Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 20462 Administracja Microsoft SQL Server Databases

Szkolenie tożsame ze szkoleniem: MS 55316

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie z zakresu zarządzania bazą danych w oparciu o Microsoft SQL Server 2014. Kurs koncentruje się na korzystaniu z podstawowych zasad zarządzania bazą w oparciu o SQL Server 2014, przedstawia również narzędzia oraz metodykę do obsługi bazy.

Wymagania:

 • podstawowa wiedza w zakresie systemów operacyjnych Microsoft Windows
 • praktyczna wiedza na temat relacyjnych baz danych
 • praktyczna wiedza w zakresie Transact-SQL
 • minimalne doświadczenie w projektowaniu baz danych
 • ukończone szkolenie MS-20461 Querying Microsoft SQL Server 2014 lub równoważna wiedza i umiejętności

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzanie do administracji bazy danych SQL Server 2014

 • Przegląd administracji bazy danych
 • Wprowadzenie do platformy SQL Server
 • Narzędzia i techniki zarządzania bazą danych

Lab: Zastosowanie narzędzi administracyjnych SQL Server

Moduł 2: Instalacja i konfiguracja SQL Server 2014

 • Planowanie instalacji SQL Server
 • Instalacja SQL Server 2014
 • Konfiguracja poinstalacyjna

Lab: Instalacja SQL Server 2014

Moduł 3: Praca z bazami danych i magazynami

 • Wprowadzenie do magazynu danych z SQL Server
 • Zarządzanie magazynem baz danych systemu
 • Zarządzanie magazynem baz danych użytkowników
 • Przenoszenie plików bazy danych
 • Konfiguracja rozszerzenia puli buforów

Lab: Zarządzanie magazynem baz danych

Moduł 4: Planowanie i implementacja strategii tworzenia kopii zapasowych

 • Modele odzyskiwania SQL Server
 • Planowanie strategii tworzenia kopii zapasowych
 • Tworzenie kopii zapasowych baz danych oraz logów transakcji
 • Zastosowanie opcji kopii zapasowych
 • Zapewnienie niezawodności kopii zapasowych

Lab: Tworzenie kopii zapasowych baz danych SQL Server

Moduł 5: Odtwarzanie baz danych SQL Server 2014

 • Procesy odtwarzania
 • Odtwarzanie baz danych
 • Zaawansowane scenariusze odtwarzania
 • Praca z odtwarzaniem do określonego momentu

Lab: Odtwarzanie baz danych SQL Server

Moduł 6: Importowanie i eksportowanie danych

 • Wprowadzenie do przesyłania danych
 • Importowanie i eksportowanie danych tabeli
 • Kopiowanie i przenoszenie

Lab: Importowanie i eksportowanie danych

Moduł 7: Monitoring SQL Server 2014

 • Wprowadzenie do monitorowania SQL Server
 • Widoki i funkcje dynamicznego zarządzania
 • Monitorowanie wydajności

Lab: Monitorowanie SQL Server 2014

Moduł 8: Śledzenie działań SQL Server

 • Śledzenie obciążenia działań SQL Server
 • Zastosowanie śledzenia

Lab: Śledzenie obciążenia działań SQL Server

Moduł 9: Zarządzanie zabezpieczeniami SQL Server

 • Wprowadzenie do zabezpieczeń SQL Server
 • Zarządzanie zabezpieczeniami na poziomie serwera
 • Zarządzanie podmiotami baz danych na poziomie bazy danych
 • Zarządzanie uprawnieniami bazy danych

Lab: Zarządzanie zabezpieczeniami SQL Server

Moduł 10: Audytowanie dostępu do danych oraz szyfrowania danych

 • Audytowanie dostępu do danych w SQL Server
 • Implementacja audytu SQL Server
 • Szyfrowanie baz danych

Lab: Audytowanie dostępu do danych oraz szyfrowanie danych

Moduł 11: Obsługa bieżących baz danych

 • Zapewnienie integralności bazy danych
 • Obsługa indeksów
 • Automatyzacja aktualnej obsługi bazy danych

Lab: Obsługa bieżących baz danych

Moduł 12: Automatyzacja zarządzania SQL Server 2014

 • Automatyzacja zarządzania SQL Server
 • Implementacja zadań programu SQL Server Agent
 • Zarządzanie zadaniami programu SQL Server
 • Zarządzanie kontekstem zabezpieczeń etapu zadania
 • Zarządzanie zadaniami na wielu serwerach

Lab: Automatyzacja zarządzania SQL Server

Moduł 13: Monitorowanie SQL Server 2014 za pomocą alertów i powiadomień

 • Monitorowanie błędów SQL Server
 • Konfiguracja poczty bazy danych
 • Konfiguracja operacji, alertów oraz powiadomień

Lab: Monitorowanie SQL Server za pomocą alertów i powiadomień


Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie