chmurze
 • SQL Server bazy danych
 • Windows Azure Marketplace

LAB: Chmura dane w roztworze magazynu danych

 • Tworzenie SQL Azure bazy danych
 • Wyodrębnianie danych z SQL Azure bazy danych
 • Uzyskania danych z systemu Windows Azure Marketplace

Moduł 9: Egzekwowanie jakości danych

 • Wprowadzenie do jakości danych
 • Za pomocą danych jakości usługi do czyszczenia danych
 • Przy użyciu usługi jakości danych aby dopasować danych

LAB: Czyszczenia danych

 • Tworzenie DQS wiedzy
 • Przy projekcie stowarzyszenia elektryków polskich do czyszczenia danych
 • Za pomocą stowarzyszenia elektryków polskich w SSIS pakiet

LAB: Deduplikacji danych

 • Tworzenie odpowiednich zasad
 • Są zgodne z danymi w programie Project stowarzyszenia elektryków polskich

Moduł 10: Korzystanie z usług danych Master

 • Wprowadzenie usług danych Master
 • Wdrażanie modelu usług danych Master
 • Za pomocą Master Data Services dodatek dla programu Excel

LAB: Wdrażanie usług danych Master

 • Tworzenie modelu podstawowego
 • Edycja modelu za pomocą Master Data Services dodatek dla programu Excel
 • Ładowanie danych do modelu
 • Egzekwowanie reguł biznesowych
 • Używające danych usług danych Master

Moduł 11: Rozszerzenie SQL Server integracja Services

 • Za pomocą niestandardowych składników w SSIS
 • Za pomocą skryptów w SSIS

LAB: Przy użyciu niestandardowych składników i skrypty

 • Przy użyciu składnika niestandardowego
 • Przy użyciu zadania skryptu

Moduł 12: Wdrażanie i Konfigurowanie pakietów SSIS

 • Przegląd wdrażania SSIS
 • Wdrażanie projektów SSIS
 • Planowanie wykonywania pakietu SSIS

LAB: Wdrażanie i Konfigurowanie pakietów SSIS

 • Utwórz katalog SSIS
 • Wdrażanie projektu SSIS
 • Tworzenie środowisk rozwiązanie SSIS
 • Uruchomienie pakietu SSIS w SQL Server Management Studio
 • Planowanie SSIS pakiety z agenta programu SQL Server

Moduł 13: Spożywanie danych w hurtowni danych

 • Wprowadzenie do analiz biznesowych
 • Wprowadzenie do raportowania
 • Wprowadzenie do analizy danych

LAB: Za pomocą narzędzi Business Intelligence

 • Zwiedzanie raport usług raportowania
 • Zwiedzanie skoroszyt danych PowerPivot
 • Badanie mocy Wyświetl raport

Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie