Programowanie w języku Python 3.x - POZIOM 1

Co zawiera cena?

2 490 zł netto *

2 490 zł netto * Online

2 790 zł netto *Stacjonarne

Sposób prowadzenia

Online

Stacjonarne

Szkolenie wraz z materiałami szkoleniowymi

Kontakt z trenerem po szkoleniu

14 dni

14 dni

Lunch i przerwy kawowe

-

* Podana cena dotyczy szkolenia otwartego, gdzie minimalna liczba uczestników to 4.
W przypadku grupy zamkniętej, cena i zakres szkolenia ustalamy indywidualnie. Masz pytania? Zadzwoń do nas: 800 080 322.

To szkolenie może być Twoje nawet za darmo!

UWAGA!

Szkolenie odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

SPRAWDŹ szczegółowe wymagania techniczne dla naszych szkoleń!

Opis szkolenia


Python jest używany przez naukowców z całego świata - jest to jeden z najbardziej popularnych języków programowania.

Szkolenie przeznaczone jest dla tych, którzy chcą nauczyć się programowania w tym języku. Szkolenie kładzie się nacisk na składnię, użycie podstawowych bibliotek, a także na dobór najlepszych i najbardziej użytecznych bibliotek opracowanych przez społeczność Python. Szkolenie prowadzone jest z użyciem składni języka Python w wersji 3.x, z ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia praktyczne stanowią około 80% czasu trwania szkolenia, około 20% stanowią demonstracje i prezentacje. Dyskusje i pytania można prowadzić w trakcie całego kursu.

Długość szkolenia:

24 h (3 dni x 8 h lekcyjnych) - jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.


Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie

 • Wybór środowiska programowania
 • Interfejs środowiska programowania
 • Instalacja modułów
 • Podstawowe polecania print, input
 • Typy danych
 • Operatory arytmetyczne, logiczne
 • Operacje arytmetyczne
 • Rola wcięć w kodzie
 • Ćwiczenia utrwalające

Moduł 2: Struktura aplikacji

 • Instrukcje warunkowe
 • Pętla iteracyjna for
 • Pętla warunkowa while
 • Ćwiczenia utrwalające

Moduł 3: Sekwencje

 • Łańcuchy znaków - String
 • Listy
 • Krotki
 • Słowniki
 • Zbiory
 • Ćwiczenia utrwalające

Moduł 4: Funkcje

 • Deklaracja funkcji
 • Przekazywanie argumentów do funkcji
 • Argumenty opcjonalne
 • Dowolna liczba argumentów
 • Funkcja w funkcji
 • Ćwiczenia utrwalające

Moduł 5: Praca z modułami

 • Import modułów
 • Tworzenie własnych modułów
 • Zastosowanie modułów: os, re, turtle, numpy
 • Operacje daty i czasu: time, datetime
 • Rysowanie wykresów: pylab (matplotlib)
 • Ćwiczenia utrwalające

Moduł 6: Pliki

 • Tryby otwierania
 • Odczyt, zapis
 • Tworzenie archiwum: zip, tar
 • Zastosowanie modułów pickle, shelve
 • Otwieranie z użyciem: numpy.genfromtxt
 • Ćwiczenia utrwalające

Moduł 7: Obsługa wyjątków

 • Instrukcja try..except..finally
 • Rodzaje wyjątków
 • Ćwiczenia utrwalające

Moduł 8: Bazy danych

 • MySQL - tworzenie połączenia
 • MS SQL Server - tworzenie połączenia
 • Oracle - tworzenie połączenia
 • PostgreSQL - tworzenie połączenia
 • Wykonywanie zapytań Select
 • Aktualizacja danych
 • Usuwanie danych
 • Tworzenie i usuwanie tabel w BD
 • Ćwiczenia utrwalające

Tagi:

Deweloper Programowanie

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

3 d (Łącznie 24 h)

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie