Autoryzowane szkolenia MicrosoftMS 6425 Konfiguracja i rozwiązywanie problemów usług katalogowych Microsoft Windows Server 2008 Active Directory

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: [email protected] lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Szkolenie, którego celem jest dostarczenie szczegółowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzana i rozwiązywania problemów roli Active Directory w środowisku Windows Server 2008 oraz edycji R2. Przedstawione zostaną koncepcje funkcjonowania domeny Active Directory, implementacja zasad grupy (Group Policy), wykonywanie kopi zapasowych i odzyskiwanie danych oraz zasady monitorowania i rozwiązywania problemów z Active Directory.

Wymagania:

 • znajomość pracy z systemami klasy Windows Server 2003 lub 2008,
 • dobra znajomość klienckich systemów operacyjnych klasy Windows 7,
 • znajomość zagadnień funkcjonowania mechanizmów TCP/IP, w tym adresacja sieci,
 • DNS, WINS, VPN,
 • podstawową znajomość pracy w środowisku domeny Active Directory

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnik będzie potrafił:

 • opisać funkcje i komponenty usług domeny Active Directory,
 • wykonywać w bezpieczny i efektywny sposób zadania administracyjne,
 • zarządzać bezpieczeństwem,
 • monitorować i utrzymywać ciągłość działania usług Active Directory,
 • zarządzać i zabezpieczać kontrolery domeny.

Ścieżka certyfikacji:

Szkolenie przygotowuje do egzaminu:

 • MS 70-640 MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) Active Directory, Configuring
 • MS 70-647 MCITP (Microsoft Certified IT Professional) Enterprise Administrator
 • MS 70-646 MCITP Server Administrator

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim, materiały są w języku angielskim.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do Active Directory Domain Services

 • Przegląd Active Directory, tożsamości i dostęp
 • Koncepcje użycia i składniki Active Directory
 • Instalacja Active Directory Domain Services

LAB: Instalacja kontrolera domeny AD DS w celu utworzenia jednego lasu domen

Moduł 2: Bezpieczne i efektywne zarządzanie Active Directory

 • Praca z narzędziami administracyjnymi Active Directory
 • Niestandardowe konsole i wymagane uprawnienia
 • Wyszukiwanie obiektów w Active Directory
 • Zastosowanie Windows PowerShell w administracji Active Directory

LAB A: Administrowanie Active Directory z wykorzystaniem różnych narzędzi
LAB B: Wyszukiwanie obiektów w Active Directory
LAB C: Zastosowanie Windows PowerSehll w administracji Active Directory

Moduł 3: Zarządzanie użytkownikami i kontami usług

 • Tworzenie i administrowanie kontami użytkowników
 • Konfiguracja atrybutów obiektu użytkownika
 • Automatyzacja tworzenia konta użytkownika
 • Tworzenie i konfigurowanie kont usług

LAB A: Tworzenie i administrowanie kontami użytkowników
LAB B: Atrybuty użytkownika, konfiguracja obiektu
LAB C: Automatyzacja procesu tworzenia konta użytkownika
LAB D: Tworzenie i administrowanie kontami usług

Moduł 4: Zarządzanie grupami

 • Przegląd grup
 • Administrowanie grupami
 • Najlepsze praktyki zarządzania grupami

LAB A: Administrowanie grupami
LAB B: Najlepsze praktyki zarządzania grupami

Moduł 5: Zarządzanie kontami komputerów

 • Tworzenie kont komputerów i przyłączanie ich do domeny
 • Administrowanie obiektami, konta komputerów
 • Wykonywanie przyłączenia do domeny w trybie offline

LAB A: Tworzenie kont komputerów i przyłączanie ich do domeny
LAB B: Administrowanie obiektami, konta komputerów
LAB C: Wykonywanie przyłączenia do domeny w trybie offline

Moduł 6: Wdrożenie infrastruktury zasad grupy – group policy

 • Zrozumieć zasady grupy
 • Wdrożenie GPO
 • Zarządzanie zakresem działania zasad grupy
 • Przetwarzanie zasad grupy
 • Rozwiązywanie problemów

LAB A: Wdrożenie zasad grupy
LAB B: Zarządzanie zakresem działania zasad grupy
LAB C: Rozwiązywanie problemów polityk i ich stosowania

Moduł 7: Zarządzanie pulpitem użytkownika za pomocą zasad grupy

 • Wdrożenie szablonów administracyjnych
 • Konfiguracja Group Policy Preferences
 • Zarządzanie oprogramowaniem z GPSI

LAB A: Zarządzanie szablonami administracyjnymi i magazynem centralnym

LAB B: Zarządzanie Group Policy Preferences

LAB C: Zarządzanie oprogramowaniem z GPSI

Moduł 8: Zarządzanie i konfiguracja bezpieczeństwa z ustawień zasad grupy

 • Zarządzanie członkostwo grup przy użyciu ustawień zasad grupy
 • Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń
 • Audyt
 • Zasady ograniczeń użycia oprogramowania i AppLocker

LAB A: Korzystanie z zasad grupy do zarządzania członkostwem grup
LAB B: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń
LAB C: Audyt dostępu do systemu plików
LAB D: Konfigurowanie zasad kontroli użycia aplikacji

Moduł 9: Administracja zabezpieczeniami

 • Delegowanie uprawnień administracyjnych
 • Audyt administracyjny usługi Active Directory

LAB A: Administracja delegacją uprawnień
LAB B: Audyt zmian w usłudze Active Directory

Moduł 10: Poprawa bezpieczeństwa metod uwierzytelniania w AD DS

 • Konfiguracja zasad haseł i polityka blokad kont
 • Audyt uwierzytelnień
 • Konfiguracja Read-Only Domain Controllers (RODC)

LAB A: Konfiguracja zasad haseł i polityka blokad kont
LAB B: Audyt uwierzytelnień
LAB C: Konfiguracja Read-Only Domain Controllers

Moduł 11: Konfiguracja roli Domain Name System (DNS)

 • Instalacja i konfiguracja DNS w AD DS
 • Integracja AD DS, DNS i systemów Windows
 • Zaawansowane konfiguracja i administracja DNS

LAB A: Instalacja usługi DNS
LAB B: Zaawansowana administracja DNS

Moduł 12: Zarządzanie kontrolerami domeny AD DS

 • Opcje instalacji kontrolerów domen
 • Instalacja kontrolera domeny na serwerze wersji CORE
 • Zarządzanie wzorcami operacji
 • Konfiguracja katalog globalnego
 • Konfiguracja DFS-R do replikacji SYSVOL

LAB A: Instalowanie kontrolerów domeny
LAB B: Instalacja kontrolera domeny w wersji CORE
LAB C: Transfer ról wzorców operacji
LAB D: Konfiguracja globalnego katalogu i buforowanie członkostwa grup uniwersalnych
LAB E: Konfigurowanie replikacji DFS-R dla SYSVOL

Moduł 13: Zarządzanie lokacjami i replikacją usługi Active Directory

 • Konfigurowanie lokacji i podsieci
 • Konfiguracja replikacji

LAB A: Konfiguracja lokacji i podsieci
LAB B: Konfiguracja replikacji

Moduł 14: Ciągłość działania usług katalogowych

 • Monitorowanie Active Directory
 • Zarządzanie bazą danych Active Directory
 • Kosz usługi Active Directory
 • Kopie zapasowe i przywracanie usług AD DS i kontrolerów domeny

LAB A: Monitor zdarzeń i wydajności usługi Active Directory
LAB B: Zarządzanie bazą danych Active Directory
LAB C: Korzystanie z kosza usługi Active Directory
LAB D: Kopie zapasowe i przywracanie usługi Active Directory

Moduł 15: Zarządzanie wieloma domenami i lasami

 • Konfiguracja domeny i lasu – poziomy funkcjonalne
 • Zarządzanie wieloma domenami i relacje zaufania
 • Przenoszenie obiektów pomiędzy domenami i lasami

LAB: Administrowanie relacjami zaufania


Tagi:

Microsoft Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

5 d
(Łącznie 40 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie